Zgarnij zniżkę 40%

Byki nie do zatrzymania na Bitcoinie? Pęka kolejna bariera

Opublikowano 14.02.2024, 11:25
Zaktualizowano 02.09.2020, 08:05
  • Notowania Bitcoina zaatakowały psychologiczną barierę 50000 dolarów.
  • Inflacja w USA powyżej oczekiwań
  • Rynek przesuwa oczekiwania względem pierwszej obniżki stóp procentowych w USA na czerwiec.

Ostatnie tygodnie stoją pod znakiem zakończenia korekty i dynamicznego ruchu wzrostowego notowań zarówno Bitcoina, jak i głównego rywala - Ethereum. W wyniku silnego impulsu strona popytowa zdołała zaatakować kolejną psychologiczną barierę 50 tys. dolarów za jednego Bitcoina, gdzie mogliśmy obserwować lokalne wyhamowanie spowodowane publikacją rozczarowujących danych inflacyjnych z USA. Początek dzisiejszej sesji pokazał jednak, że kupujący mają obecnie pozycję dominującą, której nie zagraża nawet umocnienie dolara amerykańskiego. Wygląda na to, że mamy do czynienia ze scenariuszem rozwoju trwałej hossy opartej na zbliżającym się halvingu oraz napływem środków do funduszy ETF. W ramach obecnego rynku byka zyskuje nie tylko Bitcoin, ale również pozostałe główne kryptowaluty na czele z Ethereum, który zdołał poprawić tegoroczne maksima.

Inflacja w USA pozostaje lepka
Opublikowane wczoraj dane dotyczące inflacji w USA pokazują, że Rezerwa Federalna nie może jeszcze uznać tej walki za zakończoną. Obydwa główne odczyty CPI kształtowały się powyżej prognoz, co oznacza, że utknęliśmy de facto w konsolidacji mniej więcej od lipca zeszłego roku.

Rysunek 1. Dane inflacyjne z USA

Podstawą utrzymywania się inflacji powyżej celu jest dynamika cen usług (0,7 m/m), co skutecznie zniechęca włodarzy FED do szybkiego rozpoczęcia obniżek stóp procentowych, szczególnie przy relatywnie silnych odczytach PKB oraz doświadczeniach historycznych z lat 70 XX w. W obliczu tych faktów scenariusz obniżek stóp już w marcu jest praktycznie wykluczony, a prawdopodobieństwo wyceniane przez rynek przesunęło się na czerwiec.

Z drugiej strony optymistycznie wyglądają dane dotyczące cen żywności, które w ramach wczorajszego odczytu rosną 1,2% r/r, co jest najniższym wynikiem od czerwca 2021 roku. Spadki obserwowane są również w zakresie cen paliw, gdzie benzyna staniała 14,2% r/r, a ropa naftowa 6,4% r/r.

Bitcoin już powyżej 50 tys. dolarów
Zgodnie z przewidywaniami fundusze typu ETF odzwierciedlające cenę spot Bitcoina okazują się być hitem inwestycyjnym, co pokazuje dynamika napływu środków. Jak donosi portal crypto.com tylko w ciągu jednego dnia 8 lutego odnotowano przyrost rzędu 403 mln dolarów, a największymi beneficjentami są produkty BlackRock oraz Fidelity, gdzie skumulowany napływ środków wynosi już 7,5 mld dolarów.

Rysunek 2. Dynamika napływu środków do funduszy ETF Bitcoin, źródło: crypto.com

Za generowanym przez fundusze popytem zdecydowanie nie nadążają górnicy, którzy są w stanie generować jedynie około 10-15% dziennego zapotrzebowania, co w naturalny sposób wywiera presję popytową.

Po wybiciu bariery 50 tys. dolarów kolejnym celem dla kupujących jest następna psychologiczna bariera 60 tys. dolarów. Jeżeli ten poziom zostanie przełamany, wówczas kupujący będą już o krok od wybicia nowych historycznych szczytów zlokalizowanych w granicach 68-69 tys. dolarów.

Rysunek 3. Analiza techniczna Bitcoin

Ewentualne ruchy korekcyjne nawet te płytkie w postaci retestu 50 tys. dolarów można rozważać w kategorii możliwości podłączenia się do trendu wzrostowego.

Zyskuje również Ethereum, które właśnie przebiło tegoroczne maksima wypadające nieco powyżej 2700 dolarów za jedną monetę.

Rysunek 4. Analiza techniczna Ethereum

Z technicznego punktu widzenia kluczowa powinna być strefa podażowa zlokalizowana w rejonie cenowym 3400 dolarów, która zainicjowała dynamiczną wyprzedaż w 2022 roku. Osiągnięcie i przełamanie tego obszaru będą potwierdzeniem siły byków z ambicjami na wyjście w okolice historycznych maksimów.

-----------------------------------

Szukasz najlepszego skanera akcji, potwierdzenia od ekspertów i modeli, czy wartości godziwej spółek GPW? Musisz wypróbować InvestingPro!

Teraz z KODEM INWESTUJPRO1 AŻ10% rabatu na na subskrypcję roczną i dwuletnią InvestingPro.-----------------------------------

Najnowsze komentarze

n
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.