Zgarnij zniżkę 40%

2 ETFy dla byków chcących kupić akcje Alphabetu, których nie stać na GOOGL

Opublikowano 10.08.2021, 13:57
DIS
-
GOOGL
-
NFLX
-
META
-
EPAM
-
TWTR
-
GGME
-
GOOG
-
ETSY
-
ENTR
-
SPOT
-
NET
-
DDOG
-
BILL
-
DKNG
-

Inwestorzy w spółce Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) mają za sobą znakomity rok 2021. Akcje GOOGL, które osiągnęły rekordowy poziom pod koniec lipca, wzrosły o około 56% w okresie od początku roku do końca roku (YTD). Obecnie oscylują wokół poziomu 2.720 dol.

Zauważ, że Alphabet jest spółką holdingową; Google jest jej najważniejszym biznesem. Google jest również właścicielem platformy do dzielenia się filmami YouTube.

Firma została założona we wrześniu 1998 roku i weszła na giełdę w sierpniu 2004 roku, po cenie początkowej 85 dolarów. Następnie, w kwietniu 2014 roku, akcje podzieliły się na dwie klasy akcji:

  • Akcje klasy A (lub GOOGL) z prawem głosu;
  • Akcje klasy C (lub GOOG) bez prawa głosu.

Wśród 45 analityków ankietowanych przez Investing.com, akcje GOOGL są oczekiwane jako lepsze w nadchodzących miesiącach. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą około 1,86 miliarda dolarów, akcje GOOGL cieszą się dużym zainteresowaniem na Wall Street.

GOOGL Consensus Estimates.

Wykres: Investing.com

12-miesięczna mediana ceny docelowej wynosząca 3.064,3 dol., wyznaczona przez respondentów Investing.com, oznaczałaby zwrot o ponad 13% z obecnego poziomu. Jednak zakup akcji w dniu dzisiejszym może być dość kosztowny dla większości inwestorów detalicznych.

Dlatego też przedstawiamy dwa fundusze ETF, które posiadają akcje GOOGL. Dla wielu uczestników rynku mogą one stanowić przybliżenie do inwestycji w akcje Alphabet, pomagając jednocześnie uniknąć zmienności akcji GOOGL w ich portfelach.

1. Invesco Dynamic Media ETF

Obecna cena: $52.99
52-tygodniowy przedział: 34,53 - 58,80 dol.
Zysk z dywidendy: 0,29%.
Wskaźnik kosztów: 0,63% rocznie

Invesco Dynamic Media ETF (NYSE:PBS) inwestuje w 30 amerykańskich przedsiębiorstw medialnych. Wśród kryteriów oceny inwestycyjnej znajdują się m.in. momentum cenowe, siła zysków, działania zarządu i wskaźniki wyceny. Fundusz rozpoczął działalność w czerwcu 2005 roku.

PBS Weekly

PBS śledzi zwroty indeksu Dynamic Media Intellidex℠. Zarówno indeks, jak i fundusz są równoważone i rekonstruowane co kwartał. W podziale na podsektory największy udział ma sektor usług komunikacyjnych (94,17%), następnie sektor technologii informacyjnych (3,33%) i ochrony zdrowia (2,42%).

Na 10 największych holdingów tego ETF-u przypada ok. 48% jego aktywów o wartości 120,2 mln USD. Innymi słowy, jest to fundusz top-heavy. Twitter (NYSE:TWTR) i akcje GOOGL zajmują czołowe miejsca w funduszu z udziałem odpowiednio 5,71% i 5,55%. Wśród innych nazw w PBS są Facebook (NASDAQ:FB), Netflix (NASDAQ:NFLX), Walt Disney (NYSE:DIS) i Spotify (NYSE:SPOT).

Od początku roku fundusz wzrósł o około 15% i osiągnął rekordowy poziom w połowie marca. Od tego czasu PBS spadł o około 10%. Wskaźniki forward P/E i P/B wynoszą odpowiednio 24,70 i 4,07.

W czasie lockdownu większość spółek medialnych, szczególnie tych posiadających platformy internetowe, odnotowała wzrost przychodów i marż, co doprowadziło do silnych zwrotów dla akcjonariuszy. Dlatego też prawdopodobna jest realizacja zysków w tym sektorze. Dalszy spadek w kierunku 50 dolarów poprawiłby margines bezpieczeństwa.

2. ERShares Entrepreneur ETF

Obecna cena: $26.22
52-tygodniowy przedział: $21.50 - $32.61
Zysk z dywidendy: 0,67%.
Wskaźnik kosztów: 0,49% rocznie

ERShares Entrepreneur ETF (NYSE:ENTR) inwestuje w przedsiębiorcze spółki amerykańskie. W swoim procesie decyzyjnym zarządzający funduszem uwzględniają także inne czynniki, takie jak momentum cenowe, sektor, wzrost, wartość, kapitalizacja rynkowa, a także orientacja geograficzna.

Duża liczba tych firm stała się w ostatnich latach spółkami publicznymi. W rezultacie jeden lub więcej z ich założycieli zazwyczaj kieruje ich działalnością jako kadra zarządzająca. Fundusz ETF pierwotnie notowany był w listopadzie 2017 r. jako "The ERShares Entrepreneur 30 ETF". Jednak w lutym 2021 r. jego nazwa została zmieniona na The ERShares Entrepreneur ETF.

ENTR Weekly

Największą alokacją sektorową funduszu jest IT, z ponad 36% udziałem. Następne w kolejności są: opieka zdrowotna (23,1%), usługi komunikacyjne (17,4%) i produkty uznaniowe dla konsumentów (12,2%). 10 największych spółek stanowi około 20% aktywów netto o wartości 138,9 mln dol.

Dwie czołowe nazwy ENTR to platforma rozwoju oprogramowania EPAM Systems (NYSE:EPAM) i akcje GOOGL, z udziałem odpowiednio 2,92% i 2,82%. Inne wiodące nazwy na liście to Bill Com Holdings (NYSE:BILL), Cloudflare (NYSE:NET), Datadog (NASDAQ:DDOG), DraftKings (NASDAQ:DKNG) i Etsy (NASDAQ:ETSY).

W ujęciu rok do roku, ENTR jest na minusie około 1%. Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusz ten zwrócił około 12% i osiągnął rekordowy poziom w połowie lutego. Od tego czasu ETF stracił około 23% swojej wartości. Potencjalni inwestorzy mogą potraktować ten spadek jako okazję do dalszego badania funduszu, z zamiarem zakupu w okolicach 25 dol.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.