Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
Ostatnie godziny: odblokuj dane Premium z Zdobądź 60% ZNIŻKĘ

Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości

Opublikowano 30.06.2023 17:11
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości
 
USD/PLN
+0,14%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
XAU/USD
-0,31%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
CHF/PLN
+0,12%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
BNPP
+1,21%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
SPL1
+0,39%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
PKO
+0,55%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Warszawa, 30.06.2023 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 26-30 czerwca.

RYNEK BANKOWY

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 450,6 mld zł w maju 2023 r, co oznacza spadek o 0,3% m/m i 9,3% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Wyniki sektora: Zysk netto sektora bankowego wyniósł mld zł 16,91 mld zł w okresie styczeń-maj 2023 r. i zwiększył się o 31% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po kwietniu br. zysk netto sektora wynosił 12,94 mld zł.

Kredyt 2%: Rząd spodziewa się większego zainteresowania kredytem mieszkaniowym 2% niż prognozowano w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

TSUE: Dodatkowa kwota rezerw na ryzyko prawne w okresie 2023-2025 wyniesie 42 mld zł, szacuje Związek Banków Polskich (ZBP).

TSUE: Niedobory kapitałów własnych w sektorze bankowym w wyniku m.in. orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF zwiększą się do 36,2 mld zł w 2025 r. z 9,8 mld zł w 2023 r. w scenariuszu referencyjnym, szacuje Związek Banków Polskich (ZBP). W scenariuszu szokowym niedobory wzrosną odpowiednio do 51 mld zł z 19 mld zł.

TSUE: Związek Banków Polskich (ZBP) spodziewa się wzrostu pozwów w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF, ale nie spodziewa się, aby był on drastyczny, poinformował prezes ZBP Tadeusz Białek.

Bankowość internetowa: Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 42,28 mln na koniec I kw. 2023 r. (co oznacza wzrost o 5,83% r/r i 0,74% kw./kw.). Liczba aktywnych klientów wyniosła 22,75 mln (wzrost o 4,36% r/r i 3,34% kw/kw), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.

Badania: Ponad połowa badanych (53%) dobrze ocenia stan polskiej gospodarki na tle innych krajów europejskich. Przeciwnego zdania jest 21%, a jedna czwarta (26%) uważa obecny stan polskiej gospodarki na tle innych krajów europejskich za podobny, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 17% w czerwcu z 16% przed miesiącem, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten wzrósł do 11% z 5%.

Prognozy: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,49 na koniec lipca 2023 r., wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4,22 zł, a dla kursu CHF/PLN - 4,57 zł.

Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 69% w czerwcu z 66% przed miesiącem, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie spadł odpowiednio do 39% z 45%.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 4,4 pkt m/m do 20,8 pkt w czerwcu, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Gwarancje kredytowe: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, przedłużył obowiązywanie specjalnych warunków gwarancji de minimis do końca br., podał bank.

Akcja kredytowa: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w maju br. 13,1 tys. kredytów (wzrost o 10,9% r/r) o łącznej wartości 1,81 mld zł (wzrost o 7,2% r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W okresie styczeń-maj liczba kredytów udzielonych mikrofirmom wyniosła 64,6 tys. (+8,4%), a ich wartość sięgnęła 9,01 mld zł (+4,9%).

Bazylea III: Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli wstępne porozumienie co do planowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych i dyrektywie ws. wymogów kapitałowych (tzw. pakietu Bazylea III), których celem jest zwiększenie odporności banków oraz wzmocnienie nadzoru nad nimi i zarządzania ryzykiem, podała Rada Europejska.

Kredyty CHF: Prawie co piąty Polak (18,2%) uważa, że w obliczu kryzysu na rynku kredytów frankowych państwo powinno zmusić banki do zawiera ugód, wynika z badania UCE Research. Ponadto 12,9% ankietowanych mówi, że rząd w ogóle nie powinien wtrącać się do tej sprawy, a 10,6% nie interesuje powyższy problem.

TSUE: W związku z wyrokiem TSUE z dnia 15 czerwca br C-520/21 w sprawach dotyczących kredytów walutowych Rada Przedsiębiorczości z niepokojem odnotowuje możliwy negatywny wpływ rozstrzygnięcia dla całej gospodarki i wszystkich podatników, gdyż banki absorbując straty związane z tym wyrokiem TSUE, nie będą w stanie w najbliższym czasie finansować rozwoju polskiej gospodarki na dotychczasowym poziomie. Banki będą musiały znacząco zwiększyć poziom rezerw na trudne do odzyskania kredyty, co oznacza, że środki, które mogłyby być przeznaczone na bieżące kredytowanie różnych przedsięwzięć w gospodarce, zostaną zamrożone.

RYNEK KAPITAŁOWY

Leasing: W ub.r. 82 przedsiębiorstwa leasingowe zawarły 546 tys. nowych umów leasingu na 668 tys. przedmiotów (środków) o łącznej wartości 68,4 mld zł (spadek o 4,6% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny.

Stawki referencyjne: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oceniła, że WIBOR posiada zdolność do pomiaru rynku oraz realiów gospodarczych, podała Komisja

Wyniki TFI: Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 478,9 mln zł w 2022 r. i był niższy o 38% w skali roku. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa na koniec 2022 r. wyniosła 2,7 mld zł, tj. spadła o 10,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

GPW: Liczba spółek, które opuściły GPW w latach 2021-2022 wyniosła 41, wynika z raportu KPMG w Polsce. Według firmy, wśród czynników, które negatywnie wpływają na polski rynek kapitałowy można wymienić przede wszystkim wojnę w Ukrainie oraz wzrost inflacji, wynikający z kombinacji czynników popytowych oraz podażowych, który przyczynił się nie tylko do spowolnienia, a nawet zatrzymania hossy z 2021 r.

GPW: Poziom premii ponad cenę minimalną przy udanych wezwaniach na sprzedaż akcji spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniósł średnio 14,7% w latach 2010-2022, przy czym od kilku lat można zaobserwować proces jego stabilizowania się, wynika z raportu KPMG w Polsce. Na poziom premii mają wpływ cel akwizycji i natura transakcji.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 67,69 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Regulacje: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęła nową Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance, podała Komisja. Nowa Rekomendacja U rozszerza katalog jej adresatów o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

INNE USŁUGI FINANSOWE

Rynek złota: Złoto inwestycyjne kupiło 14% Polaków, wynika z badania przeprowadzonego przez pracownię ARC Rynek i Opinia na zlecenie Mennicy Skarbowej. Najważniejsza dla kupujących jest cena za produkt oraz doświadczenie i długa obecność na rynku firmy sprzedającej produkty inwestycyjne. Kobiety częściej niż mężczyźni preferują zakup złotych sztabek, panowie zaś - jako swój cel inwestycyjny - wybierają monety bulionowe.

Rynek wierzytelności: Barometr Rynku Wierzytelności wyniósł 68,1 pkt w I kw. 2023 r., wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Wynik jest o 4,4 pkt niższy niż w IV kw. 2022 r., ale jednocześnie o 2,5 pkt wyższy w ujęciu rocznym.

Zaległości: Zadłużenie branży rolno-spożywczej zmniejszyło się o 15,4 mln zł w ciągu ostatniego roku i wynosi obecnie 759,6 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Jak wskazano, nie oznacza to, iż sektor wyszedł na prostą po pandemii, a jego bieżące problemy znajdą odzwierciedlenie w najbliższych miesiącach. Mocny wzrost cen żywności, rosnące koszty surowców, nawozów i transportu oraz nadmiar zboża zza wschodniej granicy nie pomagają branży w poprawie kondycji finansowej.

Firmy pożyczkowe: Udzieliły łącznie 500,1 tys. (+58,2%) nowych pożyczek o wartości 1,029 mld zł (+32,1% r/r) w maju 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

ROZWÓJ BIZNESÓW

BOŚ (WA:BOSP): Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zawarł ponad 1000 proekologicznych transakcji w kwocie przeszło 1,6 mld zł, wynika z raportu ESG banku.

XTB (WA:XTB): Akcjonariusze XTB zdecydowali by z ubiegłorocznego zysku w wysokości 761,56 mln zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy 191,08 mln zł, zaś na dywidendę 570,48 mln zł, co oznacza wypłatę 4,86 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy wyznaczono na 10 lipca, natomiast dzień wypłaty na 21 lipca 2023 r.

VeloBank: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) rozpoczął proces sprzedaży VeloBanku i zaprasza zainteresowanych inwestorów, podał BFG.

Santander Bank Polska (WA:SPL1): Szacuje, że wpływ ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem II kwartału 2023 r. wynosi 662 mln zł, w tym dla banku - 531 mln zł oraz Santander Consumer Banku - 131 mln zł.

PFR: S&P Global Ratings podtrzymał długo- i krótkoterminowe ratingi dla Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w walucie obcej na poziomie A-/A-2 oraz w walucie lokalnej na poziomie A/A-1, podała agencja. Perspektywa ratingów długoterminowych jest stabilna.

BOŚ: Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała Iwonę Marciniak z dniem 29 czerwca br. oraz Sebastiana Bodzenty z dniem 10 lipca br. na stanowiska wiceprezesów zarządu na czas trwania wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła bieg 18 czerwca 2020 r., podał bank. Oprócz nich w zarządzie zasiadają: Paweł Trętowski - członek RN oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa, kierujący pracami zarządu i Arkadiusz Garbarczyk - wiceprezes zarządu, pierwszy zastępca prezesa.

MidEuropa: Symfonia, wiodący dostawca oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego, będący spółką portfelową funduszu private equity MidEuropa pozyskał nowego większościowego inwestora - globalny fundusz private equity Accel-KKR specjalizujący się w inwestycjach w sektorze technologicznym, podał fundusz MidEuropa.

Kruk: InvestCapital z siedzibą na Malcie - spółka zależna Kruka (WA:KRU) - wygrał przetarg na zakup od Banco Bilbao Vizcaya Argentaria dwóch portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych na rynku hiszpańskim, o łącznej wartości nominalnej ok. 398,78 mln euro (1 778,6 mln zł), podał Kruk .

PragmaGO: uplasowała obligacje o wartości 20 mln zł, przy czym redukcja zapisów wyniosła ponad 54%, podała spółka. Zapisy na obligacje serii B4 złożyło 691 inwestorów, co przełożyło się na popyt na poziomie prawie 44 mln zł. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW Catalyst.

Bank Pocztowy: Strategia Banku Pocztowego na lata 2023-2026 "Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb" przewiduje m.in., że w każdym roku jej obowiązywania bank osiągnie ponad 100 mln zł zysku netto, zaś do jej realizacji potrzebne będzie dokapitalizowanie w II poł. 2023 r., podała instytucja.

Bank Pekao: S&P potwierdził długoterminowe i krótkoterminowe ratingi Banku Pekao (WA:PEO) na poziomie BBB+/A-2, podała agencja. Nadała też długoterminowy rating emisyjny BBB+ dla planowanej przez Pekao emisji niezabezpieczonych uprzywilejowanych obligacji.

mBank: S&P podtrzymał rating mBanku na poziomie 'BBB/A-2', zmienił jednak perspektywę z rozwojowej na stabilną, podał bank. Agencja obniżyła też ocenę samodzielnego profilu kredytowego banku (SACP) na 'bbb-' z 'bbb' oraz obniżyła rating dla obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych emitowanych przez bank z 'BBB-' do 'BB+'.

Bank Pocztowy: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła Bankowi Pocztowemu na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I, zysku netto za I kwartał 2023 r. w kwocie 51 867 949,15 złotych, podał bankZaliczenie zysku netto za I kwartał 2023 r. do kapitału podstawowego Tier I Banku pozwoli na poprawę współczynnika kapitału Tier I o 1,8 pkt proc. oraz wskaźnika dźwigni finansowej o 0,7 pkt proc.

Alior Bank: S&P podwyższył długoterminowy rating Alior Banku (WA:ALRR) do poziomu BB+, z BB i utrzymał krótkoterminową ocenę ratingową na poziomie B, podał bank.

Inovo VC: pozyskało 105 mln euro (ok. 470 mln zł) do trzeciego funduszu early-stage, podał fundusz. Do prywatnych inwestorów, którzy ulokowali w nim ponad 55 mln euro, dołączyły takie instytucje jak IFC z Grupy Banku Światowego, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz PFR Ventures.

Avallon MBO: Fundusz private equity Avallon MBO nabędzie większościowy pakiet udziałów w spółce SAT, rozwijającej markę S'portofino, podał fundusz. To siódma transakcja w ramach funduszu Avallon MBO Fund III, a druga w ciągu miesiąca. Avallon MBO zgłosił do UOKiK zamiar przejęcia większościowego pakietu udziałów w SAT.

GPW: Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 113,32 mln zł, co daje 2,7 zł na akcję, podała spółka. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 78,17% skonsolidowanego zysku netto oraz 97,09% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dzień dywidendy wyznaczono na 24 lipca, zaś dzień wypłaty na 7 sierpnia 2023 r.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Tpay: Operator płatności Tpay wprowadził w sklepach inetrentowych współpracujących z operatorem nową metodę płatności online Visa Mobile, podał Tpay.

Allegro (WA:ALEP) Pay: Wraz Allegro sp. z o.o., Aion Bank oraz Vodeno - spółka należąca do tej samej grupy kapitałowej co Aion - zawarły umowę o współpracy określającą zasady współdziałania w zakresie niektórych produktów bankowych opartych na modelu Banking-as-a-Service (BaaS), podało Allegro.

ING: wybrał zwycięzców III edycji Programu Grantowego skierowanego do młodych naukowców i startupów - najlepsze projekty otrzymały łącznie 1 mln zł na dalszy rozwój, podał bank. ING tym razem poszukiwał rozwiązań, które wspierają ochronę zasobów wodnych, efektywne wykorzystywanie wody oraz poprawiające jej jakość. Agencja ISBnews jest patronem medialnym programu grantowego.

Bank Pekao: Będzie przyjmował wnioski o udzielenie kredytu w ramach programu 'Bezpieczny kredyt 2%', podał bank. Wprowadzi też do oferty Konto Mieszkaniowe od 10 lipca

PKO Bank Polski (WA:PKO): udostępni program Bezpieczny kredyt 2%, podał bank. Od 3 lipca będzie można składać wnioski o kredyt hipoteczny w ramach tego programu Bezpieczny kredyt 2% w 516 oddziałach banku.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uruchomiła "Warsaw Sustainable Segment", podała spółka. W dedykowanej sekcji na stronie internetowej www.gpwcatalyst.pl prezentowane będą informacje o obligacjach emitowanych przez przedsiębiorstwa lub jednostki administracji publicznej notowane na rynkach organizowanych przez GPW, z których pozyskane środki finansowe przeznaczane są na projekty związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju.

Bank BNP Paribas (EPA:BNPP): W ramach konsorcjum udzielił ponad 300 mln zł kredytu w formule Sustainability-Linked Loan grupie Iglotex, podał bank. Nowe środki pozwolą Igloteksowi sfinansować zmiany właścicielskie oraz wesprą realizację nowych inwestycji.

.mBank: podpisał z Korporacją Kredytów Eksportowych (KUKE) umowę, dzięki której oferta banku wzbogaci się o kredyty dla eksporterów służące wzmocnieniu ich potencjału produkcyjnego i wykorzystujące płatnicze gwarancje ubezpieczeniowe, zabezpieczające bankowi do 80% finansowania udzielanego na realizowaną w Polsce inwestycję, podał bank.

Alior Bank: Wprowadził do oferty kredyt ekologiczny dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które planują zwiększyć efektywność energetyczną, podał bank. Przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o ten rodzaj finansowania mogą otrzymać z Banku Gospodarstwa Krajowego bezzwrotną premię ekologiczną na częściową spłatę kredytu, która wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

PKO Leasing: Nawiązał współpracę z firmą KROSS, by wspierać ułatwiać przedsiębiorcom zakup rowerów. Klienci biznesowi 36 salonów KROSS w całej Polsce mogą skorzystać z oferty PKO Leasing, decydując się na nabycie zarówno rowerów uniwersalnych, jak również tych wspomaganych silnikiem elektrycznym.

Bank BNP Paribas: Rozszerza swoje usługi dla mikrofirm, udostępniając płatności BLIK z rachunków firmowych za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile. Działanie usługi BLIK dla profilu prywatnego i firmowego w aplikacji są niezależne. Dzięki temu klienci mają możliwość zarządzania swoimi pieniędzmi z jasnym podziałem na finanse osobiste i biznesowe.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail