🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Santander CB: 58% Polaków zwróciło produkty zamówione w internecie więcej niż raz

Opublikowano 14.12.2023, 11:27
© Reuters.  Santander CB: 58% Polaków zwróciło produkty zamówione w internecie więcej niż raz
SAN
-

Warszawa, 14.12.2023 (ISBnews) - Produkty zamówione w internecie zwróciło więcej niż raz 58% Polaków, wynika z badania Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023". Ponadto 3/4 osób z tej grupy oddawało towar zamówiony w internecie w ciągu ostatniego roku. Rzadziej respondenci deklarowali, że zdecydowali się zwrócić produkty zamówione w e-commerce kilkanaście (8%) oraz kilkadziesiąt razy (4%).

"Co może niektórych zaskoczyć, wielu Polaków kupujących online nie miało jeszcze sytuacji, w której zdecydowało się na zwrot produktu zamówionego w sklepie internetowym. Odpowiedziało w ten sposób 23% respondentów. W tej grupie znalazło się najwięcej seniorów w wieku 60 lat i więcej, mężczyzn oraz ankietowanych z wykształceniem podstawowym. Ponadto 12% Polaków kupujących online zwróciło produkt zakupiony przez internet tylko jeden raz" - powiedziała dyrektorka ds. sprzedaży internetowej z Santander Consumer Banku Ewelina Krzynowy-Gaweł, cytowana w komunikacie.

Wyniki badania pokazują, że najczęstszym motywatorem do odesłania towaru jest jego niewłaściwy rozmiar lub wymiary (64%). Co czwarty respondent z tej grupy wymieniał niezadowalającą jakość zamówionej rzeczy (28%). Podobny odsetek wskazał uszkodzenie produktu (27%). Natomiast kolejno 21% i 18% ankietowanych z tej grupy zwróciło produkt zakupiony online, ponieważ jego wygląd odbiegał od tego, co można było zobaczyć na stronie internetowej sklepu lub był niezgodny z opisem. Poza tym respondenci zapytani o powód odesłania towaru wskazywali, że jego działanie odbiegało od oczekiwanego (15%) lub że zakup był nieprzemyślany (11%), podkreślono.

Ankietowanych, którzy zadeklarowali, że zdarzyło im się zwrócić produkt kupiony online więcej niż raz w życiu, oraz tych, którzy nigdy nie odesłali nic z powrotem do e-sklepu, zapytano, czy w ciągu bieżącego roku zostawili sobie niezadowalający produkt z e-sklepu. 57% respondentów odpowiedziało "nie". Co trzeciemu ankietowanemu z tej grupy zdarzyło się zostawić produkt kupiony przez internet w ciągu br., mimo że nie był z niego zadowolony (34%). Do najczęstszych powodów tego stanu rzeczy wskazywanych przez ten odsetek ankietowanych należały brak czasu lub ochoty na wypełnianie formalności związanych ze zwrotem oraz chęć sprzedaży lub oddania nietrafionego zakupu innej osobie.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku - banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na przełomie września i października 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków kupujących w internecie. Próba n = 1000.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.