😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Przejęcie przez UBS budzi obawy o koszty szwajcarskiego przemysłu

EdytorEmilio Ghigini
Opublikowano 12.06.2024, 11:07
© Reuters.
ABBN
-
SIEGn
-
UBSG
-
SRAIL
-

Przejęcie Credit Suisse przez UBS wywołało obawy wśród szwajcarskich firm o potencjalny wzrost kosztów bankowych ze względu na zwiększoną siłę rynkową banku. Fuzja, zakończona w 2023 r., stworzyła instytucję finansową z bilansem dwukrotnie większym niż gospodarka Szwajcarii i zmniejszyła liczbę głównych graczy bankowych w kraju.

Dyrektor generalny UBS, Sergio Ermotti, bronił konkurencyjnego charakteru rynku, stwierdzając, że UBS zajmie drugie miejsce po pożyczkodawcach kantonalnych w większości obszarów produktowych. Jednak Ermotti zasugerował również, że poprzednie ceny Credit Suisse były niezrównoważone, co wskazuje, że UBS może być zmuszony do ponownej oceny i dostosowania swojej strategii cenowej.

Podczas gdy UBS nie określił zakresu możliwych zmian cen, kilkunastu ekspertów finansowych i dyrektorów branżowych przewiduje, że bank podniesie ceny, negocjując nowe pożyczki. Niedawna ankieta przeprowadzona przez Swissmem, stowarzyszenie branżowe, do którego należą ABB (ST:ABB) i Siemens, wykazała, że prawie połowa firm doświadczyła lub spodziewa się spadku usług bankowych.

Dostępność kredytów jest głównym zmartwieniem firm, zgodnie z ustaleniami Swissmem. Wpływ fuzji na koszty bankowe nie jest jeszcze widoczny, ale analitycy uważają, że efekty staną się wyraźniejsze w nadchodzących miesiącach, gdy istniejące umowy kredytowe zostaną zastąpione nowymi.

Dominacja rynkowa UBS jest badana przez szwajcarską komisję ds. konkurencji (ComCo), która zaleciła dokładne zbadanie siły rynkowej banku. FINMA, regulator finansowy, oświadczył, że dokona przeglądu wpływu przejęcia na konkurencję i odpowie na raport ComCo w odpowiednim czasie.

Kierownictwo wyższego szczebla szwajcarskich spółek giełdowych obawia się, że emisja obligacji korporacyjnych może stać się droższa z powodu zmniejszonej konkurencji. W 2023 r. UBS posiadał 45% udziału w rynku gwarantowania emisji obligacji denominowanych we franku szwajcarskim. Łącznie UBS i Credit Suisse stanowiły 31% szwajcarskiego rynku kredytów niehipotecznych w maju 2023 r., Z wyższymi odsetkami w sektorach takich jak produkcja.

Niektórzy eksperci branżowi przewidują, że UBS może znacznie zwiększyć koszty finansowania, gdy zmniejszą się obawy regulacyjne. Firmy produkcyjne, kluczowe dla szwajcarskiej gospodarki, są szczególnie zaniepokojone potencjalnymi wyższymi kosztami.

Stadler Rail (SIX:SRAIL) nie spotkał się jeszcze z podwyższonymi opłatami ze strony UBS i polega na zróżnicowanej sieci bankowej w celu ochrony. Firma martwi się jednak o mniejsze firmy, które mogą nie mieć takiego samego poziomu dostępu do wielu banków.

Swissmechanic, reprezentujący małe i średnie przedsiębiorstwa, poinformował, że jego członkowie ponownie oceniają swoje relacje bankowe, podkreślając potrzebę istnienia banków wspierających sektor przemysłowy.

Szwajcarski organ nadzoru cenowego nie otrzymał żadnych formalnych skarg, ale uważnie monitoruje sytuację. Ponieważ rynek dostosowuje się do nowej roli UBS po fuzji, pełny wpływ na szwajcarskie branże rozwinie się z czasem.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.