Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Nvidia przebija szacunki, a dywidenda rośnie o 150%. Analitycy podnoszą cenę docelową

Opublikowano 23.05.2024, 09:24
© Reuters.
NVDA
-

Investing.com - Akcje spółki NVIDIA (NASDAQ:NVDA) wzrosły o 6,05% w obrocie przedrynkowym po tym, jak gigant półprzewodników ujawnił lepsze niż oczekiwano kwartalne rachunki.

Nvidia przebija szacunki

Spółka Nvidia odnotowała zysk na akcję w wysokości 6,12 USD w okresie od stycznia do marca 2024 r., co przebiło szacunki analityków o 0,53 USD i dało wynik 5,59 USD. Przychody za kwartał wyniosły 26,04 mld USD, podczas gdy konsensus wynosił 24,65 mld USD.

Zysk netto również przekroczył szacunki i wzrósł do 14,8 mld USD (+628% w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r.).

Perspektywy w górę i dywidenda na poziomie 0,10 USD

Perspektywy na przyszłość również nie zawiodły: w drugim kwartale firma spodziewa się osiągnąć 28 miliardów sprzedaży, w porównaniu do 26,66 miliardów wskazanych przez analityków.

Wreszcie, Nvidia ogłosiła kwartalną dywidendę w wysokości 0,10 USD na akcję, co stanowi wzrost o 150% w porównaniu z poprzednią kwartalną dywidendą w wysokości 0,04 USD na akcję, co odpowiada rocznej dywidendzie w wysokości 0,40 USD.

Dywidenda ma zostać uruchomiona 28 czerwca 2024 r. i zostanie wypłacona osobom, które nabyły akcje Nvidii do 10 czerwca 2024 r.

Po tych informacjach, eksperci Goldman Sachs (NYSE:GS) podnieśli cenę docelową do 1200 USD za akcję z wcześniejszych 1100 USD, nadal rekomendując je, jako mocne "kupuj".

Jeszcze bardziej optymistyczni są analitycy KeyBanc, którzy przyznali Nvidii ocenę "przeważaj" i cenę docelową na poziomie 1300 USD z 1200 USD poprzednio.

Subskrybenci InvestingPro+ wiedzieli to wszystko wcześniej, ponieważ mogą śledzić wszystkie aktualizacje dotyczące Nvidii, klikając tutaj.

Jeśli nie jesteś subskrybentem InvestingPro+, możesz uzyskać dostęp do Wartości godziwej i wszystkich danych finansowych dotyczących spółki Nvidia, klikając TUTAJ.

Dzięki subskrypcji uzyskasz szereg ekskluzywnych narzędzi, które pozwolą Ci lepiej radzić sobie z rynkiem:

  • ProPicks: portfele akcji zarządzane przez fuzję sztucznej inteligencji i ludzkiej wiedzy, o sprawdzonej wydajności.
  • ProTips: przystępne informacje upraszczające masę złożonych danych finansowych do kilku słów
  • Wartość godziwa i Kondycja finansowa: 2 syntetyczne wskaźniki oparte na danych finansowych, które zapewniają natychmiastowy wgląd w potencjał i ryzyko każdego papieru wartościowego.
  • Zaawansowana analiza papierów wartościowych: Wyszukuje najlepsze akcje w oparciu o Twoje oczekiwania, biorąc pod uwagę setki metryk i wskaźników finansowych.
  • Historyczne dane finansowe dla tysięcy akcji: Aby specjaliści od analizy fundamentalnej mogli samodzielnie zagłębić się we wszystkie szczegóły.
  • I wiele innych usług, nie wspominając o tych, które planujemy wkrótce dodać!

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.