Zgarnij zniżkę 40%

Grupa Azoty zawarła porozumienie z 13 instytuacjami finansującymi

Opublikowano 05.02.2024, 09:20
Zaktualizowano 05.02.2024, 08:40
© Reuters.  Grupa Azoty zawarła porozumienie z 13 instytuacjami finansującymi

Warszawa, 05.02.2024 (ISBnews) - Grupa Azoty zawarła porozumienie z 13 instytucjami finansującymi, które zapewnia utrzymanie dostępności limitów w ramach umów o finansowanie i niepodejmowanie przez instytucje finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów umów o finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z umów o finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania porozumienia, zawartego na okres do 27 lutego 2024 roku, podała spółka.

"Umożliwi to wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty. Porozumienie zostało podpisane 2 lutego br. przez Grupę Azoty w imieniu własnym oraz spółek z grupy kapitałowej Grupa Azoty (WA:ATTP) z następującymi instytucjami finansującymi: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim, Santander Bankiem Polska, Caixabank Oddział w Polsce, BNP Paribas (EPA:BNPP) Faktoring, ING Commercial Finance Polska, Pekao (WA:PEO) Faktoring, BNP Paribas Bankiem Polska, Santander Factoring i Banco Santander (BME:SAN), Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym" - czytamy w komunikacie.

Porozumienie - za zgodą instytucji finansujących - może podlegać dalszemu przedłużeniu.

"Podpisane porozumienie potwierdza, że Grupa Azoty pozostaje wiarygodnym i bezpiecznym partnerem biznesowym. Będziemy kontynuować dialog z instytucjami finansującymi, a naszym priorytetem jest przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacji, który pozwoli na dalszy rozwój Grupy Azoty" - powiedział wiceprezes Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

W ramach porozumienia Grupa Azoty zobowiązała się do dostarczania określonych dokumentów dla instytucji finansujących, wprowadzenia ustalonych ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych, a także do powołania doradcy finansowego dla instytucji finansujących, wyjaśniono.

Pierwsze porozumienie z instytucjami finansującymi zostało podpisane przez Grupę Azoty 31 sierpnia 2023 roku. Na jego mocy instytucje finansujące zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Police,

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

które wystąpiły ze stosownymi wnioskami w tym zakresie w czerwcu 2023 r. Efektem porozumień była zgoda na odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec czerwca 2023 roku, przypomniano.

Porozumienie podpisane 2 lutego br. to efekt dalszych rozmów prowadzonych z instytucjami finansującymi.

Grupa Azoty na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umów o finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania spółki i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności, zapewniono również.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.