🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Firmy z BaseLinker Index zwiększyły sprzedaż o 2,4% r/r, wartość zamówienia o 1% w grudniu

Opublikowano 08.01.2024, 09:36
© Reuters.  Firmy z BaseLinker Index zwiększyły sprzedaż o 2,4% r/r, wartość zamówienia o 1% w grudniu
MLCX
-

Warszawa, 08.01.2024 (ISBnews) - Firmy uwzględnione w BaseLinker Index - wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce - zwiększyły poziom sprzedaży o 2,4% r/r w grudniu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 1,4%, a średnią wartość koszyka o 1% r/r, podał twórca wskaźnika - firma BaseLinker.

Sprzedaż w grudniu była o 6,5% niższa niż w listopadzie, a odpowiadał za to spadek średniej wartości zamówienia o 9,3% (z 197,5 zł w listopadzie do 179,1 zł w grudniu), rekompensowany częściowo wzrostem liczby zamówień o 3,1% m/m.

Grudniowy odczyt wskaźnika wyniósł 140 pkt wobec 150 pkt miesiąc wcześniej i 137 pkt rok wcześniej.

"Podobnie jak w poprzednim roku wartościowo sprzedaż w grudniu była słabsza niż w listopadzie. Stało się to pomimo rekordowej liczby zamówień. Rekordy w liczbie zamówień obserwowaliśmy zarówno jeżeli chodzi o cały miesiąc, jak i pojedynczy dzień - poniedziałek 18 grudnia był dniem z najwyższą liczbą zamówień w osiemnastoletniej historii BaseLinker. Wartościowa sprzedaż w ujęciu miesięcznym spadła za sprawą ponad 9-proc. niższej niż w listopadzie średniej wartości koszyka. Dobrze radziła sobie kategoria 'dziecko', gdzie względem listopada zaobserwowaliśmy wyraźne wzrosty, słabiej natomiast rodziła sobie kategoria 'moto'" - powiedział Head of Strategy w BaseLinker Łukasz Juśkiewicz, cytowany w komunikacie.

Grudniowe dane pokazują, jak bardzo sprzedaż za granicę napędza polski e-handel. Wartość sprzedaży cross-border r/r wzrosła o niemal 13%, co przy wzroście sprzedaży krajowej w tym samym okresie o 0,6% robi bardzo duże wrażenie, podkreślono.

Według analityków platformy BaseLinker w 2023 r. wartość sprzedaży wzrosła o 10% r/r. Wzrost wynikał z 5-proc. wzrostu liczby zamówień oraz 4-proc. wzrostu średniej wartości koszyka. Udział sprzedaży cross-border wzrósł z 15% w 2022 r. do 17% w 2023 r. 

BaseLinker Index to wskaźnik pokazujący aktualny stan polskiego e-commerce-u. Indeksowanie danych rozpoczęto w styczniu 2022 r., kiedy ustalono wartość BaseLinker Index na poziomie 100, będącym punktem odniesienia dla odczytów z kolejnych badanych miesięcy. Każda z 3 tys. firm uwzględnionych w indeksie zarządzała swoją sprzedażą w internecie, korzystając z systemu BaseLinker w styczniu 2022, i miała co najmniej 250 tys. zł miesięcznego GMV (Gross Merchandise Value, czyli sprzedaży online). Dane uwzględniają zarówno firmy sprzedające w Polsce, jak i prowadzące sprzedaż cross-boarder.

BaseLinker Index to cykliczny wskaźnik, mierzący kompleksowo kondycję polskiego e-handlu. BaseLinker podaje, że jest największym w Europie systemem do zarządzania i automatyzacji sprzedaży e-commerce.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.