Zgarnij zniżkę 40%
🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

CEEC uruchomiła Nowy Bursztynowy Szlak, chce wspierać polskie firmy w ekspansji

Opublikowano 25.03.2024, 09:00
© Reuters.  CEEC uruchomiła Nowy Bursztynowy Szlak, chce wspierać polskie firmy w ekspansji
EUR/USD
-

Warszawa, 25.03.2024 (ISBnews) - Izba Gospodarcza Europy Środkowej (CEEC) uruchomiła Nowy Bursztynowy Szlak (New Amber Road - NAR), chcąc wspierać firmy z tej części Europy, a głównie z Polski, w ekspansji do Afryki i na Daleki Wschód, podała Izba. W tym celu CEEC otworzyła swoje biura na osi Północ/Południe w Jordanii, Omanie, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Ugandzie, Tanzanii i Rwandzie. Jednym z pierwszych planowanych projektów może być sprzedaż nadwyżek rolnych wyprodukowanych przez polskich rolników.

Uruchomienie Nowego Bursztynowego Szlaku (NAR) obejmuje rozwój korytarzy handlowo-naukowo-informacyjnych, integrujących dynamicznie rozwijające się rynki z obsługą towarową, finansową, usługową i potencjałem gospodarczym z Europy Środkowej. NAR to transformacja i rozwój łańcuchów eksportu/importu/inwestycji i innych powiązań, a w tym handlowych i pozahandlowych, pomiędzy UE, regionami Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej a także wspierany przez lokalne rządy, fundusze finansowe i inne organizacje lub firmy, podano.

"Ostatnie trzy lata przyniosły niespodziewane i dynamiczne zmiany, które wyrwały rynek gospodarczy ze stabilnego ramowego modelu. Pandemia COVID-19 i związane z nią lockdowny przyspieszyły transformację cyfrową, zakłóciły łańcuchy dostaw i przepływy finansowe. Dodatkowo, napięcie na linii USA-Chiny, konflikty zbrojne na Ukrainie i w Palestynie oraz nasilone zmiany klimatyczne wymagały natychmiastowych decyzji i nowych rozwiązań biznesowych. W tym burzliwym otoczeniu Europa Środkowa, w tym nasza Izba, postanowiła podjąć działania, aby złapać byka za rogi i postawić na ekspansję firm do Afryki i na daleki Wschód. Nowy Bursztynowy Szlak ułatwi wymianę handlową na niespotykaną dotąd skalę. Proszę sobie wyobrazić, że NAR jest w stanie spiąć kraje o ludności przekraczający 1 mld osób, bez uwzględniania Indii i Chin, które to kraje też są zainteresowane współpracą w ramach naszego projektu. Już widzimy ogromne zainteresowanie naszym projektem wśród państw leżących na trasie Nowego Bursztynowego Szlaku" - powiedział prezes CEEC Łukasz Osiński, cytowany w komunikacie.

Jednym z pierwszych uruchomionych procesów jest projekt VET4GREEN w konsorcjum organizacji krajów, takich jak Somalia, Kamerun, Ruanda, Kenia, Szwecja i Polska. Projekt funkcjonuje w afrykańskim sektorze zielonej energii i stanowi przykładową formę prezentacji już uruchomionej filozofii NAR. Izba w ramach Nowego Bursztynowego Szlaki planuje też sprzedaż nadwyżek rolnych wyprodukowanych przez polskich rolników.

"Celem NAR jest wykorzystanie powstającej szansy poprzez wdrażanie kompleksowego wsparcia dla uczestników Systemu. Zastosowanie narzędzi takich jak systemy przepływu informacji i wsparcia prawnego (ESG), system serwisu i obsługi (ego.ngo), system techniczno-energetyczny (EHI) i inne powoduje poprawę efektów działania, minimalizację kosztów i maksymalizację korzyści. Wysokie koszty kontroli handlowych, finansowych, audytów i doradztwa compliance sprawiają, iż przedsiębiorcy bez systemowego wsparcia mogą nie pokonać barier ponadregionalnego handlu zagranicznego. Z tego względu CECC rozwija cyfrową platformę EGO.ngo, która zapewni wsparcie, obniży wydatki i zwiększy efektywność pracy" - dodała dyrektor zarządzająca - Dyrekcja Strategiczna ds. Stosunków Międzynarodowych SDIR w ramach Izby Marta Skrzypczyk.

Izba w ramach projektu NAR planuje sukcesywne rozszerzanie swojej sieci biur. W planach SDIR jest otwarcie biur regionalnych i krajowych na osi Wschód-Zachód które obejmują: Filipiny, Tajlandię, Wietnam, Chiny, poprzez Kazachstan, Kirgistan, aż do regionu Afryki Zachodniej, Maroka i Mauretanii.

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest zrzeszeniem przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rozwojem, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań i nawiązywaniem nowych kontaktów w gospodarce wolnorynkowej z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.