🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Apple osiąga historyczną kapitalizację rynkową w wysokości 3,33 bln USD

EdytorBrando Bricchi
Opublikowano 17.06.2024, 20:26
© Reuters
MSFT
-
AAPL
-
NVDA
-

W ostatnim czasie akcje Apple Inc (NASDAQ: NASDAQ:AAPL) wzrosły o 2,1%, dzięki czemu spółka osiągnęła kapitalizację rynkową na poziomie 3,33 bln USD. Wycena ta przewyższa kapitalizację rynkową jakiejkolwiek firmy w historii. Akcje giganta technologicznego są obecnie o około 10% wyższe od 7 czerwca, co zbiega się z ogłoszeniem strategii Apple w zakresie sztucznej inteligencji, która obejmuje integrację technologii "Apple Intelligence" w całym pakiecie aplikacji. Obejmuje to ulepszenia Siri i wprowadzenie ChatGPT OpenAI na urządzenia Apple.

Pomimo słabszych wyników w porównaniu z innymi głównymi graczami na Wall Street w 2024 r., niedawny wzrost Apple sprawił, że jego kapitalizacja rynkowa wyprzedziła kapitalizację Microsoft Corp (NASDAQ: NASDAQ:MSFT) i Nvidia Corp (NASDAQ: NASDAQ:NVDA). Akcje Microsoftu również wzrosły w poniedziałek o 0,9%, osiągając wartość rynkową 3,32 bln USD, podczas gdy Nvidia odnotowała niewielki wzrost o 0,1%, co dało kapitalizację rynkową w wysokości 3,24 bln USD.

Rywalizacja między tymi trzema firmami pozostaje zacięta, ponieważ walczą one o tytuł najbardziej wartościowej firmy na świecie. Akcje Apple wzrosły do tej pory o 13% w 2024 roku. Dla porównania, Microsoft odnotował wzrost o 19%, a Nvidia doświadczyła niezwykłego wzrostu ceny akcji o 166%.

Wyścig o dominację na rynku trwa, ponieważ każda firma prezentuje swoje mocne strony w zakresie technologii i innowacji. Wzrost Apple do rekordowej kapitalizacji rynkowej świadczy o znacznym zaufaniu inwestorów do perspektyw rozwoju firmy i strategicznego kierunku, szczególnie w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.