😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Amerykańskie obligacje 30-letnie na rekordowym niżu

Opublikowano 06.07.2016, 15:13
© Reuters.  Amerykańskie obligacje 30-letnie na rekordowym niżu
USD/JPY
-
GB10YT=RR
-
DE10YT=RR
-
US10YT=X
-
US30YT=X
-
JP10YT=XX
-

Investing.com – Rentowność amerykańskich obligacji 30-letnich spadła do rekordowego niżu w środę, gdyż niepewność towarzysząca światowemu wzrostowi gospodarczemu, w kontekście referendum Brexit, skłoniła inwestorów do zakupu bezpiecznych aktywów w ciągu ostatnich dwóch dni.

Mówiąc dokładniej, rentowność 30-letnich obligacji amerykańskich, która porusza się w przeciwnym kierunku do ich ceny, spadła do rekordowo niskiego poziomu 2,098%.

Z kolei rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich spadła do rekordowego niżu 1,321%.

Rentowność światowych obligacji ogólnie ponownie spadła w środę, gdy niepewność wywołana decyzją Wielkiej Brytanii aby opuścić Unię Europejską skłoniła inwestorów do kupowania bezpiecznych aktywów.

W Europie 10-letnie obligacje brytyjskie spadły do najniższego poziomu w historii, 0,724%, a niemieckie obligacje 10-letnie spadły do -0,204%.

Japońskie obligacje 10-letnie również spadły do nowego rekordu, notując ujemne wartości.

Stały dochód nie był jedynym „zwycięzcą” podczas środowej sesji risk-off, gdyż ceny złota wzrosły do swojego najwyższego poziomu od marca 2014, a jen wzmocnił się względem dolara. Eksperci ostrzegają, że jeśli kurs USD/JPY spadnie poniżej progu 100, Bank Japonii może interweniować w rynek walutowy, aby chronić swoją gospodarkę.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.