😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Amerykański sąd podtrzymuje mandat zdrowotny dotyczący opieki nad chorymi na raka i HIV

Opublikowano 21.06.2024, 22:15
© Reuters.
DXY
-

Federalny sąd apelacyjny orzekł w piątek, że ubezpieczyciele zdrowotni muszą nadal zapewniać pokrycie kosztów usług profilaktycznych, takich jak badania przesiewowe w kierunku raka i leki zapobiegające HIV, bez obciążania pacjentów dodatkowymi opłatami. Jednakże, Sąd Apelacyjny 5 Okręgu USA zdecydował również, że podejście stosowane do wyboru tych usług jest niezgodne z konstytucją.

Decyzja sądu jest odpowiedzią na pozew złożony przez grupę chrześcijańskich firm, na czele z Braidwood Management, chrześcijańskim operatorem centrum odnowy biologicznej z siedzibą w Teksasie. Firmy te zakwestionowały mandat, argumentując na gruncie religijnym przeciwko objęciu profilaktyką przedekspozycyjną (PrEP) w przypadku HIV i twierdząc, że metoda wyboru usług w ramach mandatu narusza Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Twierdzili oni, że grupa zadaniowa posiadająca takie uprawnienia powinna zostać powołana przez prezydenta i zatwierdzona przez Senat.

Panel trzech sędziów, w skład którego wchodziło dwóch sędziów mianowanych przez byłego prezydenta Donalda Trumpa i jeden przez prezydenta Joe Bidena, podtrzymał argumentację firm w kwestii konstytucyjnej. Panel odrzucił również twierdzenie rządu, że sekretarz zdrowia i opieki społecznej Xavier Becerra może z mocą wsteczną zatwierdzić decyzje grupy zadaniowej.

Pomimo zgodzenia się z przedsiębiorstwami w tej kwestii, sąd apelacyjny uznał, że decyzja sędziego okręgowego Reeda O'Connora o zablokowaniu mandatu w całym kraju w marcu 2023 r. była zbyt szeroka. Zamiast tego sąd ograniczył blokadę tylko do firm zaangażowanych w pozew. Ponadto panel poinstruował O'Connora, aby ponownie ocenił swoją decyzję o utrzymaniu obowiązkowego pokrycia niektórych szczepionek i usług badań przesiewowych dla dzieci, które firmy również zakwestionowały.

Mandat, który jest częścią ustawy Affordable Care Act (ACA) uchwalonej w 2010 roku, był wspierany przez główne amerykańskie grupy medyczne, które twierdzą, że usunięcie wymogu opieki profilaktycznej może zagrozić pacjentom i podnieść koszty opieki zdrowotnej. ACA, powszechnie znana jako Obamacare, została wcześniej zakwestionowana przez O'Connora w 2019 roku, kiedy to uznał on całą ustawę za niezgodną z konstytucją.

W obecnej formie rząd może egzekwować mandat dotyczący opieki profilaktycznej, potencjalnie wspierając innych pracodawców lub ubezpieczycieli, którzy chcą go zakwestionować. Przyszłość mandatu pozostaje jednak niepewna ze względu na kwestie prawne podniesione przez sąd apelacyjny. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej oraz pełnomocnik powodów nie skomentowali jeszcze wyroku.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.