Akcje tych 4 europejskich banków zwyżkowały w związku z silnym wzrostem nastrojów na zyski. Czy warto kupować?

Opublikowano 16.05.2024, 15:32
Akcje tych 4 {{0|euro}}pejskich banków zwyżkowały w związku z silnym wzrostem nastrojów na zyski. Czy warto kupować?
INGA
-
BNPP
-
CRDI
-
UBSG
-

Europejskie banki przeżywają obecnie renesans. Pod wpływem przeważnie pozytywnego sezonu wyników oraz optymizmu co do wkrótce obniżek stóp procentowych w UE, wiele banków na kontynencie osiągnęło ostatnio lepsze wyniki.

Przyglądamy się czterem najbardziej atrakcyjnym obecnie dla inwestorów europejskim bankom:

  • UniCredit (BIT:CRDI)
  • UBS
  • Banku ING
  • BNP Paribas (EPA:BNPP)

1. UniCredit

Gwiazdą europejskiego obiegu bankowego w 2024 roku jest jak dotąd niewątpliwie UniCredit SpA.

W lutym, podczas publikacji wyników za IV kwartał 2023 r., UniCredit świętował dwunasty z rzędu kwartał rentownego wzrostu. W swoich najnowszych wynikach za I kwartał roku budżetowego 2024 opublikowanych w tym miesiącu firma jeszcze bardziej poprawiła ten wynik. 1 UniCredit pochwalił się:

Znakomity zysk netto w wysokości 2,6 miliarda euro, wyższy o 24% w porównaniu z rokiem poprzednim i zwrot z kapitału własnego na poziomie 23%… wyjątkowe tworzenie wartości dla akcjonariuszy dzięki EPS2 wzrostowi o 42% i wymiernej wartości księgowej na akcję +25%3 rok do roku.

Kurs akcji spółki radzi sobie równie dobrze. Akcje spółki zwyżkowały w tym roku już o ponad 45%, aw samym ostatnim miesiącu o 8,23%.

Na początku tego roku firma otrzymała nawet wyróżnienie w serwisie Bloomberg, w którym stwierdzono, że „według analityków UBS Group AG tegoroczny bank europejski o najlepszych wynikach jest przygotowany na dalsze wzrosty o prawie 50% w ciągu najbliższych 12 miesięcy”. 2

2. Banku UBS

Szwajcarski bank UBS ma w maju ekscytujący miesiąc.

31 maja ma nastąpić długo oczekiwana fuzja UBS AG i Credit Suisse (NYSE:CS) AG. Następnie spółka twierdzi, że planuje „przejście do jednej amerykańskiej pośredniej spółki holdingowej planowane na drugi kwartał, a fuzja podmiotów UBS Switzerland AG i Credit Suisse (Schweiz) AG jest nadal planowana na trzeci kwartał”. 3

Najnowsze wyniki za pierwszy kwartał 2024 r. pokazują, że łączne przychody firmy wzrosły o 15% kwartał do kwartału (Qo) i 46% rok do roku, do 12,74 miliarda dolarów.

Bank ogłosił także zysk netto w wysokości 1,8 miliarda dolarów, zmniejszając jednocześnie podstawowe koszty operacyjne o 5% kw./kw. 3

3. Banku ING

Przy cenie akcji kształtującej się obecnie na poziomie około 16,10 euro, ING jest jednym z bardziej przystępnych cenowo banków europejskich, na które można obecnie zyskać ekspozycję.

Ale to nie znaczy, że nie jest wart swojej ceny. Dotychczas w tym roku kurs akcji banku wzrósł o około 20%, aw samym zeszłym miesiącu o 9,46%.

Podobnie jak inne spółki na tej liście, ING podzielił się ostatnio pozytywnymi wynikami za I kwartał 2024 roku. Firma odnotowała kwartalny zysk przed opodatkowaniem w wysokości 2 293 mln euro, a łączny dochód wzrósł do 5 583 mln euro, co oznacza wzrost o 0,3% rok do roku i 3,2% kwartał do kwartału. 4

Prowadzi to do imponującego zwrotu z kapitału własnego. Według tych samych wyników ING osiąga „w ciągu czterech kwartałów kroczący zwrot z kapitału własnego na poziomie 14,8% przy wyższym współczynniku CET1 wynoszącym 14,8%” 4

Reszta roku 2024 również zapowiada się stosunkowo słonecznie, jeśli wierzyć prognozom ING:

Całkowite dochody w 2024 r. pozostaną mocne w otoczeniu dodatnich stóp procentowych, choć nieco niższe niż w 2023 r. Naszym celem jest zwiększenie przychodów prowizyjnych o 5% do 10%. Na podstawie bieżących prognoz przewiduje się wzrost kosztów całkowitych o około 3% (z wyłączeniem pozycji przypadkowych). Oczekuje się, że do 2025 r. współczynnik CET1 zbliży się do naszego docelowego poziomu 12,5%. Oczekuje się, że zwrot z kapitału własnego wyniesie ponad 12%.

4. BNP Paribas

Ostatnią, ale nie najmniej ważną sprawą jest międzynarodowy bank BNP Paribas z siedzibą w Paryżu.

Cena akcji BNP Paribas szybko rośnie, od początku roku o prawie 12,7%, ale tylko w zeszłym miesiącu wzrosła również o imponujące 12%.

Wyniki banku za I kwartał 2024 r. nie były tak spektakularne jak pozostałych trzech, przy dochodach netto w dużej mierze na niezmienionym poziomie 3,1 mld euro i przychodach wyższych o 2% na poziomie 46,9 mld euro. EPS wyniósł 2,51 euro na akcję. 5

Oznaczało to, że zwrot z nieprzeszacowanego kapitału rzeczowego wyniósł 12,4%.

Warto jednak przyjrzeć się prospektowi dywidendowemu. W tym samym ogłoszeniu wyników kwartalnych bank poinformował, że „23 kwietnia 2024 r. grupa sfinalizowała program odkupu akcji o wartości 1,05 miliarda euro. Na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 14 maja 2024 r., Rada Dyrektorów zaproponuje akcjonariuszom dywidendę w wysokości 4,60 euro”. 5

BNP Paribas stwierdził następnie, że:

Na podstawie wyników za pierwszy kwartał 2024 r. BNP Paribas potwierdza swoją trajektorię na 2024 r. – przychody o ponad 2% wyższe niż przychody do podziału w 2023 r. (46,9 mld euro), koszt ryzyka poniżej 40 punktów bazowych i dochód netto wyższy niż dochód netto do podziału w 2023 r. (11,2 miliarda euro).” 5

Źródła:

1 UniCredit, 2024; 2Bloomberg, 2024; 3 Bank UBS, 2024; 4 banki ING, 2024, 5 BNP Paribas, 2024

The post Akcje tych 4 europejskich banków zwyżkowały w związku z silnym wzrostem nastrojów na zyski. Czy warto kupować? appeared first on Invezz

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.