😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Ailleron: Software Mind poszukuje firm, które wzmocnią jego pozycję w USA, UK i nordics

Opublikowano 28.09.2023, 13:29
© Reuters.  Ailleron: Software Mind poszukuje firm, które wzmocnią jego pozycję w USA, UK i nordics
SOWGn
-

Warszawa, 28.09.2023 (ISBnews) - Software Mind, należący do Grupy Ailleron (WA:ALL1), widzi mniejszą liczbę "transakcyjnych" spółek na rynku M&A, ale nadal poszukuje do akwizycji firm, które wzmocnią jego pozycję w USA, Wielkiej Brytanii i krajach nordyckich, poinformował prezes Software Mind Grzegorz Młynarczyk. 

"Jest mniej spółek na rynku, które nazwalibyśmy transakcyjnymi z tego względu ze ich founderzy widzą ze dynamika ich wzrostu jest zerowa, albo nawet ujemna i wiedzą że ich wysokie oczekiwania nie będą zaspokojone przez potencjalnych kupujących więc nawet nie próbują wchodzić na rynek ze swoimi firmami. Druga sytuacja jest taka, że jak już są na rynku, to oczekiwania są wysokie. My poszukujemy głównie firm, które mogą wzmocnić naszą pozycję głównie w USA, a jeśli chodzi o Europę - to Wielka Brytania i kraje nordyckie" - powiedział Mlynarczyk podczas wideokonferencji.

Wcześniej wskazywał, że w 2023 Software Mind oczekuje dalszego rozwoju organicznego, ale nie wyklucza też akwizycji w związku z faktem że dysponuje "dużym zapasem gotówki".

Zarząd Ailleron podtrzymał cel aktualnej strategii Financial Technology Services, w której centrum jest komercjalizacja produktu LiveBank w modelu cloud SaaS i we efekcie poprawa rentowności Aillerona do poziomu, jaki osiąga inna spółka z grupy - SoftwareMind i generowanie znaczącej gotówki. Rentowność EBITDA za 2022 Software Mind wyniosła 18,6%, a Aillerona 10,6%.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.