Zgarnij zniżkę 40%

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty stabilny, oczekiwany spadek rentowności SPW

Opublikowano 15.05.2019, 10:55
Zaktualizowano 15.05.2019, 11:00
© Reuters.  DZIEŃ NA FX/FI: Złoty stabilny, oczekiwany spadek rentowności SPW

(PAP) EUR/PLN może utrzymać się blisko 4,30 – uważają ekonomiści. Rentowności 10-letnich SPW przejściowo mogą spaść poniżej 2,80 proc., nawet w kierunku 2,70 proc.

"Do końca tygodnia złoty powinien utrzymać się blisko 4,30. Zgodnie z oczekiwaniami krajowa waluta dobrze znosi napięcia związane z polityką handlową USA. W ciągu 2 tygodni kurs EUR/PLN powinien jednak zbliżyć się do 4,26-27" - napisali ekonomiści ING Banku Śląskiego.

W środę GUS podał szacunek wzrostu gospodarczego w I kw. 2019 r. PKB wzrósł o 4,6 proc. rdr wobec konsensusu 4,5 proc. i wobec wzrostu o 4,9 proc. w IV kw. 2018.

GUS podał ponadto, że inflacja za kwiecień wyniosła rdr 2,2 proc. wobec odczytu wstępnego 2,2 proc. i po 1,7 proc. w marcu.

W środę RPP ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych.

"Na dzisiejszym posiedzeniu spodziewamy się, że RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian. Ciekawsza może okazać się konferencja prasowa RPP po posiedzeniu i dyskusja na temat perspektyw polityki monetarnej w Polsce w najbliższych miesiącach w obliczu rosnącej inflacji i jednocześnie słabszego wzrostu gospodarczego. Naszym zdaniem dopóki inflacja CPI oraz inflacja bazowa pozostają poniżej celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5 proc. RPP nie będzie dokonywać zmian w swojej polityce” – napisali w porannym komentarzu ekonomiści BNP Paribas (PA:BNPP).

„Sądzimy, że prezes A. Glapiński będzie tonował nastroje przekonując, że wzrost inflacji ma w dużej mierze charakter egzogeniczny, a trwałe przekroczenie górnego ograniczenia dopuszczalnych odchyleń od celu jest mało prawdopodobne” – dodali eksperci PKO BP (LON:BP) w raporcie.

Zdaniem ekonomistów ryzykiem dla euro są zapowiedzi włoskiego rządu, że jest gotów przekroczyć unijny limit deficytu budżetowego wynoszący 3 proc. PKB, jeśli miałoby to doprowadzić do spadku poziomu bezrobocia w kraju.

%AD-CONTAINER-0%

"Ryzykiem dla euro są zapowiedzi Włoch, iż nie będą respektować unijnych reguł dot. deficytu. Z kolei dolara wesprze retoryka Fed na posiedzeniu w czerwcu. Bank potwierdzi, że nie będzie obniżać stóp w tym roku (co rynek ciągle wycenia). W efekcie w ciągu miesiąca spodziewamy się spadku EUR/USD nawet do 1,10” – napisali ekonomiści ING Banku Śląskiego.

RYNEK DŁUGU

„W najbliższych dniach zaostrzająca się wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami będzie wspierać popyt na bezpieczne aktywa, tym samym dając impuls do spadku rentowności w Polsce. Te trendy wzmacniać będą zapowiedzi wprowadzenia nowych taryf celnych przez Chiny od 1 czerwca, a także przez administrację amerykańską na kolejne chińskie produkty” – napisali w raporcie stratedzy PKO BP.

"Przy takim scenariuszu makroekonomicznym rentowności 10-letnich Bundów powinny ustanowić w najbliższych tygodniach nowe historyczne minima, spadając poniżej -0,1 proc. Dla krajowego rynku trendy globalne będą miały teraz decydujące znaczenie. Dalsze umocnienie europejskiego rynku długu skutkowałoby przejściowym spadkiem rentowności 10-letnich papierów poniżej 2,80 proc., nawet w kierunku 2,70 proc. W przypadku papierów 2-letnich bardziej prawdopodobny jest niewielki spadek rentowności do 1,60 proc., ze względu na obawy przed wzrostem inflacji” – dodali.

„Według informacji Bloomberga w weekend prezydent USA zadecyduje czy podnieść cła na import samochodów z Europy. Taki scenariusz jest w naszej ocenie realny, dlatego widzimy większe szanse na spadek dochodowości amerykańskich i niemieckich obligacji, w ciągu tygodnia-dwóch” – napisali eksperci ING Banku Śląskiego.

Na rynkach bazowych bez istotnych zmian. Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 2,398 proc., a niemieckich -0,095 proc.

środa wtorek wtorek
10.50 16.04 10.09
EUR/PLN 4,3115 4,3069 4,3100
USD/PLN 3,8442 3,8409 3,8352
CHF/PLN 3,8203 3,8095 3,8077
EUR/USD 1,1215 1,1213 1,1238
PS0421 1,63 1,62 1,62
PS0424 2,19 2,21 2,23
DS1029 2,83 2,85 2,85
(PAP Biznes)

%AD-CONTAINER-1%

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.