🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

2% oszustwo banków centralnych. Stabilność cen to mit - twierdzi ten ekspert

Opublikowano 13.06.2024, 12:24
© Investing.com
EUR/USD
-
GBP/USD
-
USD/JPY
-
USD/CHF
-
AUD/USD
-
EUR/GBP
-
USD/CAD
-
EUR/JPY
-
GBP/JPY
-
CHF/JPY
-
AUD/JPY
-
NZD/JPY
-
XAU/USD
-
XAG/USD
-
US500
-
DJI
-
DOW
-
AUD/CNY
-
CAD/USD
-
GBP/CNY
-
USD/CNY
-
USD/GBP
-
GAU/USD
-
DXY
-
BTC/USD
-
USD/CNH
-
DJD
-
USDT/USD
-
BNB/USD
-
XRP/USD
-
CHZ/USD
-
DOGE/USD
-
CELO/USD
-
SHIB/USD
-

Investing.com - Banki centralne, takie jak ECB, Fed, czy BoE zapewniają, że zapewnienie stabilności jest ich misją dziejową. Ale bankierzy oczywiście rozumieją to zupełnie inaczej, niż zwykli zjadacze chleba. Dzieje się tak, ponieważ cel inflacyjny na poziomie 2%, który jest uznawany za miarę stabilności cen, prowadzi do podwojenia cen, co 36 lat.

Dr Thorsten Polleit, honorowy profesor ekonomii na Uniwersytecie w Bayreuth, wyjaśnia, co kryje się za tym perfidnym planem polityki pieniężnej.

Polleit podkreśla, że złem jest system pieniądza papierowego (fiducjarnego), którego nie da się po prostu zastąpić. Choć istnieje teoretyczna możliwość jego upadku, wydarzenie to, o ile w ogóle do niego dojdzie, jest bardzo odległe.

-----------------------------------

Szukasz akcji z szansą na wysokie wzrosty? Gotowych strategii inwestowania na giełdzie, modeli wspartych AI, wartości godziwej spółek polskiego parkietu?

Subskrypcja miesięczna na aplikację to jedyne '8,99 euro' z KODEM PROM23 na subskrypcję roczną i dwuletnią.

Akcje niedowartościowane, pełen portfel największych ekspertów inwestowania, portfele rebalansowane co miesiąc - nie możesz tego przegapić!


https://d32-invdn-com.investing.com/content/a77ad91f1e842f79caab1b3f99c6526c.png

-----------------------------------

Wezwania do nieuchronnego końca euro, dolara i jena stają się coraz głośniejsze, zwłaszcza w czasach kryzysu. Tak było w przypadku załamania na rynkach finansowych w 2008/2009 r. lub krachu czasów lockdownu w 2020/2021 r. Obawy dotyczące systemu pieniądza fiducjarnego są z pewnością uzasadnione, ponieważ według Polleita charakteryzuje się on rażącymi wadami ekonomicznymi i etycznymi.

Polleit pyta, na czym polega istota pieniądza fiducjarnego i wyjaśnia, że sponsorowane przez państwo banki centralne mają monopol na produkcję pieniądza fiducjarnego. Ale banki komercyjne również mają licencję na drukowanie pieniędzy.

Po otrzymaniu pieniądza fiducjarnego banku centralnego mogą one tworzyć własne pieniądze, znane, jako pieniądz fiducjarny banku komercyjnego. Jest on tworzony poprzez udzielanie pożyczek bez oparcia w rzeczywistych oszczędnościach i istnieje głównie w formie cyfrowej.

Pieniądz fiducjarny, taki jak dolar amerykański, euro, renminbi, jen, funt czy frank, nie jest "naturalny". Został stworzony w wyniku interwencji państwa, co wiąże się z przymusem i przemocą oraz ma wiele negatywnych skutków. Pieniądz fiducjarny jest z natury inflacyjny i z czasem traci siłę nabywczą, przynosząc korzyści nielicznym (miliarderom), podczas gdy szersza populacja płaci rachunek.

Pieniądz fiducjarny banku centralnego nieuchronnie prowadzi do niestabilności gospodarczej, utrwalając cykle boomu i załamania, które zakłócają równowagę rynkową i tworzą nierówności społeczne.

Państwa mogą w ten sposób zwiększać wydatki, często kosztem wolności obywateli i firm. Polleit opisuje również pieniądz fiducjarny, jako nieuczciwy i uważa, że korzystanie z niego podważa moralność i wartości ludzi.

I choć pieniądz fiducjarny jest tak szkodliwy dla społeczeństwa, został zaprojektowany w taki sposób, że jesteśmy od niego zależni. Automatycznie promuje to, co Polleit nazywa "zbiorową korupcją", ponieważ ludzie i firmy uzależnili się od tego systemu.

Źródłem wszelkiego zła jest konsumpcja i inwestycje na kredyt, ponieważ w ten sposób wydawane są pieniądze, które nie istnieją. Banki komercyjne drukują, więc pieniądze na kredyt, co nieuchronnie prowadzi do dewaluacji.

Inflacja na poziomie 2% jest często fałszywie przedstawiana, jako "stabilny pieniądz". W rzeczywistości niszczy ona siłę nabywczą o 2% każdego roku.

Manipulowane statystyczne wskaźniki cen towarów nawet pomniejszają prawdziwy zakres dewaluacji pieniądza. Polleit krytykuje banki centralne za przypisywanie inflacji czynnikom zewnętrznym, takim jak chciwość korporacji czy zakłócenia w łańcuchu dostaw, zamiast uznać za przyczynę kreację pieniądza przez banki centralne.

System pieniądza fiducjarnego jest broniony przez państwa i banki centralne ogromnym kosztem. Banki centralne muszą ostrożnie dostosowywać poziomy inflacji, aby stopniowo zmniejszać siłę nabywczą i unikać deflacji. Jednak w dłuższej perspektywie ten balans jest trudny do utrzymania. Według Polleita, ogromna akumulacja długu w systemie pieniądza fiducjarnego w końcu stanie się nie do utrzymania.

A jednak kraje i firmy nieustannie konkurują o większą produkcję gospodarczą i produktywność, dlatego wszyscy są skłonni zaakceptować dodruk nowych pieniędzy, nawet, jeśli towarzyszy temu wyższa inflacja.

Ludność może narzekać na rosnące ceny, ale sama jest częścią problemu. Nawet, jeśli cię na to nie stać, regularnie musisz zaciągać kredyt na zakup nowego samochodu, który w idealnym przypadku jest oczywiście droższy niż samochód twojego sąsiada. A każdy, kto teraz myśli: stać mnie na ratę lub leasing, potwierdza, jak bardzo sami jesteśmy uzależnieni od systemu pieniądza fiducjarnego. Systemu, który powoduje wzrost cen, na który narzekamy.

Polleit uważa, że w kryzysach egzystencjalnych ludzie postrzegają ekspansję podaży pieniądza, jako mniejsze zło, mimo że może to prowadzić do wysokiej inflacji lub hiperinflacji.

Najlepszym tego przykładem był kryzys związany z koronawirusem, kiedy wszyscy oczekiwali, że ich rząd utrzyma firmy na powierzchni, a pracownicy będą opłacani przez państwo. Albo kryzys energetyczny, w którym za pewnik uznano wprowadzenie hamulców cen energii. I prawie każdy czytający te słowa z pewnością chciałby otrzymać pocztą czek na kilka tysięcy euro, jak to miało miejsce w USA.

Większość ludzi z pewnością nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji takich interwencji.

Prof. dr Polleit widzi, zatem tylko jeden sposób, aby położyć kres działaniom banków centralnych i rządów: "Popyt na pieniądz fiducjarny musi zostać osłabiony. Można to zrobić tylko poprzez podnoszenie świadomości na temat negatywnych skutków pieniądza fiducjarnego i promowanie inwestycji w aktywa rzeczowe". Należy zniechęcać do inwestycji w obligacje rządowe lub depozyty terminowe lub oszczędnościowe w bankach. Z kolei powinno promować się inwestycje w aktywa materialne, takie jak akcje, metale szlachetne, grunty i nieruchomości.

Polleit opowiada się za tym, aby ludzie mieli swobodę wyboru preferowanej waluty, czy to w postaci złota, srebra, bitcoina, czy też innej alternatywy. Wolny rynek pieniężny mógłby zwalczyć piętę achillesową systemu pieniądza fiducjarnego i ostatecznie przynieść korzyści większości ludzi.

Jeśli chcesz przyjrzeć się bliżej inwestowaniu w akcje, możesz skorzystać z InvestingPro, aby znaleźć niedowartościowane akcje. Dostępnych jest również 6 różnych strategii post-tradingowych, z których niektóre mają udowodnioną skuteczność ponad 1000% od 2013 roku. Każdy może zarabiać na giełdzie już za 8 euro miesięcznie.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.