🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Dyrektor Nvidii Tench Coxe sprzedaje akcje firmy o wartości 119,5 miliona dolarów

Opublikowano 10.06.2024, 22:58
© Reuters
NVDA
-

Dyrektor Nvidia Corp (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) Tench Coxe sprzedał znaczną część swoich udziałów w firmie, zgodnie z niedawnym zgłoszeniem SEC. Transakcje, które miały miejsce 7 czerwca 2024 r., obejmowały sprzedaż akcji zwykłych NVIDIA o łącznej wartości około 119,5 mln USD.

Sprzedaż została zrealizowana w wielu transakcjach po różnych cenach. Średnie ważone ceny sprzedanych akcji wahały się od 1 194,14 USD do 1 197,36 USD. Transakcje te zmniejszyły bezpośrednie i pośrednie udziały Coxe'a w firmie półprzewodnikowej, ale dokładna liczba akcji, które nadal posiada, nie została ujawniona w zgłoszeniu.

Warto zauważyć, że zgłoszona liczba akcji posiadanych przez Coxe'a po transakcjach nie uwzględnia splitu akcji 10 na 1, który NVIDIA przeprowadziła tego samego dnia co sprzedaż. Podział ten znacząco zwiększyłby liczbę akcji pozostających w obrocie, zmieniając tym samym wartość poszczególnych akcji i ogólną kapitalizację rynkową firmy.

Akcje sprzedane przez Coxe'a były przechowywane w różnych funduszach powierniczych, w tym w jednym, w którym jest on powiernikiem. Coxe zrzekł się faktycznej własności tych akcji, z wyjątkiem zakresu jego udziału pieniężnego w trustach. Ponadto w zgłoszeniu SEC wskazano darowiznę akcji o łącznej wartości 0 USD, co nie wpłynęło na całkowitą kwotę sprzedaży w dolarach.

Inwestorzy często obserwują transakcje insiderów, takie jak te dokonane przez Coxe'a, w celu uzyskania wglądu w nastroje kadry kierowniczej dotyczące perspektyw spółki. Należy jednak pamiętać, że transakcje te mogą podlegać różnym osobistym strategiom planowania finansowego i niekoniecznie odzwierciedlają bezpośrednią ocenę przyszłych wyników firmy.

NVIDIA, z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii, jest wiodącym graczem w branży półprzewodników, znanym ze swoich procesorów graficznych (GPU) dla rynku gier i rynku profesjonalnego, a także systemów na chipie (SOC) dla komputerów mobilnych i rynku motoryzacyjnego.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.