💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Dyrektor Nvidii, Stevens, sprzedaje akcje firmy o wartości ponad 58 milionów dolarów

Opublikowano 13.06.2024, 23:55
© Reuters
NVDA
-

W ostatnim czasie Mark A. Stevens, dyrektor Nvidia Corp (NASDAQ: NASDAQ:NVDA), sprzedał znaczną ilość akcji firmy, jak wynika z najnowszych dokumentów regulacyjnych. Transakcje, które miały miejsce 11 i 12 czerwca 2024 r., obejmowały sprzedaż 470 000 akcji o łącznej wartości przekraczającej 58 mln USD.

Zgodnie z przedstawionymi szczegółami, Stevens sprzedał 150 000 akcji po średniej ważonej cenie 120,4219 USD, przy czym poszczególne ceny sprzedaży wahały się od 120,30 USD do 120,65 USD. Następnego dnia sprzedano dodatkowe 320 000 akcji po średniej cenie 125,8773 USD, przy przedziale cenowym od 125,60 USD do 126,06 USD. Transakcje te znacznie zmniejszyły udziały Stevensa w Nvidii, ale nadal zachowuje on znaczny udział w firmie zajmującej się półprzewodnikami i technologią.

Sprzedane akcje były pośrednio w posiadaniu trustów, Third Millennium Trust i Envy Trust, w których Stevens pełni odpowiednio funkcję współpowiernika i powiernika. Transakcje zostały skorygowane, aby odzwierciedlić niedawny podział akcji zwykłych Nvidii w stosunku dziesięć do jednego, który wszedł w życie po zamknięciu rynku 7 czerwca 2024 roku.

Inwestorzy i rynek często uważnie obserwują działania związane z kupnem i sprzedażą korporacyjnych insiderów, takich jak Stevens, w celu uzyskania wglądu w wyniki i wartość firmy. Sprzedaż dużej liczby akcji przez dyrektora może być interpretowana na różne sposoby, ale bez dodatkowego kontekstu powody decyzji Stevensa pozostają spekulacjami.

Nvidia nie wydała jeszcze oświadczenia dotyczącego tych transakcji, a Stevens zaoferował dostarczenie pełnych informacji dotyczących liczby akcji sprzedanych po każdej cenie na żądanie. Zainteresowane strony, w tym Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, emitent lub jakikolwiek posiadacz papierów wartościowych emitenta, mogą uzyskać te informacje bezpośrednio od Stevensa.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.