💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Dyrektor Federated Hermes sprzedaje akcje spółki o wartości ponad 33 tys. dolarów

Opublikowano 17.06.2024, 22:23
FHI
-

Federated Hermes, Inc. (NYSE: FHI) poinformował o niedawnej transakcji z udziałem jednego z członków kadry kierowniczej. Stephen Van Meter, wiceprezes firmy i dyrektor ds. zgodności z przepisami, sprzedał 17 czerwca 2024 r. 1 079 akcji zwykłych klasy B. Łączna wartość sprzedanych akcji wyniosła ponad 33 954 USD, a cena za akcję wyniosła 31,4683 USD.

Transakcja ta została ujawniona w zgłoszeniu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Po sprzedaży pozostałe udziały Van Meter w Federated Hermes wynoszą 31 839 akcji zwykłych klasy B, co oznacza znaczną redukcję jego udziałów. Akcje zostały sprzedane bezpośrednio, jak wskazano w zgłoszeniu.

Federated Hermes, Inc. z siedzibą w Pittsburghu w Pensylwanii jest znaną marką w branży zarządzania inwestycjami, oferującą swoim klientom szereg rozwiązań inwestycyjnych. Transakcja odbywa się w ramach regularnych ujawnień finansowych oczekiwanych od urzędników firmy.

Inwestorzy często monitorują transakcje insiderów, ponieważ mogą one zapewnić wgląd w poglądy kadry kierowniczej na wartość akcji spółki i jej przyszłe wyniki. Należy jednak pamiętać, że transakcje te mogą podlegać różnym osobistym względom finansowym i nie zawsze wskazują na zmianę perspektyw spółki.

Firma nie wydała żadnego oficjalnego oświadczenia w sprawie transakcji i pozostaje ona indywidualną decyzją finansową członka zarządu. Akcjonariusze Federated Hermes i potencjalni inwestorzy mogą uzyskać więcej informacji na temat transakcji za pośrednictwem systemu zgłoszeń SEC.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.