Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
Przedłużona promocja! Zaoszczędź na danych Premium z Zdobądź 60% ZNIŻKĘ

„In Gold We Trust”: potrójna rozgrywka w polityce pieniężnej, geopolityce i złocie

Opublikowano 01.06.2023 20:05 Zaktualizowano 01.06.2023 20:41
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
„In Gold We Trust”: potrójna rozgrywka w polityce pieniężnej, geopolityce i złocie
 
XAU/USD
+0,28%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
JPM
+0,73%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ALVG
+0,47%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
Gold
+0,52%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Invezz.com - Raport Incrementum AG „ In Gold We Trust ” (IGWT) jest obecnie w 11. edycji i jest powszechnie uważany za wiodące w branży kompendium badań złota i makroekonomicznych.

Autorzy, Ronald-Peter Stöferle i Mark J. Valek, znajdują się pod głębokim wpływem zasad austriackiej szkoły von Misesa i Hayeka, które w dużej mierze stanowią podstawę ich komentarzy.

Na potrzeby tegorocznego raportu autorzy wybrali aktualny i proroczy tytuł „Showdown”.

A tak na marginesie, kto mógłby zapomnieć o niesamowitej „ oryginalnej bitwie ekonomicznej rapu ” z udziałem „Keynesa” i „Hayeka”?

Stöferle i Valek argumentują, że głębokie tarcia w światowej gospodarce prawdopodobnie doprowadzą do trzech niezależnych, ale powiązanych ze sobą pojedynków – monetarnego, geopolitycznego i w dziedzinie cen złota,

…w którym rozwój gospodarczy, polityczny i społeczny znajduje się na krawędzi fundamentalnej zmiany…

Pojedynek monetarny

W ciągu ostatnich 18 miesięcy inflacja spustoszyła Stany Zjednoczone i inne wiodące gospodarki.

W kwietniu 2023 r. wskaźnik PCE wyniósł 4,4%, wzrastając powyżej 4,2% w poprzednim druku i znacznie przekraczając prognozy branżowe na poziomie 3,9%.

Warto zauważyć, że nawet ta optymistyczna prognoza była dwukrotnie wyższa od docelowego poziomu Fed.

W odpowiedzi na wielką recesję z 2008 r. stopy procentowe Fed spadły niemal do zera i pozostały na tym poziomie przez ponad siedem lat.

Takie ultrałatwe polityki w połączeniu z luzowaniem ilościowym miały być receptą na galopującą inflację.

Oczywiście większość tych tanich zastrzyków trafiła do instrumentów rynku finansowego, co spowodowało powstanie ogromnych baniek spekulacyjnych i opóźniło wpływ na ustalone i bardziej widoczne miary inflacji.

Próby normalizacji stóp procentowych podjęte przez Fed w połowie 2010 roku zostały szybko porzucone, ponieważ wycofanie taniej płynności okazało się bolesne, a zniekształcone bodźce nadal napędzały błędną alokację kapitału.

Wraz z wybuchem globalnej pandemii sytuacja miała stać się jeszcze trudniejsza, co wymusiło obniżkę o 100 punktów bazowych w marcu 2020 r. i powrót do najniższych poziomów stóp procentowych.

W tym samym czasie rozpadły się międzynarodowe łańcuchy dostaw, a globalne blokady wstrzymały działalność gospodarczą.

Aby zachować siłę nabywczą budżetów gospodarstw domowych, władze USA zastosowały bezprecedensową politykę fiskalną i 800 miliardów dolarów ochrony płac.

Wydarzenia te nie zachwiały zaufaniem decydentów monetarnych i urzędników skarbu, którzy nadal twierdzili, że inflacja będzie „przejściowa”, mimo że wskaźnik PCE znacznie przekroczył cel 2%.

Raport odnosi się do Mohameda El-Eriana, głównego doradcy ekonomicznego w Allianz (ETR:ALVG), który stwierdził:

Charakterystyka inflacji jako przejściowej jest prawdopodobnie najgorszym wezwaniem do inflacji w historii Rezerwy Federalnej i skutkuje dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędu politycznego.

Ta krucha i nadmiernie przedłużająca się sytuacja gospodarcza spotkała się z nowym kataklizmem – rosyjską inwazją na Ukrainę, która doprowadziła do przerwania łańcuchów dostaw żywności, nieustannego wprowadzania sankcji, przyspieszonego protekcjonizmu narodowego i niepewnej sytuacji geopolitycznej.

Co najważniejsze, wizerunek dolara jako „względnie” neutralnego środka przechowywania wartości został nadszarpnięty, być może na zawsze.

Agresywny Fed

Zaskoczeni członkowie Fed i inne światowe władze monetarne starały się zaostrzyć warunki i wycofać płynność z systemu.

Pod przywództwem Jerome’a Powella FOMC podniósł stopy procentowe w rzadko spotykanym wcześniej tempie, zacieśniając je na 10 kolejnych spotkaniach, na które składały się cztery kolejne podwyżki o 75 punktów bazowych i dwie podwyżki o 50 punktów bazowych.

We wcześniejszym artykule omówiono poglądy Danielle DiMartino Booth na temat zaostrzenia polityki pieniężnej i potencjalnego wpływu opóźnień monetarnych.

Jak powszechnie oczekiwano, era przedłużających się niskich stóp procentowych i zdecydowanej odmowy rozpoznania nadchodzącej fali inflacji doprowadziła do osiągnięcia szczytowego poziomu CPI na poziomie 9,1% w czerwcu 2022 r. (do którego komentarz jest dostępny tutaj).

Stopa procentowa funduszy federalnych wynosi obecnie 5,0%-5,25%, podczas gdy zaledwie 15 miesięcy temu wynosiła 0%-0,25%.

Jednak radykalna zmiana polityki Fed miała swoją cenę, ponieważ Stany Zjednoczone przeżyły trzy z czterech największych upadłości banków w swojej historii, wszystkie na początku tego roku.

Artykuł analizujący obawy, które zdominowały regionalny system bankowy, jest dostępny tutaj.

Uwaga Stöferle i Valek,

W sumie od początku marca trzeba było odpisać już ponad 500 mld USD. To wyraźny sygnał ostrzegawczy, że system finansowy jest znacznie bardziej kruchy, niż się powszechnie uważa.

Pomimo agresywnego zacieśniania polityki przez Fed, inflacja utrzymuje się znacznie powyżej celu 2% i grozi jej nie tylko utrzymanie się na stałym poziomie, ale także wzrost.

Cytowano dzisiaj, że prezes JPMorgan (NYSE:JPM), Jamie Dimon, powiedział :

Inflacja jest trochę bardziej lepka, myślę, że ludzie się do tego zbliżają, co oznacza, że stopy procentowe mogą wzrosnąć nieco bardziej. Ludzie powinni być na to trochę przygotowani.

Oznaki nadchodzącej recesji

Jednocześnie siły recesyjne stają się coraz bardziej dotkliwe.

Wzrost PKB pozostaje niski, krzywa dochodowości jest głęboko odwrócona, a wyprzedzający wskaźnik ekonomiczny Conference Board nadal ostrzega przed recesją w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Source: Conference Board

Co istotne, ujemna dynamika podaży pieniądza znajduje się obecnie na niezbadanym terytorium, zmniejszając się przez pięć kolejnych miesięcy po raz pierwszy od rozpoczęcia pomiarów w 1959 r., zadając cios wszelkim oczekiwaniom miękkiego lądowania.

Source: FRED Database

Ekonomiści od dawna zauważają, że odporność sytuacji na rynku pracy była kluczowym składnikiem zaufania do gospodarki, umożliwiając Fedowi kontynuowanie ścieżki zacieśniania polityki pieniężnej.

Jednak nieoczekiwana solidność rynku pracy w końcu pokazuje oznaki zmęczenia.

Na przykład dane dotyczące produkcji wykazały spadek liczby godzin nadliczbowych (w ujęciu rocznym) od sierpnia 2022 r., dodatkowo spotęgowany gwałtownym spadkiem o 20% w lutym 2023 r.

Autorzy IGWT zauważają, że było to m.in.

…wiarygodny wskaźnik recesji w przeszłości.

Poniższy wykres pokazuje również gwałtowny wzrost liczby zwolnień, szczególnie w sektorze technologicznym.

Na razie wszystkie oczy będą zwrócone na jutrzejsze dane o zatrudnieniu poza rolnictwem oraz raport o sytuacji zatrudnienia, w którym Investing.com prognozuje wzrost o 180 tys., w porównaniu z odczytem z poprzedniego miesiąca na poziomie 253 tys.

Ponadto autorzy zauważają, że we współczesnej historii finansów krach regularnie następuje po wycofaniu sztucznego zalewu bodźców, jak ma to miejsce obecnie.

Source: Incrementum AG

Nadchodząca recesja nie tylko zmiażdży niezdyscyplinowane przedsiębiorstwa, które utrzymywały się przy życiu dzięki przepływowi taniego pieniądza, ale także skonfrontuje konieczność utrzymywania wysokich stóp procentowych w celu zwalczania uporczywej inflacji z nadrzędnym impulsem do obniżania stóp procentowych w celu przetrwania „załamań cen” i niewypłacalności.

W przeciwieństwie do niektórych komentatorów, którzy przewidują, że efekty dezinflacyjne będą mile widzianym produktem ubocznym recesji, Stöferle i Valek zauważają, że:

Kiedy pojawiają się problemy systemowe, banki centralne mają ostatecznie tylko jedno rozwiązanie, a jest nim zapewnienie dodatkowej płynności.

To z kolei może utorować drogę do jeszcze wyższej inflacji.

Mamy więc podstawy do naszego pierwszego poważnego starcia.

Biorąc pod uwagę, że PCE wciąż jest dwa razy wyższe niż stopa docelowa, czy reakcja Rezerwy Federalnej na inflację będzie koniecznie inflacyjna? Czy instytucji uda się chodzić po linie w obliczu słabnącego rynku pracy, znużonych nastrojów konsumentów i głęboko odwróconej krzywej dochodowości?

Aby dodać złożoności, wizerunek dolara został uszkodzony przez wydarzenia z ostatniego roku, jak zauważył Andy Schectman, prezes Miles Franklin Precious Metals,

A jeśli wszystkie (inne kraje) zaczną wyrzucać dolary, a myślę, że stanie się to szybko, mielibyśmy tsunami inflacji uderzające w brzegi Zachodu.

Geopolityczne starcie

Świat szybko się oddala.

Po pierwsze, globalna pandemia ujawniła kruchość globalnych łańcuchów dostaw i zróżnicowane priorytety wokół opieki zdrowotnej.

W 2023 r. BRICS przekroczył łączny PKB G7, odpowiadając za około 31,5% światowego PKB w porównaniu z 30,7%.

Napędzany tym zaufaniem protekcjonizm, dwustronne umowy walutowe i bezpieczeństwo regionalne są na porządku dziennym.

W okresie powojennym dolar był spoiwem porządku międzynarodowego.

Jednak lawina sankcji i zbrojenie dolara po inwazji Rosji na Ukrainę wywarły szkodliwy wpływ na reputację dolara.

Artykuł na temat Invezz zatytułowany „Przesunięcie w matematyce waluty rezerwowej RMB: głębokie nurkowanie”, zauważa,

Obawy o zdolność Stanów Zjednoczonych do zakłócania przepływów finansowych za pośrednictwem sieci SWIFT nie są nowe, ale nagle stały się najpilniejszą kwestią w światowych debatach monetarnych. Centrum Geoekonomiczne Rady Atlantyckiej skatalogowało łącznie 1009 rosyjskich podmiotów, na które Stany Zjednoczone nałożyły sankcje, oraz 964 takie działania z Wielkiej Brytanii, UE, Kanady, Japonii, Szwajcarii i Australii na dzień 17 kwietnia 2023 r.

Aby ominąć kontrolę dolara nad siecią SWIFT, kilka krajów zaczęło teraz angażować się w umowy dwustronne bez dolara, podczas gdy oczekuje się, że BRICS przyjmą więcej członków i omówią ustanowienie nowego ekosystemu monetarnego i mechanizmu płatności podczas spotkania w sierpniu 2023 r.

W wyniku tych rosnących napięć na froncie gospodarczym, walutowym i surowcowym autorzy przewidują, że stosunki międzynarodowe staną się coraz bardziej konfrontacyjne, z miejscem na ostateczną rozgrywkę między „nasyconym establishmentem” (składającym się z USA i zachodnich sojuszników) a „głodnymi parweniuszami (obejmujący Chiny, Rosję i ich partnerów).

W powyższym artykule zauważono również,

W znaczącym posunięciu chiński rząd był w stanie wynegocjować porozumienie między Arabią Saudyjską a Iranem w celu wznowienia stosunków dyplomatycznych, kładąc kres konfliktowi regionalnemu… Jeszcze niedawno było to prawie nie do pomyślenia i pomogło Chinom zbudować silny wizerunek w regionie.

Dalej,

… chiński rząd prawdopodobnie zbliża się do sformułowania umowy o wolnym handlu z krajami Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), do których należą Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Arabia Saudyjska, Oman, Katar i Kuwejt.

Może to wywrzeć znaczną presję na wpływy amerykańskie w bogatym w zasoby regionie.

Ponadto chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeprowadziło bardzo publiczny i zjadliwy atak na politykę dolara amerykańskiego w lutym 2023 r.

Społeczeństwa europejskie również nie były odporne na gniew sankcji, z poważnymi znakami zapytania co do długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego bloku.

Jednocześnie protekcjonizm zasobów rośnie wraz z krajami takimi jak Chile w procesie nacjonalizacji cennych kopalń litu (więcej szczegółów można znaleźć tutaj).

Biorąc pod uwagę te okoliczności, autorzy przewidują, że scena jest przygotowana na geopolityczną kolizję, zwłaszcza że supercykl towarów nabiera rozpędu (do którego komentarz jest dostępny tutaj).

Pojedynek w cenie złota

Głównym tematem IGWT jest prawdopodobieństwo „pojedynku” cen złota.

Oczekuje się, że popyt na złoto i produkty ze złota będzie nadal rósł, szczególnie ze względu na jego historyczną rolę jako zabezpieczenia przed inflacją.

Jak omówiono powyżej, scenariusz geopolityczny również prawdopodobnie stanie się bardziej napięty, co jest kolejnym byczym czynnikiem dla złota.

Autorzy przewidują, że popyt ze strony banków centralnych, szczególnie w krajach niezachodnich, będzie ważnym motorem napędowym, ponieważ kraje starają się odejść od transakcji zależnych od dolara na rzecz umów dwustronnych lub działań wielostronnych.

Source: World Gold Council

W badaniu OMFIF Global Public Investor Survey 2022 zauważono, że zarządzający rezerwami byli chętni do umiarkowanego lub znacznego zwiększenia swoich zasobów złota w ciągu najbliższych 12 do 24 miesięcy.

Source: OMFIF GPI Survey 2022

Warto zauważyć, że Narodowy Bank Polski zakupił 15 ton złota w kwietniu 2023 r.

Ponieważ złoto osiąga rekordowe poziomy w różnych walutach, autorzy spodziewają się, że wskazuje to na nadchodzące wybicie cen złota, nawet w USD.

Odwrócenie restrykcyjnej polityki pieniężnej okazałoby się bardzo korzystne dla żółtego metalu, ponieważ aktywa finansowe, które oferują zwrot, bezpośrednio konkurują ze złotem.

Stöferle i Valek przewidują, że

…przy nowych szczytach wszechczasów, FOMO zacznie działać, a nowi gracze błyskawicznie wejdą na boisko.

The post „In Gold We Trust”: potrójna rozgrywka w polityce pieniężnej, geopolityce i złocie appeared first on Invezz.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com

„In Gold We Trust”: potrójna rozgrywka w polityce pieniężnej, geopolityce i złocie
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail