Z ostatniej chwili
0
Wersja bez reklam. Zwiększ swoją satysfakcję z korzystania z serwisu Investing.com. Zaoszczędź aż 40% Więcej szczegółów

Wskaźnik beta – co oznacza i jak go można wykorzystać?

 

Widok przeglądu każdej akcji na Investing.com zawiera szereg danych niezbędnych do oceny kondycji spółki, w którą zamierzasz lub już inwestujesz.

W naszych artykułach wyjaśniamy po kolei kluczowe wskaźniki i za każdym razem te, które bez problemu znajdziesz na naszej stronie.

Dziś więcej o wskaźniku Beta, który znajduje się w sekcji "Przegląd" we wskazanym na filmiku miejscu.

Do czego służy wskaźnik beta?

Wskaźnik beta (zwany także risk factor), bada zależność między zmianą wartości indeksu giełdowego, a zmianą wartosci kursu danej akcji. Im wyższy jest wskaźnik beta, tym większa zmienność kursu akcji w porównaniu z indeksem. Sam indeks ma wskaźnik Beta równy 1,0.

Jeśli Beta > 1, inwestowanie w spółkę jest bardziej ryzykowne niż średnia ogólnie dla calego rynku. Akcje o wysokim współczynniku wiążą się z większym ryzykiem. Jak wskazują specjaliści, ze względu na wybór różnego czasookresu do obliczania bety, możemy otrzymywać diametralnie różne wartości wskaźnika w zależności od tego, czy Betę obliczamy na podstawie np. kilkuletnich lub kilkumiesięcznych danych. Po drugie Beta potrafi się zmieniać bardzo dynamicznie na przestrzeni czasu.

Wskaźnik ten jednak może być pomocny w przypadku dywersyfikacji portfela.

Jeśli chcesz zwiększyć stabilność portfela, wybierzesz raczej akcje spółek o niższym współczynniku beta. Z kolei mając na celu zwiększenie potencjału zysku, zainwestujesz w spółki o wyższym współczynniku beta.

W dniu pisania artykułu średnia wskaźników beta dla spółek wchodzących w skład WIG 20 wg danych Investing wynosiła:

Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail