Z ostatniej chwili
0
Wersja bez reklam. Zwiększ swoją satysfakcję z korzystania z serwisu Investing.com. Zaoszczędź aż 40% Więcej szczegółów

Terminy finansowe

Opcje walutowe (kontrakt opcyjny)

Opcja walutowa Opcja walutowa (ang. fx option, currency option) zwana także potocznie kontraktem opcyjnym jest rodzajem umowy które daje nabywcy opcji prawo (nie obowiązek) do kupna lub...

Swap walutowo-procentowy (CIRS)

Swap walutowo-procentowy (z ang. CIRS = Currency and Interest Rate Swap) jest umową pomiędzy dwoma podmiotami (najczęściej: przedsiębiorcą i bankiem) na mocy której obie strony dokonują wymiany...

Swap walutowy

Transakcja SWAP (Currency Swap, FX Swap, zwrotna wymiana walutowa), aby najłatwiej ją zobrazować - jest połączeniem transakcji spot oraz transakcji forward. Transakcja polega więc na zakupie /...

Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail