Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Zawodowe koszty męskiej depresji

Opublikowano 07.12.2023, 17:10
Zaktualizowano 14.05.2017, 12:45
Koszty dotyczące zawodowej absencji osób w wieku 35-49 lat, spowodowanej depresją, wynoszą zależnie od roku od 1 mld zł do 2,6 mld zł. 

Ilość dni nieobecności w pracy, to ponad 1,5 mln w 2021 r. Podobnie było w 2022 r.

- Depresja mężczyzn jest zjawiskiem trudniejszym niż depresja kobiet, ponieważ mężczyźni nie sięgają tak często po opiekę zdrowotną - mówi w rozmowie z MarketNews24 dr nauk o zdrowiu Anna Kaźmierczak-Mytkowska, specjalista psychologii klinicznej, dyrektor medyczny ds. dzieci i młodzieży Centrum CBT. - W związku z tym dużo później otrzymują diagnozę, dużo później otrzymują też informację, jak mogą pomóc sobie w optymalizacji własnego funkcjonowania.

Depresja męska jest często przykrywana poczuciem bycia nadmiernie obciążonym obowiązkami, ale też niepokojem tłumaczonym złością i agresją, a przez to w małym stopniu przypomina obraz klasycznej depresji.

Zaburzenie koncentracji zdecydowania obniża efektywność mężczyzn w pracy zawodowej. Statystyki pokazują, że trudności w koncentracji uwagi i planowaniu wysiłku intelektualnego obniżają efektywność mężczyzn o ok. 20%.

Depresja jest powodem absencji w pracy i licznych zwolnień lekarskich. Obliczenia obciążeń systemu opieki zdrowotnej i usług społecznych liczone są w miliardy złotych.

- Stabilizacja warunków pracy, ale też zwrócenie uwagi pracodawców na objawy męskiej depresji wydają się ogromnie ważne przy ograniczaniu kosztów ponoszonych także przez biznes – komentuje dr Anna Kaźmierczak-Mytkowska z Centrum CBT.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.