Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Wykres dnia: pomimo aktualnych wzrostów, euro wciąż warte sprzedaży

Opublikowano 18.03.2019, 16:01
EUR/USD
-

Wycena EUR/USD wzrosła dzisiaj o około 0,3%, a para w momencie pisania artykułu znajduje się na poziomie 1,1357, po tym jak spadła mniej niż 0,1% w trakcie piątkowej sesji. Wspólna waluta traci zaledwie 1% od początku roku, ale czy tendencja spadkowa może powrócić na wykres? Niektórzy obserwatorzy rynku uważają, że istnieją różne sygnały wskazujące na możliwość ożywienia. Nie zgadzamy się z tą tezą. Uważamy, że są też inne, silniejsze czynniki wskazujące na kontynuację trendu spadkowego.

Optymizm ten wynika z faktu, że kilka wskaźników strefy euro opublikowanych na początku tego miesiąca, w tym dane dotyczące zatrudnienia, manufacturing PMI, produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, oraz indeksu PMI - przekroczyły oczekiwania analityków. Eksperci Credit Suisse stwierdzili, że niespodzianki makroekonomiczne w Europie, w porównaniu do niespodzianek w Stanach Zjednoczonych, oznaczają, że euro zazwyczaj umacnia się w ciągu kolejnych trzech miesięcy.

Pozostajemy jednak niedźwiedzio nastawieni względem euro, na podstawie bilansu podaży i popytu, co potwierdzają sygnały techniczne przedstawione na poniższym wykresie.

EUR Daily Chart

Euro zyskuje na wartości, wybijając się z dwudniowej konsolidacji i ponownie odbijając się od poziomów poniżej 1,12. Ten wzrost należy jednak uznać za korektę w okresie spowolnienia gospodarczego. Po odbiciu wyrysowane zostało nowe minimum, poniżej listopadowego dołka kontynuujące tendencję spadkową.

Od czerwca wspólna waluta znajduje się w kanale spadkowym. Zakończył on formację Głowy z Ramionami, której linia szyii jest dziś ponownie testowana.

Zarówno 50, jak i 100 DMA zapewniło opór na poziomie szczytu z początku marca, z 200 DMA wspierającym górne ograniczenia kanału.

Strategie handlowe - krótkie pozycje

Konserwatywni handlowcy czekaliby na powrót poniżej 1.1300, aby potwierdzić, że linia szyi z poziomu wsparcia stała się oporem.

Umiarkowani handlowcy byliby zadowoleni z powrotu poniżej linię szyi.

Agresywni traderzy mogą już teraz ryzykować krótkimi pozycjami, pod warunkiem, że rozumieją ryzyko i odpowiednio zarządzają swoim kapitałem.

Przykład

  • Wejście: 1.1350
  • Stoploss: 1.1370
  • Ryzyko: 20 pips
  • Poziom docelowy: 1.1250
  • Zysk: 100 pips
  • Stosunek ryzyka do zysku: 1:5

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.