Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Szwajcaria musi wydać miliardy dolarów, aby utrzymać stabilność franka

Opublikowano 02.04.2024, 13:42
Zaktualizowano 14.05.2017, 12:45

Historia interwencji Szwajcarii na Forex. Potrzeba miliardów dolarów

Autorzy dokumentu, Tobias Cwik i Christoph Winter, zauważyli, że efekt interwencji walutowych jest tym silniejszy, im dłużej bank centralny utrzymuje stabilną stopę procentową w odpowiedzi na inflacyjny efekt interwencji. To oznacza, że SNB musi być gotowy do ciągłych działań na rynku walutowym, aby utrzymać stabilność waluty.

 
Szwajcaria musi wydać miliardy dolarów, aby utrzymać stabilność fra

Frank szwajcarski od lat jest uważany za jedną z najsilniejszych walut na świecie. W przeszłości SNB wydawał znaczne kwoty na rynku Forex, aby zapobiec aprecjacji tego bezpiecznego aktywa. Jednak wraz z narastającą presją inflacyjną po pandemii, SNB zaczął sprzedawać waluty obce, aby wzmocnić franka i zmniejszyć wpływ importowanej inflacji. Ostatnio, gdy inflacja powróciła do docelowego przedziału 0-2%, bank obniżył swoją kluczową stopę procentową po raz pierwszy od dziewięciu lat i ograniczył sprzedaż walut obcych.

Badanie SNB pokazuje, że bank musi wydać 30 miliardów dolarów, aby powstrzymać wzrost franka o 1,1%. Zakupy walut obcych były dotychczas skuteczne i długotrwałe i pomogły Szwajcarii uniknąć dużego spadku cen konsumpcyjnych w ostatnich latach. Stos walut obcych SNB jest obecnie wart prawie 680 miliardów franków.

Szwajcaria musi wydać miliardy dolarów, aby utrzymać stabilność fra

Decyzje SNB w zakresie interwencji walutowych mają ogromny wpływ nie tylko na szwajcarską gospodarkę, ale także na globalne rynki walutowe. Ich skuteczność i skala pokazują, jak ważną rolę odgrywa bank centralny w utrzymaniu stabilności walutowej i gospodarczej w dzisiejszym świecie.

Najnowsze komentarze

Ale zakupy walut są z dodrukowanych franków.
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.