Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Spółka z GPW zwiększa zysk netto o niemal 400% w I kwartale! Czas na powrót do

Opublikowano 27.05.2024, 14:23

Monnari blisko powrotu do hossy

Na wykresie Monnari widzimy, że dochodzi do naruszania linii korekty. Szersza tendencja jest zdecydowanie wzrostowa. Czy dobre wyniki przyczynią się do powrotu do hossy?

Spółka z GPW zwiększa zysk netto o niemal 400% w I kwartale! Czas

Wydaje się, że są na to szanse. Spółka porusza się bokiem od dłuższego czasu, ale skala korekty jest relatywnie niewielka. Od ubiegłorocznej jesieni maksymalna strata sięgała 24%. To mało na tle 360% hossy ostatnich lat. Wybicie linii korekty może więc dać impuls powrotny do trendu wzrostowego.

1,44 mln zł zysku netto

Według danych udostępnionych przez Monnari Trade (WA:MONP), skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2024 roku wyniósł imponującą sumę 1,44 miliona złotych, w porównaniu do 0,29 miliona złotych zysku osiągniętego w analogicznym okresie rok wcześniej. To spektakularne osiągnięcie, które potwierdza skuteczność strategii zarządzania i zdolność firmy do generowania zysków.

Jednym z kluczowych wskaźników wzrostu jest również zysk operacyjny, który w pierwszym kwartale 2024 roku wyniósł 0,96 miliona złotych, w porównaniu do straty w wysokości 0,22 miliona złotych rok wcześniej.

Przychody mocno w górę

Co więcej, skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade wzrosły do imponującej kwoty 73,97 miliona złotych w pierwszym kwartale 2024 roku, w porównaniu do 67,51 miliona złotych osiągniętych rok wcześniej. Ten dynamiczny wzrost o 9,6% potwierdza siłę marki i zdolność firmy do skutecznego penetrowania rynku.

Warto zauważyć, że marża brutto na sprzedaży również wzrosła o 3,5 punktu procentowego do poziomu 58,9%, co przyniosło wartość marży w wysokości 43 534 tysięcy złotych, w porównaniu do 37 368 tysięcy złotych w analogicznym okresie w 2023 roku. To kolejny dowód na zdolność firmy do efektywnego zarządzania kosztami i optymalizacji operacyjnej.

Monnari przejmie sieć 5.10.15?

Warto również zwrócić uwagę na strategiczne inicjatywy podejmowane przez Monnari Trade, takie jak niedawne podpisanie listu intencyjnego z Hemoca Holdings, w którym strony wyraziły zainteresowanie umową sprzedaży przez Hemoca posiadanych około 50,06% akcji spółki Komex – właściciela marki 5.10.15. Ta potencjalna transakcja może znacząco wzmocnić pozycję rynkową Monnari Trade oraz przynieść nowe kompetencje w obszarze branży odzieżowej.

Wartość tej potencjalnej transakcji będzie uzależniona od wyników przeprowadzonego przez Monnari badania due diligence oraz negocjacji dotyczących ostatecznych warunków nabycia. Jednakże, Monnari Trade jest optymistycznie nastawiona do możliwości rozwoju i widzi tę transakcję jako strategiczny krok w poszerzaniu swojego portfolio i wzmacnianiu swojej pozycji na rynku.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.