Zgarnij zniżkę 40%

Piątek dniem indeksów koniunktury

Opublikowano 04.03.2024, 13:43
Zaktualizowano 30.01.2024, 11:10

Koniec tygodnia na rynku upłynął pod dyktando indeksów koniunktury dla przemysłu. Wyraźnie lepsze, a raczej mniej złe, okazały się dane z Europy.
Niespodziewanie mniej pesymizmu

Piątkowe odczyty PMI w Polsce okazały się sporym pozytywnym zaskoczeniem. Wynik 47,9 pkt to rezultat zauważalnie lepszy od oczekiwań wynoszących 47,1 pkt. Z drugiej strony należy pamiętać, że równowaga pomiędzy optymistycznymi prognozami na przyszłość a pesymistycznymi to 50 pkt. W rezultacie polski wynik nie okazał się taki zły, jak sądzono. Ostatni raz optymiści przeważali w Polsce w kwietniu 2022 roku. W czasie gdy robiono te badania, prawdopodobnie wierzono jeszcze w relatywnie szybkie zakończenie rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy. Rynki przyjęły publikację tych danych w miarę neutralnie dla złotego. Należy jednak pamiętać, że nie były one publikowane w próżni.
Indeksy koniunktury w Europie

Indeksy PMI w piątek opublikowano dla większości europejskich gospodarek. Najgorzej spoza strefy euro wypadły Szwajcaria i Czechy z rezultatami odpowiednio po 44 pkt i 44,3 pkt. Warto jednak zauważyć, że wynik czeski był aż o 1,4 pkt powyżej oczekiwań. Pokazuje to jak bardzo pesymistycznie nastroje panują u naszych południowych sąsiadów. Sama strefa euro pokazała wynik 46,5 pkt. To teoretycznie gorzej o 0,1 pkt niż miesiąc temu, ale lepiej od oczekiwań. Główną kotwicą wyniku strefy euro są Niemcy. Zanotowali oni w lutym gigantyczny spadek do 42,5 pkt. Co ciekawe analitycy spodziewali się owego załamania. Indeks łączny w górę ciągnęły Francja i Hiszpania, która jako jedyna z głównych gospodarek pokazała przewagę odpowiedzi pozytywnych. W efekcie tych danych euro zyskiwało do końca dnia.
Indeksy z USA

Interpretacja danych makroekonomicznych z USA ma przeważnie ten sam problem. Niemal równolegle publikowany jest indeks PMI dla przemysłu oraz raport ISM dla przemysłu. Obydwa mówią o bardzo podobnej rzeczy. Pokazują jakie nastawienie do przyszłości mają menedżerowie w branży przemysłowej odpowiedzialni za zamówienia. Problem w tym, że obydwa badania są badaniami ankietowymi, mają one jednak różne grupy testowe i często dzieje się tak jak w piątek – jeden indeks jest lepszy od oczekiwań, a drugi gorszy. Ankietowani w badaniu PMI byli znacznie bardziej optymistyczni, ale patrząc na reakcję rynków, inwestorzy woleli lokalną metodę badawczą ISM i to jej bardziej zaufali. W rezultacie byliśmy świadkami odwrotu od dolara, który tylko zwiększył napływ kapitału na stary kontynent, na skutek czego kurs EURUSD znów testował ważne okolice 1,0850.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.