🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Opcje Bitcoina i Ethereum za 2 mld USD masowo wygasają. Nadciąga burza nad rynek

Opublikowano 21.06.2024, 13:27

Zmienność na horyzoncie. Masowo wygasają opcje na BTC i ETH

Dzisiejsze wygasające opcje na Bitcoina mają wartość nominalną 1,27 miliarda USD. Wygasa 19 712 kontraktów z tym związanych, przy stosunku sprzedaży do kupna wynoszącym 0,46. Maksymalny punkt bólu, czyli poziom cen powodujący największe straty dla posiadaczy opcji, wynosi 66 500 USD. Stosunek put-to-call sugeruje, że na rynku przeważają opcje kupna (calls) nad opcjami sprzedaży (puts), co może wskazywać na pozytywne oczekiwania co do ceny BTC.

Opcje Bitcoina i Ethereum za 2 mld USD masowo wygasają. Nadciąga

W przypadku Ethereumwygasa 197 068 kontraktów o wartości nominalnej 693,37 miliona USD. Stosunek sprzedaży do kupna wynosi 0,30, a maksymalny punkt bólu to 3500 USD. Podobnie jak w przypadku Bitcoina, przewaga opcji kupna nad opcjami sprzedaży może świadczyć o pozytywnych oczekiwaniach co do przyszłej ceny ETH.

 
Opcje Bitcoina i Ethereum za 2 mld USD masowo wygasają. Nadciąga

Tymczasem analitycy z Greeks.Live zauważyli wzrost wolumenu opcji terminowych, zwłaszcza w przypadku połączeń blokowych. Mimo wysokiej zmienności zrealizowanej (RV), zmienność implikowana (IV) pozostała stabilna, co sugeruje, że przed kwartalną dostawą nie należy spodziewać się większych ruchów na rynku.

Jednocześnie trendy historyczne wskazują, że drugi kwartał tego roku był słabszy, co jest zgodne z wcześniejszymi doświadczeniami. Trzeci kwartał zazwyczaj jest trudniejszy, ale koniec kwartału często oznacza odbicie na rynku. Analitycy podkreślają, że inwestorzy mogą wykorzystać te wzorce do strategicznego planowania swoich pozycji.

Opcje Bitcoina i Ethereum za 2 mld USD masowo wygasają. Nadciąga

W tym tygodniu Bitcoin wahał się między 64 258 USD, a 66 782 USD, a Ethereum między 3 387 USD a 3 632 USD. W chwili pisania tego artykułu, Bitcoin kosztuje 63 880 USD, co oznacza spadek o 4,6% w ciągu ostatnich siedmiu dni, natomiast Ethereum kosztuje 3 507 USD, co daje niewielki spadek 0,26% w tym samym horyzoncie czasowym.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.