Zgarnij zniżkę 40%

Konflikt Rosja Ukraina: Kto wygra, a kto przegra na rynkach jeśli dojdzie do wojny

Opublikowano 22.02.2022, 14:43
NDX
-
UK100
-
DJI
-
DE40
-
RUBFIX=RTS
-
CL
-
NG
-
PA
-
NICKEL
-
UAH/USD
-

Konflikt między Rosją a Ukrainą nadal trwa i powoduje wzrost napięcia na rynkach.

Kwestia sankcji będzie kluczowa, a arsenał możliwości jest szeroki:

- Restrykcje wobec głównych banków rosyjskich.

- Nakładanie sankcji na osoby fizyczne poprzez zamrażanie ich aktywów. Nie wyklucza się też samego Putina, ale sprawę komplikuje tajność jego majątku, gdyż oficjalnie jego roczny dochód wynosi 10 mln rubli, a on sam posiada 3 samochody i dom, czyli nie ma żadnej ewidencji jego rzeczywistego majątku.

- Odłączenie rosyjskiego systemu finansowego od systemu SWIFT. Taka sytuacja miała już miejsce w przypadku banków irańskich w związku ze sprawą programu jądrowego, a kraj ten stracił 50% swoich dochodów z eksportu ropy.

Jak zawsze, jednym z głównych mankamentów jest brak konsensusu, jednomyślności co do rodzaju i zakresu sankcji. W rzeczywistości Unia Europejska i Stany Zjednoczone są obecnie daleko od siebie w tej kwestii, a nawet w ramach UE są kraje o różnych wizjach, jak w przypadku Francji i Niemiec. Nawiasem mówiąc, Francja opowiada się za dialogiem UE-Rosja.

Jest to bardzo delikatna kwestia, między innymi z dwóch powodów:

- Dotyczy to kilku rynków, w tym gazu i ropy naftowej, a pamiętajmy, że Europa otrzymuje ponad 40% gazu ziemnego z Rosji, a 35% rosyjskiego gazu docierającego do Europy przechodzi przez Ukrainę.

- Rosja staje się coraz mniej zależna od zachodnioeuropejskich odbiorców gazu, gdyż w ostatnich latach Chiny zwiększyły swoje zakupy, a pamiętajmy, że azjatycki gigant jest największym konsumentem gazu na świecie.

Rynki, które zyskają i stracą na konfrontacji wojskowej

Patrząc na historię, można zauważyć, że główne (negatywne) wydarzenia nie miały tak silnego wpływu na rynki, jak można by się spodziewać. Na przykład:

- Inwazja na Kuwejt w 1990 r.: 2 dni na uformowanie się dolnej granicy rynku i 30 dni na odreagowanie.

- Zamach na Reagana w 1981 r.: 1 dzień na uformowanie się dna rynku i 4 dni na powrót do normalności.

- Embargo na ropę naftową w 1973 r.: 6 dni na uformowanie się dolnej granicy rynku i 10 dni na odbudowę.

- Zabójstwo Kennedy'ego: 1 dzień na uformowanie się dołka i 2 dni na powrót do normalności.

- 11 września 2001 r.: aby uniknąć załamania na giełdzie, giełdy New York Stock Exchange i Nasdaq 100 nie zostały otwarte we wtorek rano i postanowiły pozostać zamknięte do 17 września, co było najdłuższym okresem zamknięcia od 1933 r. Po ponownym otwarciu rynków nastąpił gwałtowny spadek. Jednak nastąpiło odbicie i w ciągu miesiąca wszystkie trzy indeksy powróciły do poziomu cen sprzed 11 września. Dwa lata później, kiedy wojska amerykańskie wylądowały w Iraku, akcje wzrosły o ponad 2%, a cały rok zakończył się wzrostem o ponad 30%.

- Atak na Pearl Harbor: Kiedy Japonia zbombardowała Pearl Harbor 7 grudnia, była to niedziela i rynki były zamknięte. Następnego dnia Dow Jones spadł o 3%. Do 28 kwietnia Dow osiągnął najniższy poziom od 1934 roku. Nieco ponad tydzień później Dow wzrósł o 1,1%. Od tego dnia rozpoczął się rynek byka, na którym Dow wzrósł o 130% w ciągu czterech lat.

Konflikt Rosja-Ukraina nie będzie więc końcem świata ani rynków. Ale oczywiście wpłynie to na rynki w różny sposób:

* Przerwa w dostawach ropy naftowej może wynieść nieco ponad 2 miliony baryłek dziennie, co spowodowałoby wzrost ceny ropy do ponad 100 dolarów.

* Ceny gazu wzrosłyby do nowych rekordów.

* Rosyjska giełda papierów wartościowych gwałtownie by spadła. Spadłaby również ukraińska giełda papierów wartościowych.

* Światowe rynki akcji spadłyby, ale niemiecki DAX spadłby prawdopodobnie najbardziej ze względu na większą ekspozycję na Rosję i Ukrainę. Brytyjski indeks FTSE 100 radziłby sobie lepiej.

* USD/RUB rosyjski straciłby na wartości w stosunku do dolara.

* Ukraińska waluta (UAH/USD) również osłabi się w stosunku do dolara.

* Pallad, nikiel i zboża wzrosną, ponieważ Rosja i Ukraina są ich eksporterami.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.