Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Jakie są korzyści wspólnego rozliczania VAT przez kilku podatników

Opublikowano 03.01.2024, 20:53
Zaktualizowano 14.05.2017, 12:45
Niewiele jest przepisów podatkowych, które byłyby oceniane pozytywnie przez doradców podatkowych oraz doktrynę. Do tych nielicznych wyjątków należą przepisy o grupach VAT.

Przepisy te, po kilkukrotnym odsuwaniu w czasie, obowiązują już pół roku, tj. od lipca 2023 r. Do tej pory zarejestrowano jednak wyłącznie 24 grupy VAT. Dlaczego podatnicy nie chcą korzystać z tego rozwiązania? 

Przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie: dla kogo jest przeznaczona grupa VAT? Wydawać by się mogło, że grupa VAT została ukształtowana jako odpowiednik podatkowej grupy kapitałowej, tylko na gruncie przepisów o VAT. Jednak kryteria wejścia do grupy VAT, są zupełnie inne. 

- Przede wszystkim grupę VAT mogą założyć podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, a więc przepisy te nie są dedykowane wyłącznie dla spółek kapitałowych. Równie dobrze mogą to być spółki osobowe, a nawet osoby fizyczne zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT – mówi w rozmowie z MarketNews24 Agnieszka Ławnicka, senior associate, radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii Tomczykowski Tomczykowska. - Z tego powodu nie występuje kryterium przeciętnej wysokości kapitału zakładowego w grupie. 

Również wymagane powiązania finansowe są niższe. Przede wszystkim jest to 50% (a nie 75%) udziałów, akcji, udziału w zyskach innych członków grupy VAT. Dużo łatwiej jest zatem spełnić warunki do założenia grupy VAT, a rozwiązanie prawne jest dedykowane dla zdecydowanie szerszego grona odbiorców. 

Jakie są korzyści wynikające z takiego rozwiązania? Należą do nich: 
• uproszczenie rozliczeń między podmiotami powiązanymi: 
• transakcje wewnątrz grupy są poza VAT;  
• zwiększenie efektywności finansowej współpracy między podmiotami z grupy; 
• brak faktur wewnętrznych w ramach grupy (wystarczą noty księgowe); 
• wyłączone stosowanie split payment w ramach grupy; 
• podatnikiem VAT jest wyłącznie grupa VAT - nabycia realizowane przez jednego członka grupy są nabyciami grupy, sprzedaż przez jednego członka grupy jest sprzedażą grupy. 

Wyzwania organizacyjne związane z powstaniem grupy VAT również nie powinny zniechęcać. Koniecznym jest zawarcie umowy pomiędzy podmiotami, która będzie wyznaczała przedstawiciela grupy VAT, który reprezentuje grupę VAT na zewnątrz. Minusem jest konieczność zachowania niezmiennego składu grupy VAT przez okres minimum 3 lat, każda zmiana będzie powodowała rozwiązanie grupy VAT. 

Niekorzystnie należy również ocenić zmianę przepisów w zakresie prowadzenia w postaci elektronicznej ewidencji wewnątrzgrupowej zawierającej co najmniej dane dotyczące: 
*rodzaju i wartości dostaw towarów i świadczonych usług przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT; 
*członków grupy VAT, na rzecz których dokonano czynności; 
*dokumentów potwierdzających dokonanie czynności.  

- Niezależnie jednak od swoich wad, grupa VAT to świetne narzędzie w zakresie zabezpieczenia przepływów finansowych wewnątrz grupy, szczególnie tam, gdzie struktura podmiotów mogących utworzyć taką grupę cechuje się różnorodnością w zakresie obowiązków VAT – komentuje Agnieszka Ławnicka z kancelarii Tomczykowski Tomczykowska.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.