Inflacja w USA hamuje. Jest jedno "ale". SP500 kończy sesję na minusie

Opublikowano 13.04.2023, 08:16
US500
-
LCO
-
CL
-
NG
-

Wczoraj tradycyjnie o godzinie 14:30 poznaliśmy dane dotyczące dynamiki wzrostu cen w amerykańskiej gospodarce. Rezultaty mogą napawać optymizmem, gdyż zobaczyliśmy odczyty poniżej prognoz na poziomie 5% r/r. Oznacza to, że skala spadku inflacji jest najszybsza w obecnym cyklu dezinflacyjnym, gdyż odnotowano spadek aż o 1 punkt procentowy względem odczytu z zeszłego miesiąca. Pomimo tego rynek w dalszym ciągu zakłada kolejną podwyżkę stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu na początku maja o 25 pb. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza wyceniane jest na niemal 70%.

Inflacja w USA wyraźnie hamuje, jednak jest jedno “ale”. SP500 kończy sesję na minusie

Rysunek 1. Prawdopodobieństwo wysokości poziomu stóp procentowych w maju oraz lipcu

Jeżeli te prognozy miałby się zrealizować wówczas należy zadać pytanie, jaki jest sens podwyższać stopy procentowe by za 2 miesiące zacząć je obniżać? Warto przypomnieć, że w ramach poprzednich cyklów od szczytu do rozpoczęcia obniżek minęło 7 miesięcy (2019 rok) oraz 15 miesięcy (2007 rok), z tak postawionym pytaniem potencjalnie będą musieli zmierzyć się włodarze Rezerwy Federalnej.

Spadające ceny benzyny kluczowe dla odczytów inflacyjnych

Spoglądając na szczegółowe dane dotyczące struktury dynamiki cen poszczególnych pozycji wyróżniają się przede wszystkim benzyna, która była tańsza o 17,4% r/r oraz olej napędowy 14,2% r/r. W skali miesiąc do miesiąca skala obniżek wynosi kolejno 4% oraz 4,6%. Na drugim biegunie znajdują się ceny żywności (+8,4% r/r), energia elektryczna (+10.2% r/r) oraz gaz ziemny (+5,5% r/r).

Widać wyraźnie, że podstawą spadków są ceny paliw, co może być problematyczne w kolejnych miesiącach z uwagi na decyzję OPEC+, który postanowił zredukować wydobycie o 1,6 mln baryłek dziennie począwszy od maja co najmniej do końca roku. W wyniku tego mogliśmy obserwować skokowy wzrost cen m.in. europejskiej odmiany ropy naftowej Brent o ponad 15 dolarów powyżej poziomu 85 dolarów za baryłkę. To posunięcie z pewnością nie pozostanie bez wpływu na politykę monetarną FED w kolejnych miesiącach.

Inflacja bazowa pozostaje problemem

W tej beczce miodu można znaleźć bardzo dużą łyżkę dziegciu w postaci inflacji bazowej, która wzrosła względem lutowego odczytu o 0,1 pp. i kształtuje się aktualnie powyżej inflacji konsumenckiej.

Inflacja w USA wyraźnie hamuje, jednak jest jedno “ale”. SP500 kończy sesję na minusie

Rysunek 2. Dane inflacyjne z amerykańskiej gospodarki

Jest to bardzo zła wiadomość dla Rezerwy Federalnej, gdyż oznacza, że wzrost cen utrwala się w gospodarce, szczególnie w sektorze usług. To wyjaśnia, dlaczego rynek zakłada kolejną podwyżkę w maju, jednak budzi wątpliwości co do rychłego pivotu w sytuacji, gdy nie zobaczymy istotnych spadków w kolejnych miesiącach. Spadki podstawowego CPI mogą nie być wystarczające do tego, aby ogłosić koniec walki z inflacją, szczególnie przy utrzymującym się relatywnie silnym rynku pracy.

Rynki akcji jednak pod kreską

Na pierwszy rzut oka dane prezentują się optymistycznie i powinny być punktem wyjścia do dalszych wzrostów amerykańskich indeksów giełdowych. Po pierwszej wzrostowej reakcji indeks SP500 ostatecznie zakończył dzień pod kreską potencjalnie tworząc formację podwójnego szczytu w rejonie silnego poziomu oporu nieco poniżej 4200 pkt.

Inflacja w USA wyraźnie hamuje, jednak jest jedno “ale”. SP500 kończy sesję na minusie

Rysunek 3. Analiza techniczna SP500

Broniony rejon jest kluczowy z długoterminowego punktu widzenia, gdyż wypada tutaj również równość z największą korektą w trendzie spadkowym, której pokonanie byłoby mocnym sygnałem prowzrostowym.

W krótkim terminie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak obrona opisanej konfluencji i zejście niżej co najmniej w okolice lokalnej linii trendu wzrostowego, a w przypadku jej wybicia możliwy jest test poziomu 4000 pkt

Jeśli uważasz, że moje analizy są przydatne i chcesz otrzymywać powiadomienie, gdy tylko zostaną opublikowane, kliknij przycisk OBSERWUJ na moim profilu!

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.