🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Inflacja najgroźniejsza dla małych firm, będzie wiele bankructw

Opublikowano 06.05.2023, 17:53
ALVG
-

Małe i średnie firmy są najbardziej zagrożone niewypłacalnością. Niszczący jest dla nich wyścig związany ze wzrostem cen i wynagrodzeń. Są zbyt małe, aby inflację producencką przerzucać na swych odbiorców. W 2023 r. będą przejmowane przez większych graczy.

Podwyżki cen producentów wyhamowały, ale inflacja producencka (PPI) jest nadal bardzo wysoka, przewyższała inflację konsumencką (CPI). PPI obrazująca zmiany cen w przemyśle, definiowana jako kwoty pieniędzy, które otrzymuje producent za produkty, pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty, wyniosła w styczniu 18,5 proc. W grudniu roczna dynamika wzrostu cen producentów przekraczała 20 proc., a w szczytowym momencie w czerwcu i sierpniu 2022 r. była na poziomie 25,5 proc.

Powodów kłopotów MŚP jest co najmniej kilka, a nadeszła pora ich kumulacji. MŚP mają mniejsze zasoby finansowe do inwestowania we własny rozwój, który pozwala zwiększyć odporność na wzrost kosztów. Przy trudnościach z ochroną własnych marż firmy szukają oszczędności poprzez wprowadzenie innowacji, a to kosztuje. Wydatki na sferę IT i robotyzację umożliwiają obniżenie kosztów zatrudnienia, ale przekraczają możliwości małych przedsiębiorstw.

Jednocześnie są to przedsiębiorstwa mało odporne na szoki związane z opóźnianiem płatności przez większych i silniejszych kontrahentów lub ich niewypłacalnością.

- Upadłość tylko jednego odbiorcy może powodować efekt domina, zaczynający się od utraty płynności odbiorcy, a kończący kłopotami wielu jego odbiorców - mówi w rozmowie z MarketNews24 Sławomir Bąk, członek zarządu ds. oceny ryzyka w Allianz (ETR:ALVG) Trade. – Przyroda nie znosi jednak próżni, w części wypełnią ją duzi gracze przejmując rynki po firmach, które sobie nie poradziły, tam pojawią się też nowi gracze, którzy dopiero powstają. 

Allianz Trade w 2019 r, przygotowało pięcioletnią prognozę niewypłacalności firm w Polsce. Przyjęto w niej wzrost niewypłacalności o prawie 200%. Ta prognoza nie uwzględniała czasów pandemii i problemów post pandemicznych. 

- 2023 r. będzie pierwszym rokiem odsiewu i poprawienia jakości firm, które działają na rynku, właśnie w sferze małych i średnich przedsiębiorstw – komentuje S. Bąk z Allianz Trade

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.