Zgarnij zniżkę 40%

Dolar wstrzymuje oddech. FOMC obniży stopy proc. aż 5 razy w 2024 roku?

Opublikowano 23.02.2024, 13:03
Zaktualizowano 14.05.2017, 12:45

FOMC przeprowadzi aż pięć obniżek stóp procentowych w 2024 roku

Eksperci z TD Securities (TDS) prognozują, że Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) przeprowadzi aż pięć obniżek stóp procentowych w ciągu 2024 roku, zaczynając od maja. Ta prognoza wynika z istotnych zmian w danych makroekonomicznych i prawdopodobnej skłonności Fed do prewencyjnego łagodzenia polityki pieniężnej.

Kluczowe czynniki wpływające na decyzję FOMC:

  • Zmiany w danych makroekonomicznych: Istotne zmiany w danych makroekonomicznych skłaniają TDS do przypisania większych szans scenariuszowi łagodniejszego lądowania dla amerykańskiej gospodarki.
  • Prewencyjne łagodzenie polityki: Skłonność FOMC do prewencyjnego łagodzenia polityki jest reakcją na zmieniające się warunki gospodarcze.
  • Prognozy inflacyjne: Pomimo pozytywnych prognoz dotyczących inflacji, maj jest uznawany za najbardziej prawdopodobne posiedzenie, na którym Fed rozpocznie łagodzenie polityki. Decyzja będzie zależała od dynamiki inflacji oraz aktywności gospodarczej.

TDS zakłada, że stopa funduszy Fed zakończy rok na poziomie 4,00%-4,25%, a Fed osiągnie neutralne stanowisko polityczne na poziomie 2,75%-3,00% do końca 2025 roku.

Stabilność dolara amerykańskiego w najbliższych miesiącach

Z kolei zdaniem ekonomistów z ING, dolar amerykański pozostanie stabilny przez kilka najbliższych tygodni. Protokół FOMC ze styczniowego posiedzenia sugeruje, że bank centralny nie spieszy się z obniżką stóp procentowych. Rynek wycenia około 90 punktów bazowych luzowania Fed w bieżącym roku.

ING wskazuje, że dolar pozostanie na wysokim poziomie przez kilka następnych tygodni, a następnie może nastąpić jego spadek w marcu po raportach o zatrudnieniu i wskaźnikach inflacyjnych. Również nowe bodźce w Chinach mogą wpłynąć na osłabienie dolara na światowym rynku walutowym.

Dolar wstrzymuje oddech. FOMC obniży stopy proc. aż 5 razy w 2024

W efekcie rynki oczekują, że FOMC podejmie decyzje dotyczące obniżek stóp procentowych, reagując na zmienne warunki gospodarcze, co będzie miało wpływ na stabilność dolara amerykańskiego i globalne rynki finansowe.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.