Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Cena srebra goni cenę złota – na horyzoncie nawet 20$ za uncję!

Opublikowano 19.07.2019, 15:11
Zaktualizowano 20.11.2018, 13:35
Kurs srebra rośnie szósty dzień z rzędu doprowadzając cenę do poziomu 16,47 dolarów czyli najwyżej od czerwca 2018 roku. W ciągu tych ostatnich sześciu sesji kurs srebra zyskał już ponad 6%. Głównymi przyczynami wzrostu są obawy związane z podażą surowca oraz siła złota, którego cena wzrosła do poziomów widzianych ostatnio w 2013 roku.

Topowy wydobywca srebra Fresnillo (LON:FRES) PLC, niedawno obniżył swoje cele produkcyjne na ten rok. Oczekuje się, że w 2019 r. wyprodukuje on od 55 mln uncji do 58 mln uncji w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami w zakresie od 58 mln do 61 mln uncji. To wywołało obawy o spadek zapasów surowca i pomogło podnieść cenę srebra.

Gold/silver ratio oddala się od historycznych maksimów

Natomiast tak zwany ,,gold/silver ratio” czyli stosunek ceny złota do ceny srebra utrzymywał się kilka dni temu blisko historycznych poziomów przez fakt, że srebro zostało pominięte w tegorocznym rajdzie metali szlachetnych. Wskaźnik ten zbliżał się już do poziomu 100, co oznacza że potrzeba 100 uncji srebra aby kupić 1 uncję złota. Dzięki ostatnim wzrostom spadł on do poziomu 88. Patrząc jednak na wykres od początku roku kurs srebra zyskał jedynie 5,4%, podczas gdy kurs złota zyskał już ponad 12%. W tym samym czasie kurs innego popularnego metalu szlachetnego czyli palladu wzrósł o imponujące 27%.

Kiedy 20$ za uncję srebra?

Dlatego też można uznać, że pogoń srebra za złotem dopiero co się rozpoczęła i przed nami jest wiele interesujących sesji notowań tego ostatnio zapomnianego metalu. Analizując historyczne wyceny można łatwo dojść do konkluzji, że srebro jest znacznie bardziej wolatylne od złota, a więc można spodziewać się zarówno wyższej zmienności jak i głębszych korekt rozpoczętego kilka dni temu ruchu wzrostowego. Natomiast procentowo skala wzrostu może w drugiej połowie nie tylko dogonić ale i wręcz przegonić skalę wzrostu na złocie, co biorąc pod uwagę historię notowań obu metali, nie raz już miało miejsce. Dlatego też osiągnięcie jeszcze w tym roku poziomu 20 dolarów za uncję lub wyżej jest scenariuszem jak najbardziej realnym, szczególnie jeśli byśmy zobaczyli pokonane 1500 dolarów na złocie.

Z technicznego punktu widzenia cena złota wybiła się ponad silną strefę oporu powiązaną z szczytami ze stycznia i lutego bieżącego roku i zlokalizowaną poniżej poziomu 16,23. Wczoraj miało miejsce również przecięcie górą 200-okresowej zmiennej ruchomej przez 50-okresową średnią ruchomo, co jest opóźnionym sygnałem potwierdzającym nowo rozpoczęty trend wzrostowy. Następnym celem dla srebra powinna być kolejna strefa oporu zlokalizowana poniżej poziomu 17,33 czyli szczytów z kwietnia i czerwca 2018 roku. Negacja rozpoczętego trendu wzrostowego mogłaby nastąpić dopiero po przełamaniu dołem strefy wsparcia zlokalizowanej powyżej poziomu 15,50.

kurs srebra (XAGUSD), dzienny

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.