Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

BlackRock modyfikuje bitcoinowy ETF

Opublikowano 13.12.2023, 10:19
Zaktualizowano 29.11.2023, 15:02
BlackRock Modyfikuje Bitcoinowy ETF

BlackRock, jedna z największych firm inwestycyjnych na świecie, wprowadziła zmiany w proponowanym przez siebie spotowym ETF-ie na bitcoina (BTC), otwierając drzwi dla banków Wall Street, które mają ograniczenia w trzymaniu kryptowalut.

Ostatnie dostosowanie umożliwia upoważnionym uczestnikom - kluczowemu elementowi ekosystemu ETF - tworzenie nowych udziałów funduszu za pomocą gotówki, a nie tylko kryptowalut. Ponieważ amerykańskie banki są silnie regulowane i nie mogą przechowywać bitcoinów, ta konfiguracja pozwoli takim gigantom finansowym jak JPMorgan (NYSE:JPM) czy Goldman Sachs (NYSE:GS), posiadającym jedne z największych kapitałów na świecie, działać jako upoważnieni uczestnicy ETF BlackRocka. (Czy zdecydują się to zrobić, to już inna kwestia.)

Gotówka używana w tym procesie przez upoważnionych uczestników może zostać wymieniona na bitcoina przez pośrednika i przechowywana przez dostawcę depozytu ETF, zgodnie z dokumentem związanym z posiedzeniem z 28 listopada, w którym uczestniczyła amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, BlackRock oraz Nasdaq.

Wzrasta optymizm co do szybkiego zatwierdzenia spotowych ETF-ów na bitcoina przez SEC, co mogłoby zmienić grę w branży cyfrowych aktywów, zwabiając dużą ilość środków od inwestorów detalicznych. Dotychczasowe przekonanie sugerowało, że upoważnieni uczestnicy to duże firmy specjalizujące się w rynku kryptowalut, takie jak Jane Street, Jump Trading i Virtu, a nie banki. Jednak wprowadzone zmiany otwierają drogę dla banków, umożliwiając im udział w tym procesie i poszerzając grono dostawców płynności.

Oczekuje się, czy SEC zaakceptuje ten zrewidowany, podwójny model tworzenia i wykupywania za gotówkę i fizycznie. Jednak jeśli tak się stanie, płynność wspierająca handel ETF-ów zostanie zwiększona, ponieważ pojawi się więcej potencjalnych upoważnionych uczestników" - powiedział w wywiadzie Sui Chung, CEO CF Benchmarks. (CF Benchmarks to firma zarządzająca benchmarkami, która jest własnością Krakena i obsługuje kilka istniejących aplikacji spotowych ETF-ów na bitcoina, w tym BlackRocka.) "Chociaż firmy handlujące, takie jak Jane Street, są duże i doświadczone, to fundamentalnie nie dysponują bilansami na poziomie bilionów dolarów, takimi jakie posiadają duże amerykańskie banki."

Źródło: otokrypto.pl

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.