🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

3 argumenty za kontynuacją wzrostów indeksu S&P500

Opublikowano 21.06.2024, 07:28
MSFT
-
AAPL
-

  • Amerykańska gospodarka pozostaje silna, głęboka recesja wciąż mało prawdopodobna
  • Porównanie wyceny indeksu S&P500 do podaży pieniądza w USA wskazuje na przestrzeń do wzrostów
  • Solidne fundamenty gigantów technologicznych sprzyjają kontynuacji hossy
  • Sprawdź naszą wyjątkową promocję na narzędzie Investing Pro dostępną w tym miejscu

Jeden z głównych amerykańskich indeksów giełdowych S&P500 od początku roku zyskuje już ponad 14% co rusz bijąc nowe historyczne maksima, które aktualnie zlokalizowane są granicach okrągłego poziomu 5500 pkt. Podstawą obecnej hossy jest rozpędzająca się rewolucja sztucznej inteligencji, która napędza zyski oraz tym samym notowania największych gigantów technologicznych, co skutkuje m.in. wywindowanie Nvidia na najbardziej wartościową spółkę na świecie pod względem kapitalizacji. Wraz z kolejnymi rekordami coraz częściej pojawia się pytanie, jak długo byki utrzymają dobrą passę i czy na naszych oczach nie tworzy się czasem kolejna rozdmuchana bańka cenowa? W ramach dzisiejszej analizy przedstawione zostaną 3 argumenty przemawiające za stroną kupującą, która może dominować również w drugiej części tego roku.

Gospodarka hamuje, ale sygnałów głębokiej recesji na razie brak
Wskaźnik PKB jest jednym z najbardziej popularnych i dostępnych narzędzi, które definiują aktualną kondycję danej gospodarki. Biorąc pod uwagę doświadczenia z ostatnich dekad to właśnie recesja jest nierozłącznym elementem, który towarzyszy głębszym spadkom indeksów giełdowych. Tak było chociażby w 2022 roku, kiedy to w kwietniu rozpoczęła się dynamiczna korekta na S&P500 idealnie zsynchronizowana z pierwszym ujemnym odczytem PKB w ujęciu r/r w cyklu. W dalszym ciągu jednak nie mówiliśmy o złamaniu a jedynie wyraźnym odreagowaniu.

Rysunek 1. Dynamika PKB w USA

Ostatnie odczyty mogą niepokoić, jednak nie są to poziomy, który wskazywałyby na załamanie amerykańskiej gospodarki. Scenariusz miękkiego lądowania wsparty jest również odczytami z rynku pracy, który w dalszym ciągu pokazuje swoją siłę zarówno z punktu widzenia stopy bezrobocia, jak i dynamiki nowych miejsc pracy w sektorze poza rolniczym. Dlatego też warto śledzić ten wskaźnik, który w przypadku zejścia na minusowe terytoria może skutecznie wyprzedzić spadki na rynkach akcji.

Podaż pieniądza ma znaczenia w kontekście S&P500
W kontekście rozważań na temat potencjału rozwoju obecnej hossy warto zwrócić uwagę na porównanie wyników uzyskanych przez S&P500 w relacji do podaży pieniądza liczonej agregatem M2. Bierze on pod uwagę wszystkie składowe agregatu M1, czyli gotówkę, czeki oraz depozyty na żądanie plus depozyty oszczędnościowe, lokaty terminowe i salda w detalicznych funduszach wspólnego inwestowania na rynku pieniężnym. W tym ujęciu widzimy, że do poprzednich maksimów utworzonych jeszcze na przełomie XX oraz XXI w. pozostało jeszcze sporo miejsca na rozwinięcie wzrostów
Rysunek 2. S&P500 w odniesieniu do agregatu podaży pieniądza M2

Co ciekawe S&P500 w tym przypadku wygląda dużo bardziej atrakcyjnie w porównaniu do NASDAQ.
Rysunek 3. NASDAQ w odniesieniu do agregatu podaży pieniądza M2

NVIDIA, Apple (NASDAQ:AAPL) oraz Microsoft (NASDAQ:MSFT) z solidnymi fundamentami kontynuacji wzrostów
Kolejnym sprawdzianem siły byków również na S&P500 będzie kolejny sezon wynikowy za Q2 2024 roku, który rozpocznie się już w przyszłym miesiącu. Uwaga rynku tradycyjnie skupi się na gigantach technologicznych, które jeżeli będą w stanie utrzymać aktualną dynamikę wzrostu zysków oraz przychodów również w ramach prognoz na kolejne kwartały, kupujący powinni spać spokojnie. Za takim scenariuszem przemawia m.in. wskaźnik kondycji finansowej InvestingPro dający każdej z w/w spółek niemal najwyższą ocenę.Rysunek 4. Kondycja finansowa NVIDIA, Apple oraz Microsoft

Z drugiej strony wartość godziwa sugeruje odreagowanie, co jest naturalnym zjawiskiem w trendach i może dać okazję do podłączenia się do panującej tendencji po lepszych cenach.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.