🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 27.05.2024, 19:51
© Reuters.  Przegląd informacji ze spółek
PZU
-
CMR
-
KOMP
-
KPL
-
TRKP
-
TRNP
-
PKPP
-
ENGP
-
PHR
-
ALL1
-
BAHP
-
TOR
-
PWXP
-

Skonsolidowane przychody Sescom ze sprzedaży wygenerowane w kwietniu 2024 r. wyniosły 23,3 mln zł i były większe o ok. 52,4% r/r oraz niższe o ok. 9,3% względem marca br., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Ten Square (NYSE:SQ) Games (TSG) planuje pierwsze testy rynkowe prototypów 2 nowych gier o projektowych nazwach "Hunting Next" i "Fishing Next" odpowiednio na czerwiec i lipiec, podała spółka.

Zarząd 3R Games rekomenduje przeznaczyć zysk netto za 2023 r., wynoszący 0,61 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Trans Polonia (WA:TRNP) odnotował 0,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 2,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Render Cube rekomenduje przeznaczenie 6 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 7,6 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 5,6 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje pozostałą kwotę 1,6 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Proponowany dzień dywidendy to 31 lipca, a termin wypłaty dywidendy - 7 sierpnia br.

Marvipol (WA:BAHP) Development odnotował 5,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 5,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PCF Group odnotowało 0,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 4,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Ten Square Games (TSG) odnotowało 17,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 12,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń ( PZU (WA:PZU)) zdecydował o wyrażeniu zgody na przedłużenie obowiązywania porozumienia trójstronnego między PZU, Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) i PKO Bankiem Polskim w sprawie pierwszeństwo nabycia należących do PFR akcji Banku Pekao (WA:PEO), podał ubezpieczyciel.

Michał Perlik złożył oświadczenie o rezygnacji ze składu zarządu Energi (WA:ENGP) oraz z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych i klimatu z upływem 28 maja br, podała spółka. Oświadczenie zostało złożone bez podania przyczyny rezygnacji.

Far From Home zakłada debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na przełomie tego i przyszłego roku, poinformował ISBtech prezes Andrzej Blumenfeld.

Zwyczajne walne zgromadzenie cyber_Folks zdecydowało o skupie akcji własnych o wartości 6,8 mln zł, podała spółka. Proponowany skup akcji związany jest z realizacją istniejącego programu ESOP i może objąć nie więcej niż 42 500 akcji po cenie nie wyższej niż 160 zł.

Comarch (WA:CMR) podpisał kontrakt z Open Eir na przekształcenie usług terenowych w celu poprawy obsługi klienta poprzez wdrożenie Comarch Field Service Management, podała spółka. Open Eir jest największym irlandzkim dostawcą hurtowych usług szerokopasmowych. Comarch liczy, że kontrakt będzie początkiem partnerstwa strategicznego.

Zwyczajne walne zgromadzenie cyber_Folks zdecydowali o przeznaczeniu 21,25 mln zł na wypłatę dywidendy (z czego na jedną akcję przypadnie 1,5 zł), a 6,78 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 14 168 468. Dzień dywidendy ustalono na 24 czerwca 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2024 roku.

W parku MLP Business Park Vienna odbyła się ceremonia wbicia pierwszej łopaty, podało MLP Group. Zakończenie budowy inwestycji typu "city logistics" planowane jest na początek 2025 r.

Akcjonariusze Gamivo zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia w liczbie do 373 tys. za maksymalną kwotę 9,31 mln zł, w terminie do 21 maja 2027 r., podano w uchwałach. Cena akcji wyniesie 10-100 zł za sztukę, zaś ich nabycie nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, podano także.

PKP Cargo (WA:PKPP) w ramach realizacji programu naprawczego podjęło decyzję o uruchomieniu programu kierowania maksymalnie do 30% pracowników spółki na tzw. nieświadczenie pracy, na okres 12 miesięcy, podała spółka.

Komputronik (WA:KOMP) odnotował wstępnie 19,3 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w roku obrotowym 2023/2024 (1 kwietnia 2023 - 31 marca 2024), podała spółka, prezentując wstępne dane. Jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 1 578,56 mln zł.

Wartość portfela zamówień Comarchu jest o ok. 2% wyższa niż rok temu, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Grupa liczy na sprzedaż krakowskiego biurowca w tym roku.

QNA Technology zakłada uzyskanie pełnej wydajności linii pilotażowej do syntezy niebieskich kropek kwantowych do końca 2024 r., poinformował prezes Artur Podhorodecki. Również jeszcze w tym roku spółka chce przejść na rynek główny GPW z NewConnect.

Lokum Deweloper proponuje 15 sierpnia br. jako dzień dywidendy oraz 22 sierpnia jako dzień jej wypłaty podała spółka. Pod koniec kwietnia spółka zarekomendowała akcjonariuszom przeznaczenie 43,2 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, tj. wypłatę 2,4 zł na akcję.

Software Mind z Grupy Ailleron (WA:ALL1) chce osiągnąć do 95% przychodów z rynków zagranicznych, poinformował wiceprezes Ailleron i prezes Software Mind Grzegorz Młynarczyk. Jeszcze w tym roku chce zakończyć jeszcze jedną akwizycję.

Grupa Kino Polska jest zadowolona z wyników oglądalności w maju, a w tym roku inwestuje w zmiany programowe i kontent kanałów, ale też usługi i kanały cyfrowe, poinformowali przedstawiciele spółki.

Trakcja (WA:TRKP) zawarła z województwem podlaskim umowę na budowę obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 za ryczałtowo 62,61 mln zł netto (77,02 mln zł brutto), podała spółka. Zamawiający zastrzegł sobie możliwość ograniczenia zakresu robót o wartość do 10% wartości umownej brutto w terminie do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Umowa ma zostać zrealizowana w terminie 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych.

Torpol (WA:TOR) uważa, że założenie 6-7% marży brutto ze sprzedaży w kolejnych okresach jest "bezpieczne", poinformował wiceprezes ds. finansowych Marcin Zachariasz.

Mazurska Manufaktura ocenia, że rok 2024 będzie kolejnym, trudnym rokiem dla branży piwnej, a najbardziej dla mniejszych producentów, natomiast ciężko jest podać szacunki odnośnie wzrostu rynku w ujęciu wartościowym, ale wolumenowo rynek zapewne spadnie, poinformował dyrektor sprzedaży w Mazurskiej Manufakturze Mariusz Cyprian w rozmowie z ISBnews. Podtrzymał też plany debiutu spółki na warszawskiej giełdzie w tym roku.

Orle Pióro - wydawca portalu DoRzeczy.pl i tygodnika "Do Rzeczy - Pawła Lisickiego" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy" - będące częścią notowanej na GPW grupy medialnej PMPG Polskie Media, planuje debiut na NewConnect, podała spółka. Jeszcze w tym roku ma zostać przeprowadzona oferta publiczna akcji.

Grupa Klepsydra koncentruje się obecnie na realizacji strategii rozwoju opartej na konsolidacji rozdrobionego rynku funeralnego w Polsce, kontynuuje działania zmierzające do pozyskania nowych podmiotów i nie wyklucza realizacji przejęć w tym roku, podała spółka.

Varsav Game Studios podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych projektu "Giants Uprising" w kwocie 1,49 mln zł, podała spółka. Kwota odpisu aktualizującego będzie miała wpływ na wynik netto spółki w 2023 r.

Rada nadzorcza Scope Fluidics zatwierdziła przyjętą przez zarząd aktualizację celów dla projektu BacterOMIC, podała spółka. Aktualizacja zakłada komercyjne wprowadzenie systemu BacterOMIC na rynek międzynarodowy oraz rozbudowę portfolio produktów.

Polwax zawarł z Mostostalem Zabrze list intencyjny dotyczący pozyskania finansowania dla spółki i zgodnie z treścią listu Mostostal Zabrze (WA:MSZ) zainteresowany jest objęciem 30,8 mln akcji spółki nowej emisji za 30,8 mln zł, podał Polwax.

PKP Cargo odnotowało 118,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 104,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ailleron odnotował 7,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw. 2024 r. wobec 8,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,56 mln zł wobec 2,82 mln zł rok wcześniej.

Pharmena (WA:PHR) posiadała 20,75 mln zł środków gotówkowych na koniec marca 2024 r., przy czym w kwietniu dokonała wypłaty dywidendy w wysokości 9,47 mln zł, podała spółka.

Portfel zamówień Grupy Polimex Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 8,52 mld zł, podała spółka.

Unibep (WA:UNIP) miał 455,85 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 76,28 mln zł zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 523,67 mln zł przychodów i 4,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Atrem (WA:ATRP) odnotował 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 1,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Compremum odnotowało 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 5,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Polimex-Mostostal odnotował 12,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 22,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Best, który w grudniu 2023 r. otrzymał zaproszenie do złożenia wiążącej oferty w ramach przeglądu opcji strategicznych prowadzonego przez Kredyt Inkaso (WA:KRIP), skierował ofertę bezpośrednio do akcjonariusza spółki, WPEF VI Holding 5 B.V., podał Best. Oferta obejmuje nabycie wszystkich należących do WPEF VI Holding 5 B.V. akcji Kredyt Inkaso (tj. 7 929 983 sztuk uprawniających do wykonywania 61,49% ogólnej liczby głosów w spółce).

MedApp założył spółkę zależną w Stanach Zjednoczonych - MedApp USA Inc. i liczy, że odniesie ona pierwsze sukcesy operacyjne jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews prezes David Odrakiewicz.

Inpro (WA:INP) odnotowało 9,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 4,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Monnari Trade (WA:MONP) odnotowało 1,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Amica odnotowała 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Spyrosoft odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.