Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🔎 Zobacz ProTips, aby od razu poznać ryzyka i zyski dot. NVDA Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 28.09.2023 20:01
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters Przegląd informacji ze spółek
 
ZAPP
-0,67%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
FONP
0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
FROP
+1,59%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
INGP
+2,20%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
RWLP
+1,95%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
LWBP
-0,29%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Frozen Way zmienił datę premiery gry "Builder Simulator" na konsole PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One oraz Xbox One S z 2 października na 9 października 2023 r., podała spółka. Decyzja o przesunięciu daty premiery gry na konsole została podyktowana pojawieniem się korzystniejszego terminu wydawniczego, który ma wyższy potencjał sprzedażowy.

Atende (WA:ATDP) podpisało umowy z klientem z sektora publicznego na modernizację infrastruktury informatycznej, o łącznej maksymalnej wartości 40 mln zł brutto, podała spółka. Prace, obejmujące również dostawy sprzętu, zostaną wykonane w okresie nieprzekraczającym 15 miesięcy od dnia zawarcia umów.

Akcjonariusze mniejszościowi Ciechu (WA:CIEP) zgłosili do sprzedaży łącznie 14,75% akcji spółki w odpowiedzi na zaproszenie ogłoszone przez KI Chemistry. W wyniku rozliczenia transakcji, udział spółki z Grupy Kulczyk Investments wzrósł z dotychczasowych 77,70% do 92,45%, podało KI Chemistry.

Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała Macieja Kropidłowskiego na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za rynki finansowe i bankowość korporacyjną na kolejną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się 1 stycznia 2024 roku, podał bank.

Spółki zależne Unidevelopmentu, wchodzącego w skład grupy kapitałowej Unibepu - UNI 10 i UNI 11 - kupiły sąsiadujące ze sobą nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,2 ha w Gdyni Chyloni za 13,55 mln zł netto, podał Unibep (WA:UNIP). Nabywane nieruchomości zostaną przeznaczone na realizację I etapu kilkuetapowej inwestycji deweloperskiej, w ramach której przewidziane jest zrealizowanie łącznie ok. 780 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest na IV kwartał 2024 r.

Orlen (WA:PKN) intensyfikuje rebranding sieci stacji paliw w Niemczech i chce, by na początku przyszłego roku ok. 100 stacji w tym kraju funkcjonowało już pod marką Orlen, poinformował prezes Daniel Obajtek. Procesowi wdrażania marki towarzyszy modernizacja obiektów, a także poszerzenie oferty. Niemcy są jednym z rynków, na których koncern planuje również intensywny rozwój sieci punktów ładowania aut elektrycznych - w ciągu najbliższych 2 lat liczba ładowarek ma tam wzrosnąć do ponad 430.

Dom Development (WA:DOMP) wyemitował 260 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji serii DOMDEM1280928 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 260 mln zł z datą wykupu przypadającą 28 września 2028 roku, podała spółka. Oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,55%. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych.

Genomtec złożył wniosek do Urzędu Patentowego RP o udzielenie patentu na wynalazek w obszarze diagnostyki onkologicznej, podała spółka. Strategia patentowa zakłada rozszerzenie ochrony wynalazku w procedurze międzynarodowej PCT.

Grupa Azoty (WA:ATTP) widzi poprawę w segmencie Agro, która pozytywnie wpłynie na wyniki III kwartału, ale sytuacja w segmentach Tworzywa i Chemia nadal pozostaje wymagająca, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Upłynął okres oddelegowania członka rady nadzorczej Vistalu Gdynia Jana Michalkiewicza do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki, w związku z czym rada prowadzi postępowanie mające doprowadzić do wyboru prezesa na okres obecnej trzyletniej kadencji zarządu, podała spółka.

Mostostal Warszawa (WA:MSWP) podpisał z Politechniką Poznańską umowę wartości 95,35 mln zł brutto, podała spółka. Przedmiotem zamówienia jest "Realizacja budynku biurowego niemal zero energetycznego - administracja Politechniki Poznańskiej w formule 'zaprojektuj i wybuduj'".

Z nowej aplikacji mobilnej Santander Bank Polska (WA:SPL1) korzysta prawie 2,3 mln klientów indywidualnych i firmowych, podał bank. Bank wprowadził nową aplikację Santander mobile z odmienionym designem i zaawansowanymi możliwościami personalizacji na początku września, stara wersja aplikacji będzie aktywna do 2 października br.

Decyzja sieci Spar o planach sprzedaży biznesu w Polsce nie wpływa na plany uruchamiania kolejnych sklepów marki Spar na stacjach Avia, zarządzanych przez firmę Unimot (WA:UNTP), podała spółka. Obecnie na stacjach Avia funkcjonuje 45 sklepów marki Spar.

Grupa Azoty zakłada, że testy integralności instalacji Polimerów Police zostaną przeprowadzone do końca 2023 roku, co będzie kamieniem milowym do rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji inwestycji, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Grupa Azoty jest spokojna co co możliwości zawarcia porozumień z instytucjami finansowymi dotyczącymi odstąpienia od stosowania kowenantów w kolejnych okresach, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Biorąc pod uwagę wyniki produkcyjne Grupy Azoty po zakończeniu II kwartału, wydaje się, że najgorszy okres jest już za spółką, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Draw Distance zawarł z Paradox Interactive AB umowę dotyczącą udzielenia odpłatnej licencji na produkcję i dystrybucję kolejnej gry bazującej na IP "Vampire: The Masquerade", podała spółka. Draw Distance planuje premierę gry w I połowie 2024 r., na PC oraz konsolach.

Software Mind, należący do Grupy Ailleron (WA:ALL1), widzi mniejszą liczbę "transakcyjnych" spółek na rynku M&A, ale nadal poszukuje do akwizycji firm, które wzmocnią jego pozycję w USA, Wielkiej Brytanii i krajach nordyckich, poinformował prezes Software Mind Grzegorz Młynarczyk.

Budimex (WA:BDXP) zawarł umowę na rozbudowę drogi krajowej nr 74 za 119,3 mln zł, podała spółka. W ramach kontraktu rozbudowany zostanie 8,7-‎kilometrowy odcinek pomiędzy Gorajcem, a Szczebrzeszynem oraz ‎wyremontowana nawierzchnia o długości 1,6 km w samym ‎Szczebrzeszynie. Prace rozpoczną się po przekazaniu placu budowy (w październiku) i zakończą się we wrześniu 2025 r., podał Budimex.

Poniżej poprawna wersja wczorajszej depeszy nt. spółki Lichthund z poprawnym imieniem i nazwiskiem prezesa:

Medinice podpisało list intencyjny, w którym zadeklarowało chęć nabycia udziałów w innowacyjnej spółce, specjalizującej się w rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji (AI), dedykowanych elektrofizjologii i kardiologii, podała spółka. Planowana inwestycja w nowy podmiot pozwoli na dywersyfikację działalności Medinice o technologie oparte na rozwiązaniach cyfrowych i AI.

Rada nadzorcza Ferro (WA:FROP) powołała Dana Ionutasa na stanowisko wiceprezesa zarządu z dniem 1 października 2023 roku, podała spółka. Dan Ionutas jest związany z Grupą Ferro od wielu lat, współtworzy i rozwija rynki Europy Środkowo-Wschodniej, a także pełni funkcję w zarządach spółek zależnych. Wczoraj spółka podała, że wiceprezes zarządu Zbigniew Gonsior złożył rezygnację - z powodów osobistych - z pełnienia funkcji w zarządzie ze skutkiem natychmiastowym.

Enel-Med odnotował 11,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 12,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Sonel (WA:SONP) odnotował 6,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Trakcja (WA:TRKP) odnotowała 17,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2023 r. wobec 225,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Allegro (WA:ALEP) spodziewa się wyższych inwestycji w IV kw. niż w III kw., zaś w 2024 roku spółka rozważa więcej inwestycji np. w rozwój sieci automatów paczkowych, poinformował ISBnews dyrektor finansowy (CFO) Allegro Jon Eastick.

Allegro otworzy marketplace'y w kolejnych czterech krajach regionu w 2024 r. i wejdzie na Słowację, Węgry, Słowenię i do Chorwacji; jeśli odniesie sukces w tych krajach, zacznie myśleć o kolejnych, ale nie zapadły jeszcze decyzje gdzie, poinformował ISBnews dyrektor finansowy (CFO) Allegro Jon Eastick.

Allegro spodziewa się dużo wyższego wzrostu GMV - czyli całkowitej wartości brutto towarów sprzedanych na Allegro - z działalności w Polsce w IV kw. w ujęciu r/r wobec 10-11% wzrostu r/r oczekiwanego w III kw., ale nie będzie to wzrost rzędu 15%, poinformował ISBnews dyrektor finansowy (CFO) Allegro Jon Eastick. Jeśli chodzi o 2024 r., to sytuacja konsumentów prawdopodobnie poprawi się, co będzie miało pozytywny wpływ na biznes Allegro.

Zakłady Chemiczne Police odnotowały 6,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 189,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Spyrosoft zdecydował o wycofaniu z zapisów opublikowanej "Strategii Grupy Spyrosoft na lata 2022- 2026" określenia "organiczny" w odniesieniu do założeń planowanego wzrostu przychodów w związku z podsumowaniem biznesowym pierwszego roku od inwestycji w Better Software Group (BSG) oraz na podstawie analizy danych za I półrocze br., podała spółka. Zakładany w Strategii docelowy wzrost przychodów w perspektywie do roku 2026 nie ulega zmianie.

Spyrosoft odnotował 1,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 5,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creotech Instruments (WA:CRI1) podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty łącznie do 396 557 akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów, w tym akcjonariuszy posiadających prawo pierwszeństwa, i rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) w ramach oferty, podała spółka. Cena jednej akcji serii J zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu. Creotech Instruments zamierza pozyskać środki z emisji akcji serii J w łącznej kwocie brutto około 72-87 mln zł.

Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 246,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 396,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Azoty odnotowała 543,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 715,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Pepco Group przeprowadziło dalszą korektę w dół prognozy na cały rok 2023 - obecnie spodziewa się, że bazowa EBITDA za rok obrotowy 2023 (MSSF 16) wyniesie około 750 mln euro (w porównaniu do EBITDA za rok obrotowy 2022 w wys. 731 mln euro), podała spółka.

Wartość pożyczek przyznanych za pośrednictwem Allegro Pay wzrosła o ponad 50% r/r do 1,94 mld zł w II kw. 2023 r., podało Allegro.

Allegro planuje wzrost GMV - czyli całkowitej wartości brutto towarów sprzedanych na Allegro - z działalności w Polsce na poziomie 10-11% r/r, przy wzroście przychodów o 19-21% i skorygowanej EBITDA o 30,32% r/r w III kwartale 2023 r., podała spółka.

Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 580,4 mln zł w II kw. 2023 r. (wzrost o 19,9% r/r), przy czym dla działalności w Polsce - 673,3 mln zł (wzrost o 22,1% r/r), podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wyniosła w tym okresie 14 227,1 mln zł (wzrost o 10,3% r/r), zaś w Polsce - 13 484,1 mln zł (+11,3% r/r).

(ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail