Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
Przedłużona promocja! Zaoszczędź na danych Premium z Zdobądź 60% ZNIŻKĘ

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 12.09.2023 20:04
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Przegląd informacji ze spółek
 
ATDP
+2,42%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
FAB1
+0,27%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
JSW
+0,49%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
KGN
0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
KOMP
+5,04%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
KPL
-2,09%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Atende (WA:ATDP) odnotowało 2,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Caspar Asset Management odnotował 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Ambry zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 1,1 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2022/2023 zakończonym 30 czerwca 2023 roku, podała spółka.

Produkcja nawozów wieloskładnikowych Zakładów Chemicznych Police spadła w sierpniu br. do 44 tys. ton z 64 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne skonsolidowane wyniki produkcyjne.

Produkcja nawozów azotowych Zakładów Azotowych Puławy wzrosła w sierpniu br. do 119 tys. ton z 98 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne skonsolidowane wyniki produkcyjne.

Produkcja nawozów azotowych Grupy Azoty wzrosła w sierpniu br. do 251 tys. ton z 239 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne skonsolidowane wyniki produkcyjne.

Erbud (WA:ERB) podpisał umowę o wartości 97,57 mln zł netto na realizację etapu VIIA inwestycji pod nazwą Port Popowice, obejmującego budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu, podała spółka. Termin realizacji to maj 2025 r.

Mangata Holding zakończy rok przychodami ze sprzedaży poniżej 1 mld zł, przewiduje wiceprezes Kazimierz Przełomski. Spodziewa się on, że marża EBITDA będzie w skali całego roku w okolicach 13-14%.

Mangata Holding redukuje zatrudnienie, skala wyniesie 17% do końca 2023 roku, poinformował członek zarządu Michał Jankowiak.

Mangata Holding kontynuuje rozpoczęte inwestycje i szacuje, że capex do końca roku sięgnie 65-70 mln zł, poinformował wiceprezes Kazimierz Przełomski.

Mangata Holding rozważa połączenie segmentów elementów złącznych i elementów dla motoryzacji, poinformował prezes spółki Leszek Jurasz.

Grupa Orlen (WA:PKN) wyłoniła wykonawcę lądowej części terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, którym został Budimex (WA:BDXP), podał koncern. Prace budowlane rozpoczną się w październiku, a zakończą na przełomie 2024 i 2025 r. Docelowo terminal umożliwi instalację ponad 80 morskich turbin wiatrowych rocznie i będzie w stanie obsłużyć projekt Baltic Power i inne planowane inwestycje wiatrowe.

Mabion (WA:MABP) prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi klientami na usługi CDMO i podtrzymuje ambicję ich pozyskania w IV kwartale tego roku, poinformowali przedstawiciele spółki.

Brand24 wypracował ok. 4 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I poł. 2023 r. (wobec 2,6 mln zł rok wcześniej), przy ok. 13,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (wobec 10,3 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne dane.

KGHM (WA:KGH) kupił od Projekt Solartechnik - spółki z Grupy Grenevia - portfel ośmiu instalacji fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi blisko 50 MW, podał KGHM. Zakupione farmy zlokalizowane są w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim.

PGE (WA:PGE) Energia Odnawialna (PGE EO) z Grupy PGE podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę na dofinansowanie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW, podała spółka. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 22,2 mln zł, a kwota udzielonego finansowania to 18,9 mln zł.

Projekt Solartechnik Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - spółka wchodząca w skład segmentu fotowoltaiki w Grupie Grenevia - zawarł z KGHM Polska Miedź przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych, posiadających portfel projektów farm słonecznych, za łączną szacunkową cenę (wraz z subrogacją) ok. 210 mln zł, podała Grenevia. Transakcja będzie następować w 4 etapach w okresie od października 2023 r. do końca lutego 2024 r. po spełnieniu uzgodnionych warunków.

ING Bank Śląski rozpoczął czwartą edycję programu grantowego skierowanego do start-upów i młodych naukowców, podał bank. Najlepsze zgłoszone do konkursu rozwiązania, które pomogą zadbać o zdrowe życie w każdym wieku, otrzymają granty o łącznej wartości 1 mln zł na dalszy rozwój projektów. Zgłoszenia można przesyłać do 16 października 2023 r.

Polenergia (WA:PEPP) Fotowoltaika - spółka z Grupy Polenergia - rozpoczyna działalność w Republice Czeskiej, podała Polenergia. Powołana w Pradze Polenergia Solární będzie projektować i dostarczać systemy fotowoltaiczne na rynek czeski.

Comperia (WA:CPLP).pl rozpoczęła prace nad uruchomieniem w ramach Grupy działalności w obszarze usług płatniczych poprzez utworzenie jednoosobowej spółki zależnej mającej pełnić funkcję krajowej instytucji płatniczej (pod warunkiem uzyskania zezwolenia KNF po złożeniu wniosku), podała spółka. Comperia wniesie do spółki zależnej wkład 600 tys. zł na poczet objęcia jej wszystkich udziałów w zamian za ten wkład.

B-Act, spółka, która planuje w I połowie 2024 r. złożyć wniosek do GPW w sprawie wprowadzenia akcji na rynek NewConnect, wygenerowała 6,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2023 r. (+35% r/r). Na koniec czerwca jej backlog wyniósł ponad 67 mln zł, będąc ponad 2-krotnie większy niż na koniec lutego, podała spółka.

Kogeneracja odnotowała 227,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. kw. 2023 r. wobec 76,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Klabater dołączył do wyprzedaży gier na Xbox - Klabater Publisher Sale, podała spółka. Wyprzedaż będzie trwała od 12 do 25 września. Spółka zaprezentuje tam w sumie 44 pozycje ze swojego back katalogu, co składa się na 28 tytułów, 3 pakiety gier i 13 dodatków. Jest to jedna z największych wyprzedaży na konsole, w której weźmie udział Klabater, gracze będą mogli liczyć na przeceny do 85%.

Pepco Group aktualizuje oczekiwania odnośnie do wyniku EBITDA (MSSF 16) na koniec bieżącego roku obrotowego (30 września 2023 r.), spodziewając się, że będzie on nieco niższy od pierwotnych założeń - aczkolwiek wciąż w zgodzie z konsensusem analityków wyznaczonym dla Grupy - co jest efektem słabszych od oczekiwanych wyników sprzedaży.

Mabion odnotował 15,24 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Trevor Masters zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego (CEO) Pepco Group, podała spółka. Przewodniczący rady dyrektorów Andy Bond obejmie rolę przewodniczącego wykonawczego (ang. executive chair) i pokieruje pracą zarządu i całej firmy do czasu wyznaczenia nowego CEO.

Rada nadzorcza Big Cheese Studio powołała na stanowisko prezesa zarządu Jakuba Rafała, podała spółka. Dotychczasowy prezes Łukasz Dębski zrezygnował, wskazując, że powodem rezygnacji są różnice w poglądach co do dalszego rozwoju spółki.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Starward Industries w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wszystkich akcji spółki, podał Starward Industries.

Bank Millennium (WA:MILP) zakończył subskrypcję 4-letnich obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 mln euro (ok. 1 848 360 000 zł), podał bank.

Asseco Poland (WA:ACPP) buduje europejski cloud, poinformował prezes Adam Góral. Po integracji infrastruktury przetwarzania danych w Polsce, Słowacji i Czechach planuje rozszerzenie tego procesu na Bałkany.

Mostostal Siedlce, podmiot zależny Polimeksu (WA:PXMP) Mostostalu, zawarł umowę z Hitachi Zosen Inova AG na dostawę stalowej konstrukcji wsporczej do spalarni śmieci w Wielkiej Brytanii do listopada 2024 roku, podała spółka. Wynagrodzenie za wykonanie zadania wynosi 19,91 mln euro netto.

Alvise Favara złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu Allegro (WA:ALEP) sp. z o.o., jako przyczynę podając powody osobiste, podała spółka. Alvise Favara pozostanie dostępny do 31 marca 2024 r. dla zapewnienia płynnego przekazania funkcji swojemu następcy na stanowisku Chief Commercial Officer (CCO).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Wojas (WA:WOJ) wyniosły 36,37 mln zł w sierpniu 2023 r. (+53,1% r/r). Narastająco w okresie styczeń-sierpień 2023 skonsolidowane przychody wyniosły 249,75 mln zł (+29,9% r/r). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w sierpniu 2023 roku wyniosły 19,7 mln zł (+6,4% r/r), a narastająco w okresie styczeń-sierpień 2023 - 154,83 mln zł (+13% r/r).

Grupa Mercor (WA:MCRP) pozyskała w sierpniu zamówienia o wartości około 47,1 mln zł w porównaniu do 48,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 2%. W okresie od marca do sierpnia 2023 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 319,9 mln zł wobec 307,7 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4%.

(ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail