Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
Przedłużona promocja! Zaoszczędź na danych Premium z Zdobądź 60% ZNIŻKĘ

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 07.09.2023 19:47
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Przegląd informacji ze spółek
 
SQ
-0,96%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
CIEP
0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
TPE
+0,30%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
MCRP
-0,40%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
MSP
+0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
MSWP
-3,04%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Po wynikach za I półrocze Grupa Ciech (WA:CIEP) podtrzymała prognozę skonsolidowanego znormalizowanego zysku EBITDA w przedziale 860-920 mln zł przy 5 950 - 6 350 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, podała spółka. 

Ciech odnotował 73,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 44,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

DataWalk ocenia, że jego sprzedaż uruchamia się na nowo i pojawiają się liczne, nowe grupy klientów w lejku handlowym, jak chociażby bankowość, poinformował prezes Paweł Wieczyński.

Ten Square (NYSE:SQ) Games (TSG) nie planuje produkcji nowych gier, natomiast intensywnie pracuje nad rozwojem i nowymi funkcjonalnościami swoich dotychczasowych tytułów, poinformował prezes Andrzej Ilczuk.

Ten Square Games (TSG) ocenia, że wszedł na trwałą ścieżkę wzrostu, poinformował prezes Andrzej Ilczuk. Zarząd zakłada, że - mając na uwadze lipiec i sierpień - TSG jest w stanie poprawiać skorygowaną EBITDA.

Grupa Fabrity celuje we wzrost wyniku EBITDA r/r w całym 2023 roku, poinformował wiceprezes grupy Tomasz Burczyński. Grupa bezpiecznie szacuje wzrost przychodów na 20-25%, ale chce się zbliżyć do 30% w całym roku.

Akcjonariusze Mercora zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 23,51 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,51 zł na akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 0,42 mln zł oraz kwotę wynikającą z pomniejszenia dywidendy będącą iloczynem dywidendy na jedną akcję oraz liczby akcji własnych spółki nabytych w ramach skupu realizowanego przez zarząd, przeznaczono na kapitał zapasowy.

Orlen (WA:PKN) wprowadził markę gastronomiczną Stop.Cafe na rynek węgierski, podała spółka. To szósty, po Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech i Litwie, rynek, na którym obecny będzie ten format. 11 punktów otwarto na stacjach zlokalizowanych przy najbardziej ruchliwych trasach, a kolejnych 6 powstanie do końca tego roku. Łącznie w sieci Grupy Orlen działa już blisko 2 200 punktów Stop.Cafe, z czego około 20% na rynkach zagranicznych.

Vigo (WA:VGOP) Photonics zawarło list intencyjny z PCO dotyczący wdrożenia matryc podczerwieni opartych o technologie supersieci T2SL (Type II Superlattice) do masowej produkcji i zastosowania w polskiej armii, podała spółka. Współpraca Vigo i PCO obejmowała będzie następujące obszary: zabezpieczenie łańcucha dostaw, rozwiązania wykrywania zagrożeń na polu walki oraz przygotowania i realizacji strategii technologicznej obu podmiotów.

Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 916 stacji paliw na koniec sierpnia 2023 r. (bez zmian w porównaniu do danych na koniec lipca); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 576 stacjami (-4 m/m), a na trzecim - MOL z 487 stacjami (-2 m/m), wynika z danych zebranych przez ISBnews. Łącznie sześciu największych operatorów w Polsce, do których należą także Shell, Moya i Circle K, zarządzało siecią 4 260 stacji.

Produkcja węgla przez Jastrzębską Spółkę Węglową powinna rosnąć w III i IV kwartale 2023 roku, względem dwóch pierwszych kwartałów tego roku, poinformował zastępca prezesa JSW (WA:JSW) ds. technicznych i operacyjnych Edward Paździorko.

Tauron (WA:TPE) Polska Energia prowadzi analizy na temat ewentualnego udziału w tegorocznych aukcjach na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE), ale na razie nie podjął w tej kwestii żadnych decyzji, poinformował wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma.

Tauron Polska Energia nie planuje aktualizacji strategii przyjętej w połowie ub.r., nie podaje też terminu odejścia od węgla w Grupie, poinformował wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma.

Kernel wyeksportował 92 tys. ton zboża, 67 tys. ton śruty słonecznikowej i 98 tys. ton oleju słonecznikowego w sierpniu, podała spółka.

Aktywa Kernel Holding ucierpiały w kolejnych atakach rosyjskich na kluczową infrastrukturę portową nad Dunajem na Ukrainie, a nieustanne naloty poważnie zakłócają eksport produktów rolnych z Ukrainy, podała spółka. Pełen zakres tych szkód obecnie jest szacowany.

Grupa Erbud (WA:ERB), która w lipcu podpisała porozumienie o współpracy z Daewoo Engineering & Construction, prowadzi rozmowy na temat współpracy z kolejnymi firmami koreańskimi, poinformował prezes Grupy Erbud Dariusz Grzeszczak..

Grupa Onde, która chce dywersyfikować źródła przychodów i wejść na kolejne rynki zagraniczne, na razie nie myśli o Ukrainie, poinformował prezes Onde Paweł Średniawa.

MediSensonic z obszaru Med-Tech planuje debiut na NewConnect w I połowie 2024 r., podała spółka. Środki na rozwój projektów, takich jak Glucowave - pierwsze na świecie w pełni bezinwazyjne urządzenie dedykowane monitorowaniu glikemii oraz Microwave Pulp Vitality Tester - bezinwazyjne urządzenie do pomiaru żywotności miazgi zęba, pochodzą z emisji akcji serii D, w ramach której spółka pozyskała 3,3 mln zł, po wycenie pre-money ok. 45 mln zł.

Grupa Onde chce dywersyfikować źródła przychodów i wejść na kolejne rynki zagraniczne, poinformował prezes Onde Paweł Średniawa.

Portfel zamówień grupy Onde wyniósł 792 mln zł na koniec I poł. 2023 r wobec 625 mln zł rok wcześniej i nadal rośnie, poinformował prezes Onde Paweł Średniawa.

Drugi kwartał był przełomem dla Grupy Erbud w wynikach kwartalnych i widać wyraźną zmianę, jeśli chodzi o EBIT, EBITDA, zysk netto i następne kwartały będą już tylko dodatnie, poinformował prezes Grupy Erbud Dariusz Grzeszczak.

Movie Games ustalił datę premiery gry "Beyond Sunset" na platformie Steam na 8 listopada 2023 r., podała spółka.

TCV Luxco Perogie zakończyło proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na 4 mln akcji zwykłych w kapitale zakładowym Grupy Pracuj, podała spółka. Cena za jedną akcję oferowaną została ustalona na 60 zł, a ostateczna liczba akcji oferowanych stanowi około 5,9% akcji w kapitale zakładowym Grupy Pracuj.

Mostostal Zabrze (WA:MSZ) odnotował 32,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 12,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 17,6 mln zł w sierpniu 2023 r., co oznacza spadek o 6,5% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 15,5 mln.

Onde odnotowało 17,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 1,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

DataWalk odnotowało 17,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 70,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

STS Holding odnotował 43,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 17,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Erbud w drugie półrocze 2023 r. weszła z portfelem zleceń na poziomie ok. 2,8 mld zł, podała spółka.

All In! Games podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję nie więcej niż 8 mln akcji serii J, podała spółka. Uchwała wyłącza akcjonariuszom prawo poboru. Wyłączono prawo poboru akcji serii J oraz ustalono ich cenę emisyjną na 1,2 zł za akcję. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie akcji nie więcej niż 149 wskazanym przez zarząd inwestorom. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte do 31 października 2023 r.

mBank podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o współpracy w zakresie bezpiecznego kredytu 2% jako 11. instytucja w kraju, wynika z publikowanej przez BGK listy banków uczestniczących w programie.

Grupa Erbud będzie w II półr. 2023 r. kontynuować działania mające przede wszystkim na celu ochronę marż na kontraktach realizowanych oraz budowę portfela na lata 2024-2025, podała spółka.

Erbud odnotował 3,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

mBank zakończył subskrypcję zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro, podał bank. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7 500 sztuk, obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 49,33%.

Tauron Polska Energia odnotował 839 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 273 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych o 75 pb będzie mieć negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Santander Bank Polska (WA:SPL1), wynoszący od 375 mln zł do 525 mln zł w okresie kolejnych dwunastu miesięcy, podał bank. Dodatkowo, analogiczny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank, będącego spółką zależną banku, wyniesie od 15 mln zł do 20 mln zł.

Asseco Poland (WA:ACPP) ogłosiło zaproszenie do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 15 785 607 akcji w przedziale cenowym od 75,05 zł do 82,95 zł, podała spółka.

(ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail