😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Gielda Praw Majatkowych Vindexus SA (VINP)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
11,35
-0,45(-3,81%)
Zamknięty
Wyniki VINP
Pełna Analiza
Zarząd prowadzi agresywny skup akcji własnych
Wartość godziwa
Zakres dzienny
11,1011,90
Zakres 52 tyg.
7,0613,20
Kupno/Sprzedaż
11,35 / 11,40
Zamknięcie
11,8
Otwarcie
11,8
Zakres dzienny
11,1-11,9
Zakres 52 tyg.
7,06-13,2
Wolumen
12.913
Przeciętny wol.
11.330
1-roczna zmiana
52,14%
Wartość godziwa
Odblokuj
Wart. godziwa odwrotna
Odblokuj
Wyniki VINPpro icon
Kondycja spółki
pro lockOdblokuj
Wartość godziwa
pro lockOdblokuj cenę
Cena godziwapro lock
Potencjał wzrostupro lock
Cena docelowa
22,30
Upside
+96,48%
Nastroje członków
Niedźwiedzi
Byczy
ProTips
Więcej środków pieniężnych niż długu w bilansie

Użytkownicy obserwują także

72,70
NKE
+0,44%
117,93
NVDA
0,00%
239,20
TSLA
-4,02%

Profil firmy Gielda Praw Majatkowych Vindexus SA

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA to spółka z siedzibą w Polsce, zajmująca się świadczeniem usług w zakresie odzyskiwania długów, zarówno dla klientów prywatnych jak i firmowych. Działalność Spółki opiera się na modelu giełdowym, a głównym przedmiotem obrotu są wierzytelności. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA oferuje usługi zarówno w zakresie obrotu różnego rodzaju długami, jak i w zakresie odzyskiwania długów. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka była uczestnikiem i właścicielem 100% certyfikatów zamkniętego funduszu sekurytyzacyjnego, GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który zajmuje się głównie nabywaniem wierzytelności i ich obrotem.

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.