Prezes mBanku: Duży udział obligacji w aktywach banków może być problemem sektora

Opublikowano 12.03.2024, 17:04
© Reuters.  Prezes mBanku: Duży udział obligacji w aktywach banków może być problemem sektora
CBKG
-
MBK
-

Warszawa, 12.03.2024 (ISBnews) - W dłuższej perspektywie duży udział obligacji w aktywach banków może być problemem systemowym, uważa prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

"Jest pewien niepokój, że olbrzymia część naszych portfeli, ok. 700 mld zł, to papiery rządowe, z tego 400 mld zł to obligacje, ok. 300 mld zł to bony skarbowe. W tej sytuacji nasi deponenci są mocno uzależnieni od polityki makroekonomicznej" - powiedział Stypułkowski podczas Forum Bankowego 2024.

"Poziom zależności jest na granicy niebezpieczeństwa. Krótkoterminowo ryzyka nie widzę, ale w dłuższej perspektywie może to być groźne. Greckie banki nie upały dlatego, że miały złe portfele, tylko dlatego, że miały dużo obligacji" - dodał.

Jego zdaniem, wzrost rentowności obligacji może spowodować kłopoty.

Zwrócił uwagę, że mocne zaangażowanie sektora bankowego w papiery dłużne ogranicza przestrzeń do akcji kredytowej.

Zaapelował również o zmianę konstrukcji podatku bankowego, który obecnie opodatkowuje aktywa banków.

"Konstrukcja podatku bankowego jest od samego początku zła" - podkreślił prezes.

Dodał, że banki nie uchylają się od płacenia danin i nie chcę uszczuplać dochodów skarbu państwa. Jego zdaniem wpływy z obecnego podatku bankowego budżet mógłby sobie zrekompensować podwyższeniem pobieranej od banków stawki CIT.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank (ETR:CBKG). Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.