Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

MC:Nowe Prawo komunikacji elektronicznej ureguluje m.in. zwrot z pre-paid, zakup ładowarek

Opublikowano 26.02.2024, 14:00
Zaktualizowano 26.02.2024, 13:10
© Reuters.  MC:Nowe Prawo komunikacji elektronicznej ureguluje m.in. zwrot z pre-paid, zakup ładowarek

Warszawa, 26.02.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy wdrażającej. Nowe przepisy m.in. pozwalają na zdalną identyfikację abonenta w procedurze autoryzacji u dostawcy usług, umożliwiają zwrot pozostałych na koncie pre-paid środków z doładowań w przypadku wygaśnięcia ważności konta oraz umożliwiają zakup sprzętu z ładowarką lub bez niej, wymienił resort.

Konsultacje potrwają 14 dni. Projektowane ustawy stanowią implementację Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE) i wprowadzają nowe rozwiązania dla branży i korzyści dla konsumentów, wyjaśniono.

"Wdrożenie EKŁE następuje poprzez przyjęcie dwóch aktów prawnych:

* nowej ustawy merytorycznej - Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) zastępującej ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

* odrębnej ustawy zawierającej przepisy wprowadzające (wPKE), która obejmuje swoim zakresem kilkadziesiąt zmian w innych ustawach" - czytamy w komunikacie.

Zaproponowane w projekcie ustawy przepisy wynikają nie tylko z konieczności wdrożenia prawa unijnego, ale są także efektem kompleksowego przeglądu obowiązujących obecnie krajowych ram regulacyjnych, podkreślono.

"Przepisy w znaczący sposób wpływają na poprawę pozycji konsumenta na rynku usług telekomunikacyjnych. W jaki sposób nowe przepisy ułatwią nam życie?

* Wprowadzają większą elastyczność przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów, w tym np. pozwalają na zdalną identyfikację abonenta w procedurze autoryzacji u dostawcy usług.

* Zapewniają dostęp do niezależnego narzędzia, które porównuje usługi komunikacji elektronicznej.

* Regulują usługę fakultatywnego obciążania rachunku, która umożliwia dokonywanie płatności za aktywowane w sieci usługi poprzez ich bezpośrednie doliczanie do rachunku za telefon lub Internet.

* Umowy zawierane z konsumentem będą bardziej czytelne i przejrzyste, szczególnie dzięki dołączeniu do nich zwięzłego podsumowania warunków umowy.

* Konsumenci korzystający z usług przedpłaconych (tzw. pre-paid) będą mogli dostać zwrot pozostałych na koncie środków z doładowań w przypadku wygaśnięcia ważności konta. Dotychczas środki te bezpowrotnie przepadały" - wymieniono w informacji.

Ustawa prawo komunikacji elektronicznej wprowadza nowe prawa i obowiązki dla branży, ale daje też szereg korzyści konsumentom, czyli nam wszystkim. Jednym z takich przepisów, które wprost ułatwią nam życie, jest ujednolicenie gniazda ładowania urządzeń elektronicznych, podkreślono także.

"Każdy z nas ma w domu po kilka, czasem kilkanaście ładowarek do różnych urządzeń elektronicznych. Po wejściu w życie przepisów będziemy mogli kupić sprzęt z ładowarką lub bez niej - jeśli już jesteśmy jej posiadaczami. Sprzęty takie jak smartfony, tablety, słuchawki, zestawy słuchawkowe, czytniki czy laptopy będą miały jednolite, uniwersalne gniazdo - USB typu C. To bardzo wygodne, ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie" - powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

Sprzęty będą też opatrzone specjalnymi etykietami, na których będzie informacja o właściwościach ładowania nowych urządzeń. Dzięki temu łatwiej będzie stwierdzić, czy ładowarka, którą już posiadamy, jest kompatybilna z nowym urządzeniem. Natomiast piktogramy umieszczane na urządzeniach objętych regulacją będą informować o tym, czy do urządzenia dołączone jest urządzenie ładujące, wyjaśniono w materiale.

Ustawa wprowadza całkowicie nowe uprawnienie dla prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) do wydawania tzw. decyzji obszarowych w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnych. Rozwiązanie to w kompleksowy, a nie indywidualny sposób będą mogły regulować kwestie dostępowe, wskazano także.

"Wdrażamy te przepisy, do których zobowiązuje nas prawo europejskie, plus kilka innych, które są bardzo korzystne dla konsumentów i o których wdrożenie apelowały do nas organizacje, czy to organizacje przedsiębiorców, czy organizacje konsumentów. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w połowie roku powinniśmy się cieszyć ustawą, która będzie podpisana przez prezydenta" - podsumował wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.