Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
⏰ Szybciej reaguj na zmiany rynkowe dzięki wiadomościom w czasie rzeczywistym Rozpocznij

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Akcje 26.11.2018 10:10
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
 
CAGR
-1,09%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
SPL1
+0,66%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
PGE
+1,47%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
APTP
-0,43%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ATRP
0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
BBD
+4,77%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

(PAP) Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 19 do 25 listopada

EKO EXPORT SA (WA:EEX) - zamówienie od koncernu z branży metalurgicznej z Niemiec na rok 2019.

Zarząd emitenta otrzymał zamówienie na 2019 rok od koncernu z branży metalurgicznej z Niemiec. Wartość kontraktu na rok 2019 wynosi 2 304 000 EUR, tj. ca 9,9 mln zł.

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA (WA:LWBP) SA - zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA

19 listopada 2018 r. został podpisany aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego z dnia 8.01.2009 r., zawartej pomiędzy Spółką a Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA z siedzibą w Puławach. Szacunkowa wartość umowy planowana na lata 2019 - 2023 wyniesie 666 mln netto.

BRASTER SA (WA:BRAR) - podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży urządzeń BRASTER na terenie Chińskiej Republiki Ludowej

19 listopada 2018 roku spółka podpisała z chińską firmą KONTRUE (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD umowę, zgodnie z którą dystrybutor będzie odpowiedzialny za dokonanie rejestracji urządzeń BRASTER w Chińskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Nawiązanie współpracy z dystrybutorem jest istotnym elementem ekspansji zagranicznej, gdyż otwiera jeden z najważniejszych i największych rynków docelowych dla spółki, a rozpoczęcie sprzedaży urządzeń na rynku chińskim będzie miało wpływ na jej przyszłą sytuację finansową.

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przez spółkę zależną

Spółka zależna od Erbud (WA:ERB) SA - GWI gmbH z siedzibą w Dusseldorfie - 16 listopada 2018 roku podpisała umowę na budowę hotelu "Carre Belge" w Kolonii, o wartości 5.463.000,00 EUR netto + obowiazujacy podatek MwSt.

WIKANA SA (WA:WIK) - zawarcie przez spółkę zależną istotnych umów

19 listopada 2018 roku spółka zależna emitenta - WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. zawarła z Zakładem Budowlano-Montażowym "GRIMBUD" Sp. z o.o. umowę na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A jako pierwszego etapu inwestycji w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą "WIKANA SQUARE" oraz umowę na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego B jako drugiego etapu tej inwestycji. Wynagrodzenie wynosi 29,6 mln zł netto dla budynku A i 30,9 mln zł netto dla budynku B.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA - zawarcie umowy na budowę budynku mieszkalnego w Warszawie

20 listopada 2018 r. zarząd zawarł umowę z Acciona Nieruchomości Wilanów Sp. z o.o. na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B8" z garażami podziemnymi i towarzyszącymi usługami wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Warszawie. Wartość umowy: 51,57 mln PLN brutto.

PGE (WA:PGE) POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - podpisanie umowy na dostawy węgla z PGG

20 listopada 2018 r. zarząd spółki podpisał umowę na dostawy węgla kamiennego z Polską Grupą Górniczą SA. W ramach umowy strony określiły szacunkowe wolumeny dostaw węgla kamiennego na lata 2019-2022 dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, ZEW KOGENERACJA SA i PGE Energia Ciepła SA Szacowana łączna wartość dostaw węgla kamiennego na lata 2019-2022 wynosi 5,25 mld zł.

ERBUD SA - zawarcie umowy ramowej

21 listopada 2018 r. zarząd spółki poinformował, że podmiot zależny PBDI SA zawarł z Miastem Bydgoszcz oraz Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy sp. z o.o. umowę ramową na wykonanie robót budowlanych pn. budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego. Wartość umowy ramowej wynosi netto 139.077.415,00 PLN.

SYNEKTIK SA - podpisanie znaczącej umowy na sprzedaż systemu Da Vinci

21 listopada 2018 r. zarząd spółki poinformował o podpisaniu umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Białymstoku na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci. Umowa obejmuje również przeszkolenie personelu medycznego z obsługi aparatu. Całkowita wartość umowy wynosi 11 388 056,30 zł netto.

RAFAKO SA - wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych

21 listopada 2018 r. zarząd spółki poinformował, o wyborze przez firmę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM SA oferty spółki (lider konsorcjum) złożonej w konsorcjum z PBG oil and gas Sp. z o.o., jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Tłoczni Kędzierzyn. Wartość oferty konsorcjum to łącznie 168,7 mln PLN netto, z czego udział spółki wynosi 95%.

K2 INTERNET SA - potwierdzenie kontynuacji współpracy z dotychczasowym długoletnim klientem

21 listopada 2018 r. zarząd spółki poinformował, że K2 Media SA (spółka zależna) otrzymała od dotychczasowego długoletniego klienta, potwierdzenie kontynuacji współpracy w postaci podpisanego media planu na rok 2019 (Media Plan). Przedmiotem Media Planu jest zakup mediów digital, a jego wartość wynosi 12.300.000,00 PLN brutto.

Dekpol SA (WA:DEK) - podpisanie umowy o kredyt obrotowy z Santander Bank Polska (WA:SPL1) SA

Zarząd Dekpol SA informuje, iż 21 listopada 2018 r. zawarł umowę o kredyt obrotowy w wysokości 26,3 mln zł z Santander Bank Polska SA. Środki zostaną wykorzystane na finansowanie budowy budynku magazynowo-produkcyjnego w Swarożynie przeznaczonego na sprzedaż firmie 7R SA.

BBI DEVELOPMENT SA (WA:BBD) - zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży projektu Centrum Marszałkowska (dawny dom handlowy Sezam)

Emitent informuje, że 22 listopada 2018 r. zawarto pakiet umów w zakresie przedwstępnej sprzedaży projektu biurowo-handlowego Centrum Marszałkowska, położonego u zbiegu ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie. Nabywcą jest podmiot celowy z grupy Liebrecht & Wood. Cena sprzedaży wyniesie 29,52 mln EUR (powiększone o podatek VAT), skorygowana o ewentualne koszty związane z umową master lease, o której mowa poniżej.

ATLAS ESTATES LIMITED - zbycie aktywów o znacznej wartości

22 listopada 2018 r. została zawarta przedwstępna umowa warunkowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 59, oznaczonej jako działka nr 59/10, z obrębu 60104, o obszarze 2740 m kw. Umowa została zawarta pomiędzy spółką zależną od spółki - HPO AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna (sprzedający) a GGH Atlas Tower Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(kupujący). Kupujący oraz Sprzedający nie są podmiotami powiązanymi. Cena za sprzedaży wynosi 147.000.000 złotych i będzie powiększona o VAT.

SIMPLE SA - zawarcie umowy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

22 listopada 2018 r. SIMPLE SA zawarła z zamawiającym umowę na realizacji projektu informatycznego dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 12 mln zł brutto.

APATOR SA - wybór oferty spółki w przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej na rynek niemiecki

22 listopada 2018 roku zarząd Apator (WA:APTP) SA otrzymał informację o wynikach przetargu na dostawę 3-fazowych liczników ogłoszonym przez grupę zakupową w składzie RheinEnergie Koln AG, Westfalen Weser Netz GmbH, EWE Netz GmbH, Wesernetz Bremen, w którym udział brała spółka zależna od emitenta - Apator GmbH z siedzibą w Niemczech. Wartość przyznanych Apator GmbH zamówień wynosi 9,6 mln EUR (ok. 41,3 mln zł), dostawy będą realizowane w 2019 roku.

MARVIPOL DEVELOPMENT SA - zawarcie umowy o generalne wykonawstwo oraz umowy o zarządzanie dla inwestycji deweloperskiej

Marvipol (WA:BAHP) Development S.A. informuje, że 22 listopada 2018 r. Marvipol Development 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jednostka zależna[zamawiający] - zawarła z tworzącymi konsorcjum i ponoszącymi solidarną odpowiedzialność spółkami: Aldesa Construcciones SA, Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. oraz Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. [generalny realizator] umowę o generalne wykonawstwo części robót budowlanych dla inwestycji Central Park Ursynów - Zadanie V i VI. Wynagrodzenie ustalono na łączną kwotę 50,3 mln zł netto i ma charakter ryczałtowy, w przypadku spełnienia przez wykonawcę, określonych w umowie warunków dotyczących zarządzania techniczno-administracyjnego, wynagrodzenie może zostać powiększone o kwotę do 2,0 mln zł netto.

P.A. NOVA SA - umowa na wykonanie robót budowlanych.

23 listopada 2018 r. do Spółki wpłynąła podpisana umowa na wybudowanie obiektu handlowo-usługowego ("Umowa") pomiędzy emitentem (wykonawca) i Lidl sp. z o.o. sp. k. (zleceniodawca). Wynagrodzenie ryczałtowe netto emitenta wynosi 8.695.257,47 zł.

ATREM SA (WA:ATRP) - zawarcie przez spółkę zależną od emitenta szeregu umów ze spółką PCC Rokita SA (WA:PCR)

Spółka zależna od emitenta: Contrast Sp. z o.o. (wykonawca) zawarła ze spółką PCC Rokita SA (zamawiający) umowy na łączną wartość 6.524.000,00 zł netto. Przedmiotem umowy jest "Budowa kontenerowej stacji elektroenergetycznej W-4". Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym, pn. "Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A."

CPD SA - rejestracja połączenia CPD SA z BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED

CPD SA informuje o rejestracji w dniu 22 listopada 2018 r. połączenia spółki ze spółką zależną emitenta tj. BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze.

TALEX SA (WA:TLX) - uzyskanie kolejnych zamówień od Credit Agricole (PA:CAGR) Bank Polska SA

Zarząd Talex (WA:TLX) SA otrzymał zamówienie od Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych, których wartość netto wynosi 5,12 mln PLN.

CCC (WA:CCCP) SA - zawarcie umowy zakupu mniejszościowego pakietu udziałów w HR Group Holding

CCC kupi pakiet udziałów w HR Group od spółki capiton (za około 14,6 mln euro) oraz od spółki Flo za 11,3 mln euro. Transakcja obejmuje zarówno udziały zwykłe, jak i uprzywilejowane.

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
Komentarze (1)
Nelson Jonathan
Nelson Jonathan 23.07.2022 2:43
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Receiving $83,800 after investing $7,500 this is what I never expected. Thanks a lot for putting an undying smile on my face, I’m so dawn happy having a wonderful weekend over here thank's to Henry Anderson fxtrade on IG
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail