Enea miała 1 018,03 mln zł zysku netto, 1 877,21 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r.

Opublikowano 23.05.2024, 10:12
Enea miała 1 018,03 mln zł zysku netto, 1 877,21 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r.
ENAE
-
MWIG40
-

Warszawa, 23.05.2024 (ISBnews) - Enea (WA:ENAE) odnotowała 1 018,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 202,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1 531,1 mln zł wobec 611,49 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 877,21 mln zł wobec 1 044,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz inne dochody sięgnęły 8 384,88 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 12 530,94 mln zł rok wcześniej.

"Podsumowanie operacyjne I kwartału 2024 r. […]

* GK ENEA wydała na inwestycje 441 mln zł

* Produkcja węgla handlowego wyniosła 1,9 mln t

* Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 1,8 mln t

* Grupa wytworzyła 5 TWh energii elektrycznej

* Sprzedaż ciepła w segmencie Wytwarzanie wyniosła 2,3 PJ

* Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 5,2 TWh

* Wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym wyniósł 6,5 TWh" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 93,42 mln zł wobec 9,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.