Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Edward Snowden prognozuje zakup bitcoinów przez rząd

Opublikowano 28.02.2024, 21:31
Zaktualizowano 28.02.2024, 22:11
Edward Snowden prognozuje zakup bitcoinów przez rząd

Edward Snowden prognozował dzisiaj w X, że w tym roku zostanie ujawnione, że rząd krajowy kupił Bitcoin, określając go jako współczesną alternatywę dla złota monetarnego.

Oświadczenie Snowdena podkreśla rosnące zainteresowanie Bitcoinem ze strony podmiotów instytucjonalnych, detalicznych i krajowych, przy czym liczne duże korporacje i firmy inwestycyjne przeznaczają znaczne zasoby na tę kryptowalutę.

Chociaż Snowden nie wskazał żadnego konkretnego rządu, możliwość, że inny naród pójdzie w ślady Salwadoru, nabywając Bitcoin i przyjmując go jako prawny środek płatniczy, byłaby znaczącym kamieniem milowym dla tego zasobu cyfrowego.

Prezydent Salwadoru zastanawia się nad podróżą Bitcoina

W świetle niedawnego wzrostu cen Bitcoina prezydent Salwadoru Nayib Bukele podzielił się spostrzeżeniami na temat rentowności kraju, podkreślając, że głównym źródłem Bitcoina w kraju jest obecnie jego program obywatelski.

Pomimo wahań na rynku Bukele potwierdził swoje zobowiązanie do niesprzedawania, podkreślając trwałą wartość Bitcoina.

W jego komentarzach skrytykował także milczenie sceptyków i krytyków w związku ze wzrostem ceny Bitcoina, sugerując zmianę narracji w miarę wzrostu wartości waluty cyfrowej.

Wpływ Bitcoina na Salwador

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Pionierskie posunięcie Salwadoru w kierunku przyjęcia Bitcoinu przyniosło coś więcej niż tylko zyski finansowe; znacznie pobudziło turystykę i przyciągnęło inwestycje entuzjastów Bitcoina.

Ta historia sukcesu może służyć jako przekonujące studium przypadku dla innych krajów rozważających przyjęcie Bitcoina w celu stymulowania wzrostu gospodarczego i innowacji.

Szersze implikacje przewidywań Snowdena

Przewidywania Snowdena rzucają światło na rosnącą akceptację i integrację Bitcoina z globalnym systemem finansowym.

Sygnalizuje potencjalną zmianę w sposobie, w jaki rządy i tradycyjne instytucje finansowe postrzegają waluty cyfrowe, uznając zdolność Bitcoina do redefiniowania polityki pieniężnej i strategii gospodarczej.

W miarę narastania oczekiwań co do tego, który naród jako następny przyjmie Bitcoin, prognoza podkreśla rosnący wpływ tej kryptowaluty i jej potencjał do kwestionowania konwencjonalnych paradygmatów finansowych.

The post Edward Snowden prognozuje zakup bitcoinów przez rząd appeared first on Invezz

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.