Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

W najgorszym scenariuszu złoto może osiągnąć pułap 27 000 dolarów za uncję - twierdzi ten ekonomista

Opublikowano 17.05.2024, 08:41
GC
-

Investing.com - Po czwartkowym zbliżeniu się do poziomu 2400 USD, w piątek rano kurszłota nieznacznie spada, ale wielu uważa, że żółty metal jest gotowy na nowe rekordowe poziomy w najbliższej przyszłości.

Akumulacja przez banki centralne, utrata wartości walut fiducjarnych - sama w sobie związana z wysoką inflacją - oraz obawy geopolityczne to tylko niektóre z czynników wskazujących na byczą przyszłość złota.

Jednak w obliczu "najgorszych scenariuszy" żółty metal może wspiąć się znacznie wyżej, niż nam się wydaje. To właśnie wyjaśnił ekonomista James Rickards w niedawnym artykule dla DailyReckoning, w którym przewiduje, że cena uncji złota może przekroczyć 27 000 USD.

Podkreślając, że ostatnią rzeczą, jakiej chcą banki centralne, jest ponowne wejście złota do międzynarodowego systemu finansowego, jako standardu, zasugerował również, że mogą one nie mieć wyboru.

Rickards przewiduje scenariusz kryzysu zaufania, który doprowadziłby do upadku walut takich jak dolar "w wyniku połączenia nadmiernej kreacji pieniądza, konkurencji ze strony bitcoina, ekstremalnego poziomu zadłużenia dolara, nowego kryzysu finansowego, wojny lub klęski żywiołowej", pozostawiając banki centralne bez wyboru, jak tylko powrót do standardu złota.

Opierając się na zasadzie obowiązującej w latach 1913-1946, zgodnie, z którą 40% podaży pieniądza musi być pokryte złotem, oraz biorąc pod uwagę fakt, że podaż pieniądza M1 wynosi obecnie 17 900 miliardów dolarów, Rickards obliczył, że potrzebne byłoby 7 200 miliardów dolarów złota, co oznacza wycenę żółtego metalu na 27 533 dolarów za uncję.

Ekonomista przyznał jednak, że 40% wskaźnik zabezpieczenia jest dyskusyjny i zaproponował wycenę uncji złota na 12 500 USD, jeśli wskaźnik ten wynosi 20%.

Wreszcie, ostatnio pojawił się pomysł ponownego powiązania walut ze złotem, a od zeszłego roku krąży kilka plotek o możliwej elektronicznej walucie BRICS powiązanej ze złotem, aby konkurować z dolarem.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.