Zgarnij zniżkę 40%
🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Rewelacyjne wyniki i solidne dywidendy od 10 lat! Kurs spółki z GPW rośnie o 11%

Opublikowano 24.04.2024, 13:50

Zysk netto 35% w górę

Zysk operacyjny Makaronów Polskich wzrósł do 43,67 mln zł, w porównaniu z 33,2 mln zł rok wcześniej, co jest wyrazem wzrostu efektywności działalności. Zysk EBITDA również znacząco wzrósł, osiągając 57,82 mln zł w porównaniu z 42,37 mln zł rok wcześniej.

Rewelacyjne wyniki i solidne dywidendy od 10 lat! Kurs spółki z GPW

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do 354,84 mln zł w 2023 roku, w porównaniu z 328,92 mln zł rok wcześniej. Warto zauważyć, że sprzedaż pod markami Grupy Makarony Polskie wzrosła o imponujące 52% w porównaniu z poprzednim rokiem, co stanowi istotny czynnik wzrostu zysków.

Pozytywna ocena raportu

Prezes Zenon Daniłowski skomentował pozytywnie wyniki, podkreślając skuteczność realizowanej strategii rozwoju. Kluczowymi elementami sukcesu były udane przejęcie firmy SAS oraz inwestycje w nowe moce produkcyjne makaronów premium i dań gotowych.

Dodatkowo, firma kontynuowała swoje zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości produktów pod markami własnymi i markami sieci handlowych.

Sporo gotówki na kontach

Na koniec grudnia 2023 roku Grupa Makarony Polskie dysponowała 29 mln zł gotówki i jej ekwiwalentów, pomimo wypłaty dywidendy za rok 2022 oraz prowadzenia bieżących inwestycji. W rezultacie, wskaźnik długu netto do EBITDA przeszedł w strefę ujemną, co świadczy o posiadaniu przez firmę gotówki netto, a nie zadłużenia netto.

Prezes podkreślił także plany dalszego rozwoju, zaznaczając inwestycje w moce produkcyjne oraz rosnące zainteresowanie innowacyjnymi produktami, takimi jak makarony funkcjonalne. Ponadto, firma zamierza zwiększyć produkcję dań gotowych o jedną trzecią w porównaniu z poprzednim rokiem, co podkreśla jej pozycję lidera w tej kategorii.

10 rok z rzędu z wypłatą dywidendy

Zarząd Makaronów Polskich rekomenduje wypłatę atrakcyjnej dywidendy w wysokości 0,75 zł na akcję, co stanowi 4% stopę dywidendy przy obecnym kursie. Decyzja ta jest efektem stabilnej sytuacji finansowej firmy i zaangażowania w dalszy rozwój. Ostateczną decyzję w sprawie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

Warto zauważyć, że zarząd wyraził zamiar kontynuowania polityki wypłaty dywidendy w kolejnych latach, jednakże będzie ona uzależniona od osiąganych wyników finansowych oraz bieżących celów inwestycyjnych. To potwierdzenie zaangażowania w długofalowy rozwój i tworzenie wartości dla akcjonariuszy.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.