🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Martwisz się o sezonowe wzrosty zmienności? Rozważ te 2 obligacyjne ETF-y

Opublikowano 11.10.2021, 13:46
TDG
-
CCL
-
US10YT=X
-
CZR
-
CNC
-
CCCP
-
JNK
-
XLY
-
IYE
-
XLP
-
VIX
-
AAL
-
SHY
-
XLC
-

Deszczowa jesienna pogoda zwykle odpowiada sezonowej chwiejności akcji i jak dotąd rok 2021 nie jest wyjątkiem. Kiedy zmienność na rynkach akcji wzrasta, obligacje oraz fundusze ETF (exchange-traded funds) obligacji cieszą się wzmożoną uwagą.

Obligacyjny ETF może obejmować różne papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak obligacje skarbowe, obligacje państwowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne lub wysokodochodowe obligacje "śmieciowe". Istnieją również ETF-y, które łączą różne klasy aktywów, w tym obligacje, akcje, fundusze typu REIT (Real Estate Investment Trust) i towary.

Obecnie rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych - która porusza się odwrotnie do cen - wynosi ponad 1,6%. W połowie sierpnia było to niecałe 1,2%. Rosnące rentowności zazwyczaj niepokoją Wall Street.

Kiedy rentowności szybko rosną, inwestorzy przewartościowują sposób, w jaki alokują  kapitał pomiędzy różne klasy aktywów. Na przykład niektórzy mogą się zastanawiać, czy nie popadli w samozadowolenie z pozycji w akcjach.

Uczestnicy rynku bacznie obserwują rosnący obecnie poziom inflacji, możliwość ograniczenia przez Rezerwę Federalną comiesięcznych zakupów obligacji, a ostatnio także obawy związane z pułapem zadłużenia federalnego. Wielu inwestorów prawdopodobnie zastanawia się, gdzie mogliby „wsadzić swoją gotówkę”.

Tymczasem analitycy debatują nad tym, co dalej z rentownością. Inwestorzy wierzący we wzrost w kierunku poziomu 1,75% lub nawet 2,0% w nadchodzących kwartałach, musieliby zwrócić uwagę na czas trwania obligacji (lub ETF-u obligacyjnego).

Czas trwania sugeruje, jak bardzo zmieni się cena obligacji, gdy zmienią się stopy procentowe. Na przykład, jeśli ETF obligacji ma trzyletni czas trwania, jego cena spadnie o około 3%, jeśli stopy procentowe wzrosną o jeden punkt procentowy. Innymi słowy, im wyższa duracja, tym większa wrażliwość wartości portfela obligacji na zmiany stóp procentowych.

Stali czytelnicy tej kolumny wiedzą, że regularnie omawiamy fundusze obligacji. W świetle tych informacji oto dwa kolejne ETF-y, które mogą pełnić rolę magazynu wartości w nadchodzących tygodniach.

1. iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

  • Obecna cena: 86.06 dol.
  • 52-tygodniowy przedział: 86.05 - 86.46 dol.
  • Dochód w terminie do wykupu: 0,32%.
  • Wskaźnik kosztów: 0,15% rocznie

Fundusz iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:SHY) inwestuje w krótkoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe o terminie zapadalności od roku do trzech lat. Innymi słowy, inwestorzy nie muszą się martwić o ryzyko kredytowe. Od momentu powstania w lipcu 2002 r. aktywa netto osiągnęły wartość 20,25 mld dol.

SHY Chart

SHY, który obecnie posiada 74 udziały, śledzi wyniki indeksu skarbowego US Treasury 1-3 Year Index ICE. US Treasury 1-3 Year Index.

Średni czas trwania tego funduszu ETF wynosi 1,91 roku. Innymi słowy, jego cena spadłaby o blisko 2%, gdyby stopy procentowe wzrosły o jeden punkt procentowy.

W tym roku fundusz ten spadł o 0,37%, a 8 października znalazł się na 52-tygodniowym minusie. Czytelników może zainteresować fakt, że 52-tygodniowe maksimum zostało osiągnięte 15 października 2020 r. Ci inwestorzy, którzy potrzebują zaparkować gotówkę w nadchodzących tygodniach, mogą chcieć lepiej przeanalizować SHY.

SPDR® Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF

  • Obecna cena: 108.45 dol.
  • 52-tygodniowy przedział: 103.56 - 110.14 dol.
  • Dochód w terminie do wykupu: 4,86%.
  • Wskaźnik kosztów: 0,4% rocznie

Fundusz SPDR® Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (NYSE:JNK) daje ekspozycję na denominowane w dolarach amerykańskich wysokodochodowe (czyli „śmieciowe”) obligacje korporacyjne o ponadprzeciętnej płynności. Dlatego też ETF ten może okazać się nieodpowiedni dla inwestorów, którzy bardzo unikają ryzyka.

Zaprawieni inwestorzy mogą pamiętać ten fundusz jako jeden z obligacyjnych ETF-ów, które poniosły znaczne straty w 2008 r. na początku globalnego kryzysu finansowego. Następnie JNK odnotował ogromny wzrost cen podczas ożywienia gospodarczego, które rozpoczęło się w 2009 roku.

JNK Chart

JNK, który posiada 1 323 udziały, śledzi zwrot z indeksu Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index. Fundusz ten rozpoczął działalność w listopadzie 2007 r., a jego aktywa wynoszą około 8,51 mld dol. W 2020 roku JNK był jednym z obligacyjnych ETF-ów kupionych przez Fed.

Jeśli chodzi o podział na podsektory, to największy udział ma sektor zakupów cyklicznych z udziałem 20,77%. Następne w kolejności są komunikacja (16,39%), zakupy niecykliczne (14,69%) i energia (12,72%).

10 największych pakietów stanowi około 3,3% funduszu. Około połowa obligacji ma rating BB, następnie B- (37,90%) i CCC (WA:CCCP) lub niższy (12,15%).

W czołówce znajdują się obligacje firmy TransDigm (NYSE:TDG), która produkuje części do samolotów; American Airlines (NASDAQ:AAL); grupy opieki zdrowotnej Centene (NYSE:CNC); firmy z branży gier i hotelarstwa Caesars (NASDAQ:CZR); oraz firmy wycieczkowej Carnival Corporation) (NYSE:CCL).

W ciągu ostatniego roku fundusz wzrósł o blisko 3%, a 52-tygodniowe maksimum osiągnął pod koniec września. JNK może okazać się odpowiedni szczególnie dla niektórych czytelników poszukujących zysku.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.