Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Jak nisko spadnie kurs euro? Jeszcze dzisiaj cena euro może być najniższa od 50

Opublikowano 20.05.2024, 12:00

Prognozy kursu euro na koniec roku

Wielu analityków przewiduje, że do końca 2024 roku kurs euro utrzyma się w przedziale 4,20-4,25 zł. Znani ekonomiści z różnych instytucji finansowych, takich jak Erste Securities i Ebury, prognozują kurs euro w okolicach 4,30 zł, podczas gdy eksperci z Wells Fargo spodziewają się jego spadku do 4,25 zł.

 

Wśród pesymistów co do dalszego umocnienia złotego, JP Morgan i Citigroup przewidują wzrost kursu euro do poziomu 4,30-4,35 zł.

Dlaczego euro tanieje?

Wzrost wartości złotego względem euro wynika z kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim, rynki finansowe obecnie spekulują na temat możliwej czerwcowej obniżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. Gdy taka decyzja zostanie podjęta, może to zakończyć argumenty za dalszą słabością kursu euro.

Dodatkowym czynnikiem umacniającym złotego jest odblokowanie funduszy unijnych, co powoduje konieczność wymiany miliardów euro na złotówki. To znacząco wpływa na podaż waluty na rynku i umacnia kurs złotego.

Cena euro najniższa od 50 miesięcy

Choć obecna siła złotego jest imponująca, istnieją pewne ryzyka, które mogą wpływać na przyszłe notowania kursu euro. Obniżki stóp procentowych w NBP mogą wrócić na jesieni, zwłaszcza jeśli inflacja nadal będzie spadać. Dodatkowo, jeśli EBC zdecyduje się na kolejne obniżki stóp procentowych, złoty może nadal zyskiwać na wartości.

Jak nisko spadnie kurs euro? Jeszcze dzisiaj cena euro może być naj

Podsumowując, aktualne prognozy kursu euro wskazują na możliwość dalszego spadku i zejścia w każdej chwili na ponad 50 miesięczne minimum.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.